KNF ostrzega, że kryptowaluty mogą służyć do obchodzenia sankcji | Wiadomości | CrypS.

KNF ostrzega, że kryptowaluty mogą służyć do obchodzenia sankcji

Michał Misiura
knf ostrzega przed współpracą z branżą kryptowalut

Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) istnieje wysokie ryzyko, że kryptowaluty mogą być stosowane do obchodzenia sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś. Z tego powodu zaleca nadzorowanym przez siebie podmiotom zachować szczególną ostrożność podczas współpracy z dostawcami wirtualnych aktywów.


W komunikacie z 10 czerwca KNF zwraca uwagę, że sankcje nałożone na Rosję i Białoruś utrudniają funkcjonowanie systemów finansowych tych państw i w związku z tym mogą one szukać alternatyw. Zdaniem regulatora jedną z nich „z dużym prawdopodobieństwem” mogą być kryptowaluty.

Ze względu na swoje atrybuty związane przede wszystkim z technologią, która umożliwia zachowanie anonimowości lub przynajmniej istotne utrudnienie identyfikacji stron transakcji i ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, instrumenty te z dużym prawdopodobieństwem odgrywać mogą istotną rolę w procesie unikania sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, Republikę Białorusi i ich obywateli – czytamy w komunikacie KNF.

W związku z tym regulator oczekuje od nadzorowanych podmiotów, że zachowają najwyższą staranność oraz ostrożność współpracując ze spółkami związanymi z rynkiem kryptowalut, m.in. dostawcami wirtualnych aktywów, czyli giełdami i kantorami.

Instrukcja może dodatkowo utrudnić życie polskim firmom z branży. Już do tej pory nie były one dla banków ulubionym rodzajem klienta i często odmawiano im świadczenia usług, o czym można przeczytać w naszym wywiadzie z Michałem Stryjewskim, prezesem nieistniejącej już giełdy Coinquista.

Czy kryptowaluty mogą pomóc Rosji obchodzić sankcje?

Po pierwszym pakiecie sankcji nałożonych w tym roku na Rosję i Białoruś, obawy co do możliwości wykorzystania przez nie kryptowalut wyrażali urzędnicy z wielu państw. Z drugiej strony pojawiło się także wiele głosów wskazujących na to, że w istocie ryzyko jest niewielkie. Międzynarodowa agencja ratingowa Moody’s przeprowadziła badania, z których wynika, że kryptowaluty nie będą dla Rosji użytecznym narzędziem do obchodzenia sankcji.

Biorąc pod uwagę ograniczenia, z jakimi boryka się rubel na rynkach podczas konwersji go na kryptowaluty i niską płynność, uważamy, że waluty cyfrowe prawdopodobnie nie staną się obecnie skutecznym i wykonalnym narzędziem do obchodzenia sankcji dla osób fizycznych – pisało Moody’s.

„Wykorzystanie kryptowalut do omijania sankcji, zwłaszcza w przypadku dużych płatności, jest niemożliwe” – te słowa wypowiedziała z kolei Ksenia Judajewa – wiceprezes Banku Rosji. Jak wskazywała na przeszkodzie w ich wykorzystaniu stoi wzmożony nadzór nad branżą oraz znacznie mniejsza liczba obsługiwanych transakcji niż w tradycyjnych systemach finansowych.

knf ostrzega przed współpracą z branżą kryptowalutreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.