Miliarder John Paulson uznaje kryptowaluty za bezwartościowe | Wiadomości | CrypS.

Miliarder John Paulson uznaje kryptowaluty za bezwartościowe

Redaktor: Albert Czajkowski
Zarządcy aktywów i firmy dysponują już 1,2 mln BTC

W udzielonym niedawno wywiadzie John Paulson, miliarder zarządzający portfelem inwestycyjnym, skrytykował zmienną naturę aktywów cyfrowych i opowiedział się za inwestycjami w tradycyjne bezpieczne aktywa, takie jak złoto.

Opinia miliardera o rynku kryptowalut

John Paulson, współzałożyciel Paulson & Co, nowojorskiej firmy funkcjonującej od 1994 roku, był jednym z niewielu inwestorów, którzy skorzystali na kryzysie finansowym w 2008 roku, ponieważ wówczas w odpowiednim momencie zajął krótką pozycję. Niedawno jednak Paulson podjął decyzję o przekształceniu swojego funduszu hedgingowego w małe biuro rodzinne i zmniejszył poziom zarządzanych aktywów aż o 76,5% (z 38 mld USD w 2011 roku do 9 mld USD w 2019 roku).

W wywiadzie Paulson został zapytany o poglądy na temat wschodzącego rynku kryptowalut. Inwestor odparł, że aktywa te mają „ograniczoną podaż niczego” i nie mają „żadnej wartości wewnętrznej”. Wskazał też na dużą zmienność wschodzącego rynku w porównaniu z relatywnie stabilnymi tradycyjnymi rynkami jako powód zniechęcający do inwestowania.

Inwestor spodziewa się wysokiej inflacji

Paulson zwrócił uwagę na brak możliwości zidentyfikowania tych samych asymetrycznych wzorców odnotowanych w jego legendarnym tradingu dekadę wcześniej, kiedy to rynek pozornie oferował najwyżej niewielkie ryzyko spadkowe. Paulson zakończył swoje rozważania na temat wiary w kryptowaluty ostrą odpowiedzią:

Kryptowaluty, niezależnie od tego, gdzie są dziś notowane, ostatecznie okażą się bezwartościowe. Kiedy zainteresowanie lub płynność skończą się, ich wartość spadnie do zera. Nie zalecałbym nikomu inwestowania w kryptowaluty.

Zapytany o perspektywy dla złota jako wartościowej strategii inwestycyjnej w obecnym klimacie finansowym, Paulson zwrócił uwagę na zwiększoną podaż pieniądza, która pojawiła się na rynkach w odpowiedzi na załamanie gospodarcze związane z COVID-19. Wskazał, że podaż pieniądza wzrosła o około 25% i takiej inflacji możemy spodziewać się w niedalekiej przyszłości. W tym przypadku, skłonność Paulsona do inwestowania w bezpieczne aktywa, takie jak złoto, może być zabezpieczeniem przed zapowiadanym spadkiem wartości tradycyjnych walut.

Zarządcy aktywów i firmy dysponują już 1,2 mln BTCreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.