PE przyjął niemożliwe do przestrzegania prawo dotyczące inteligentnych kontraktów

PE przyjął niemożliwe do przestrzegania prawo dotyczące inteligentnych kontraktów

Mariusz Przepiórka
euro Europa

Parlament Europejski przegłosował przyjęcie Ustawy o danych (Data Act), która zakwestionuje niezmienność inteligentnych kontraktów. 500 parlamentarzystów głosowało za przyjęciem ustawy, 23 przeciwko, a 110 postanowiło wstrzymać się od głosu. 


Nowa ustawa spotkała się z krytyką ze strony społeczności zdecentralizowanych finansów (DeFi). Za jej przyjęciem zagłosowali m.in. wszyscy polscy europarlamentarzyści, poza Elżbietą Kruk, która wstrzymała się od głosu. Curve Finance, znana zdecentralizowana giełda (DEX), wskazała, że przestrzeganie nowych przepisów będzie niemożliwe.

Jedną z głównych obaw związanych z nową ustawą jest wymóg, aby inteligentne kontrakty były zaprojektowane tak, aby mogły zapewnić „ochronę poufności tajemnic handlowych”, a także to, aby „mogły zostać zresetowane lub wstrzymane”.

Thibault Schrepel, profesor na Uniwersytecie VU w Amsterdamie, zauważył w tweecie, że nowa ustawa „zagraża inteligentnym kontraktom w stopniu, którego nikt nie może przewidzieć”.

– Artykuł 30 nie daje jasności co do tego, kto powinien mieć możliwość przerwania ciągłej realizacji transakcji – napisał Schrepel na Twitterze. – Czy jest to twórca inteligentnego kontraktu, władze publiczne, czy może sądy?

Problem wymaga dalszej debaty

Zdaniem Michaela Lewellena, dyrektora ds. rozwiązań architektury w firmie OpenZeppelin, zachowanie zgodności z przepisami będzie w tym wypadku utrudnione.

– Zastosowanie wyłącznika awaryjnego podważa gwarancje niezmienności i wprowadza zagrożenie awarią, ponieważ ktoś musi zarządzać użyciem takiego wyłącznika – powiedział Lewellen, wskazując na protokoły takie jak zdecentralizowana giełda Uniswap, która, podobnie jak Curve, nie ma takiej możliwości.

Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, zauważył, że „musimy zharmonizować podstawowe wymagania dotyczące inteligentnych kontraktów, aby zapewnić interoperacyjność i pewność prawną”. – Umożliwi to niezawodne wdrożenie tzw. inteligentnych kontraktów – powiedział Breton.

Pilar del Castillo Vera, członkini Parlamentu Europejskiego, zgodziła się z opinią Bretona, dodając, że temat wymaga dalszej debaty. Obecnie ustawa zostanie przekazana do kolejnego etapu ustawodawczego, w którym Rada UE i Komisja UE będą debatować nad szczegółami. Pierwsze spotkanie ma się odbyć 28 marca.

euroreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.