Kryptoaktywa zyskują pewność prawną w Wielkiej Brytanii | Wiadomości | CrypS.

Kryptoaktywa zyskują pewność prawną w Wielkiej Brytanii

Mariusz Przepiórka
bitcoin w wielkiej brytanii

Prawna grupa robocza (UKJT) działająca w ramach brytyjskiego LawTech Delivery Panel wystosowała niespodziewane oświadczenie, w którym uznała kryptoaktywa, w tym kryptowaluty, za przedmiot własności o wystarczającej pewności prawnej.

W skład UKJT wchodzą przedstawiciele przemysłu, strony rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości. W 46-stronicowym raporcie grupa wskazuje również, że w świetle angielskiego prawa smart kontrakty są wykonalne.

Eksperci z UKJT wskazali, że wydając swą opinię opierali się na doświadczeniach innych krajów. Jedną z sytuacji, która wpłynęła na ich stanowisko było orzeczenie sędziego z Singapuru, który uznał, że Bitcoin może być traktowany jako własność, gdyż spełnia wszelkie kryteria rzeczy posiadającej wartość.

Kryptowaktywa nie są fizycznym przedmiotem ani prawem, dlatego ustalenie czy są traktowane jako własność jest istotne i wpływa na ich status w świetle angielskiego prawa. Ponadto rozwiązuje również wiele wątpliwości w zakresie prawa podatkowego oraz ochrony danych.

UKJT jest jedną z sześciu grup roboczych powołanych do życia w Wielkiej Brytanii w celu promocji wykorzystania technologii w sektorze prawnym. Jej zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na istotne kwestie prawne w zakresie zastososowania kryptoaktywów i smart kontraktów oraz stworzenie bazy prawnej dla tego sektora.

bitcoin w wielkiej brytanii
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.