Prezes CFTC przestrzega przed nadmiernymi regulacjami kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Prezes CFTC przestrzega przed nadmiernymi regulacjami kryptowalut

Mariusz Przepiórka
prezes cftc opowiada się za zachowaniem pewnej swobody regulacyjnej w branży kryptowalut i blockchain Regulacje

W artykule opublikowanym 15 czerwca w Harvard Business Law Review, Heath Tarbert, prezes Commodity Futures Trading Commission (CFTC), wyraził opinię, że finansowe regulacje powinny opierać się na szeroko pojętych regułach, a nie na ściśle określonych zasadach.

Zdaniem Tarbeta za takim podejściem przemawia fakt, że reguły nie są tak restrykcyjne, nie wprowadzają tylu zakazów, jak również zachęcają do innowacji. Prezes CFTC wyraził też pragnienie, by CFTC jako organizacja szybciej reagowała na zmiany zachodzące na rynku i w zakresie technologicznym. Tarbet napisał ponadto, że obok promowania elastyczności i innowacji, „przepisy opierające się na regułach zniechęcają do wyszukiwania luk w systemie. Zniechęcają również do podejścia polegającego na odhaczaniu wymogów zgodności z prawem”.

Większa swoboda regulacyjna dla kryptowalut

W swym wywodzie Tarbert odwołał się do rynku cyfrowego, a w szczególności do kryptowalut, dla których wskazywany przez niego sposób regulacji byłby szczególnie cenny:

Innym obszarem, w którym regulacja oparta na regułach jest na ogół właściwa, jest rozwój technologii finansowych (fintech), w tym blockchain i aktywa cyfrowe. […] Uważam, że Stany Zjednoczone muszą przewodzić światu w rozwoju tej technologii, a stosowanie zbyt nakazowych zasad mogłoby zahamować rozwój tego ważnego rynku.

Tarbert objął stanowisko prezesa CFTC zaledwie rok temu. Już wcześniej jednak dał się poznać jako zwolennik kryptowalut i mniej restrykcyjnego podejścia do regulacji.

prezes cftc opowiada się za zachowaniem pewnej swobody regulacyjnej w branży kryptowalut i blockchain
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.