Pod koniec 2024 roku ma wystartować staking tokenów Starknet | Wiadomości | CrypS.

Pod koniec 2024 roku ma wystartować staking tokenów Starknet

Starknet

Staking tokenów Starknet ma zostać wprowadzony do sieci głównej w czwartym kwartale 2024 roku, co stanowi ważny krok w rozwoju tej technologii. Propozycja obejmuje okres blokady wynoszący 21 dni przed wypłatą środków oraz możliwość delegowania stawek.


  • Uruchomienie w sieci głównej stakowania tokenów Starknet ma nastąpić w czwartym kwartale 2024 roku,
  • Protokół SNIP umożliwi staking w sieci Starknet z 21-dniowym okresem blokady i delegowaniem stawek.

Staking tokenów Starknet

Zaproponowany przez głównego programistę StarkWare, protokół Starknet Improvement Protocol (SNIP) otwiera drzwi do stakingu tokenów w sieci Starknet. Zgodnie z zapowiedzią dyrektora generalnego Eli Ben-Sassona podczas konferencji EthCC, propozycja SNIP wprowadza innowacyjne podejście do stakingu, które ma zostać wdrożone do sieci głównej do końca 2024 roku.

Staking tokenów to proces, w którym użytkownicy mogą blokować swoje tokeny w celu wsparcia działania sieci i otrzymywać za to nagrody. W przypadku Starknet, okres blokady przed wypłatą środków wynosiłby 21 dni. Jest to znaczący krok w kierunku decentralizacji i wzmocnienia społeczności Starknet.

Harmonogram i szczegóły techniczne

Jeśli społeczność zaakceptuje propozycję, staking może zostać uruchomiony najpierw w sieci testowej, a następnie w sieci głównej w czwartym kwartale 2024 roku. Protokół stakingu będzie działał bez uprawnień, co oznacza, że każdy użytkownik będzie mógł stać się stakerem lub delegować swoje stawki innemu stakerowi.

Nagrody będą przyznawane proporcjonalnie do ilości postawionych tokenów i będą oparte na proponowanej krzywej wydobycia opublikowanej w lutym.

Staking w sieci Starknet otwiera również nowe możliwości dla deweloperów, którzy mogą tworzyć aplikacje i usługi oparte na tej technologii. Protokół SNIP przewiduje również wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających i transparentności, co zapewni stabilność i zaufanie do systemu stakingu.

Na tym tle warto wspomnieć o niedawnych problemach sieci Starknet. Ta bowiem odnotowała spadek aktywnych użytkowników aż o 57%. Odpływ ten miał związek z rozczarowaniem dotyczącym airdropa – wielu użytkowników, którzy dołożyli swoją cegiełkę w rozwoju tego projektu, nie kwalifikowało się do odbioru tokenów. 

Starknetreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.