Nowa ustawa zmusiłaby Kongres do ujawnienia posiadanych kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Nowa ustawa zmusiłaby Kongres do ujawnienia posiadanych kryptowalut

Autor: Redakcja
Redaktor: Albert Czajkowski
Rząd USA reaguje na kryzys bankowy

Nowy projekt ustawy, który przechodzi przez Izbę Reprezentantów, wymagałby od członków Kongresu zgłaszania wszelkich transakcji kupna, sprzedaży lub wymiany kryptowalut o wartości powyżej 1000 dolarów.


20 maja w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych pojawił się projekt ustawy, która zobowiązywałaby amerykańskich ustawodawców do ujawnienia posiadanych przez nich udziałów w kryptowalutach.

“Cryptocurrency Accountability Act”, wprowadzona przez Elisse Slotkin oraz Dustyego Johnsona, jest poprawką do Ethics in Government Act z 1978 r., która wymaga od urzędników publicznych ujawnienia ich historii finansowej i zatrudnienia.

Zgodnie z ustawą, członkowie Kongresu byliby zobowiązani do podania daty i wartości każdego zakupu, sprzedaży lub wymiany kryptowalut powyżej 1 000 dolarów. Co więcej musieliby oni ujawnić wielkość i charakter swoich długoterminowych pozycji. Projekt ustawy dotyczy także ich małżonków i dzieci pozostających na ich utrzymaniu.

Niezgłoszenie posiadania kryptowalut w odpowiednim czasie skutkowałoby grzywną w wysokości 500 USD lub kwotą równą 5% wartości aktywów (w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa). W przypadku, gdy przedstawiciel celowo sfałszuje swój raport, grzywna może zostać podwyższona do 66 000 USD lub kwoty równej 5% wartości aktywów (po raz kolejny w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa).

Slotkin stwierdziła we wpisie na Twitterze:

Amerykanie zasługują na to, by wiedzieć, że wybrani przez nich przywódcy mają na uwadze dobro społeczeństwa i nie próbują szybko zarobić na swoim stanowisku. Moja ustawa Cryptocurrency Accountability Act poprawi przejrzystość [i] pomoże powstrzymać korupcję, która podkopuje zaufanie do naszego rządu.

Rząd USA reaguje na kryzys bankowyreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.