Nowa ustawa zmusiłaby Kongres do ujawnienia posiadanych kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Nowa ustawa zmusiłaby Kongres do ujawnienia posiadanych kryptowalut

Maciej Żerelik
Rząd USA reaguje na kryzys bankowy

Nowy projekt ustawy, który przechodzi przez Izbę Reprezentantów, wymagałby od członków Kongresu zgłaszania wszelkich transakcji kupna, sprzedaży lub wymiany kryptowalut o wartości powyżej 1000 dolarów.


20 maja w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych pojawił się projekt ustawy, która zobowiązywałaby amerykańskich ustawodawców do ujawnienia posiadanych przez nich udziałów w kryptowalutach.

„Cryptocurrency Accountability Act”, wprowadzona przez Elisse Slotkin oraz Dustyego Johnsona, jest poprawką do Ethics in Government Act z 1978 r., która wymaga od urzędników publicznych ujawnienia ich historii finansowej i zatrudnienia.

Zgodnie z ustawą, członkowie Kongresu byliby zobowiązani do podania daty i wartości każdego zakupu, sprzedaży lub wymiany kryptowalut powyżej 1 000 dolarów. Co więcej musieliby oni ujawnić wielkość i charakter swoich długoterminowych pozycji. Projekt ustawy dotyczy także ich małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu.

Niezgłoszenie posiadania kryptowalut w odpowiednim czasie skutkowałoby grzywną w wysokości 500 USD lub kwotą równą 5% wartości aktywów (w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa). W przypadku, gdy przedstawiciel celowo sfałszuje swój raport, grzywna może zostać podwyższona do 66 000 USD lub kwoty równej 5% wartości aktywów (po raz kolejny w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa).

Slotkin stwierdziła we wpisie na Twitterze:

Amerykanie zasługują na to, by wiedzieć, że wybrani przez nich przywódcy mają na uwadze dobro społeczeństwa i nie próbują szybko zarobić na swoim stanowisku. Moja ustawa Cryptocurrency Accountability Act poprawi przejrzystość [i] pomoże powstrzymać korupcję, która podkopuje zaufanie do naszego rządu.

Rząd USA reaguje na kryzys bankowyreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.