Kryptoaktywa zyskują pewność prawną w Wielkiej Brytanii | Wiadomości | CrypS.

Kryptoaktywa zyskują pewność prawną w Wielkiej Brytanii

Mariusz Przepiórka
bitcoin w wielkiej brytanii

Prawna grupa robocza (UKJT) działająca w ramach brytyjskiego LawTech Delivery Panel wystosowała niespodziewane oświadczenie, w którym uznała kryptoaktywa, w tym kryptowaluty, za przedmiot własności o wystarczającej pewności prawnej.

W skład UKJT wchodzą przedstawiciele przemysłu, strony rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości. W 46-stronicowym raporcie grupa wskazuje również, że w świetle angielskiego prawa smart kontrakty są wykonalne.

Eksperci z UKJT wskazali, że wydając swą opinię opierali się na doświadczeniach innych krajów. Jedną z sytuacji, która wpłynęła na ich stanowisko było orzeczenie sędziego z Singapuru, który uznał, że Bitcoin może być traktowany jako własność, gdyż spełnia wszelkie kryteria rzeczy posiadającej wartość.

Kryptowaktywa nie są fizycznym przedmiotem ani prawem, dlatego ustalenie czy są traktowane jako własność jest istotne i wpływa na ich status w świetle angielskiego prawa. Ponadto rozwiązuje również wiele wątpliwości w zakresie prawa podatkowego oraz ochrony danych.

UKJT jest jedną z sześciu grup roboczych powołanych do życia w Wielkiej Brytanii w celu promocji wykorzystania technologii w sektorze prawnym. Jej zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na istotne kwestie prawne w zakresie zastososowania kryptoaktywów i smart kontraktów oraz stworzenie bazy prawnej dla tego sektora.

bitcoin w wielkiej brytanii
reklama
reklama