Komisja Europejska ostrzega o możliwym zawieszeniu miningu

Komisja Europejska ostrzega o możliwym zawieszeniu miningu w UE

Autor: Anna Sutowicz
Unia Europejska rozważa regulacje kryptowalut w kwestii kryzysu energetycznego

Komisja Europejska stwierdziła, że ​​państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny przygotować się do zawieszenia miningu kryptowalut, w przypadku kiedy zaistnieje potrzeba odciążenia systemów elektrycznych.


Wygląda na to, że Unia Europejska nadal rozważa regulacje kryptowalut w kontekście kryzysu energetycznego. Teraz regulatorzy skupiają się na znalezieniu sposobu aby sprawić, by cyfrowe aktywa były bardziej zrównoważone względem środowiska.

Blockchain i środowisko

18 października 2022 roku Unia Europejska opublikowała pakiet raportów dotyczących planu działania na rzecz wdrożenia Europejskiego Zielonego Ładu oraz planu REPowerEU. Celem wymienionych projektów jest m.in. wprowadzenie ekonomicznego systemu zużycia energii przez cyfryzację tego sektora. Europejscy specjaliści ds. energetyki zwrócili swą uwagę na rynek kryptowalut. Plan REPowerEU został zaprezentowany w maju tego roku i stanowił odpowiedź na rosyjską inwazję na Ukrainę. Atak Rosjan wywołał duże utrudnienia na europejskim rynku energii.

W swoim komunikacie Komisja Europejska stwierdziła, że warto skupić się wyłącznie na najbardziej energooszczędnych wersjach technologii:

Należy zadbać o to, aby stosować tylko najbardziej energooszczędne wersje technologii. Większość zużycia energii jest związana ze stosunkowo przestarzałym mechanizmem konsensusu proof-of-work, który jest jednak wykorzystywany przez najpopularniejszą kryptowalutę (Bitcoin).

Komunikat Komisji kierowany do Parlamentu Europejskiego, a także do Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów wskazuje, iż zużycie energii potrzebnej do miningu kryptowalut w ciągu ostatnich 2 lat niemalże się podwoiło:

Tak jak ich wykorzystanie znacznie wzrosło, tak zużycie energii przez kryptowaluty wzrosło mniej więcej dwukrotnie w porównaniu do sytuacji sprzed 2 lat, osiągając około 0,4% światowego zużycia energii elektrycznej.

Do 2025 roku Komisja opracuje sprawozdanie zawierające opis wpływu nowych technologii na środowisko i klimat na rynku kryptowalut. Sprawozdanie to będzie również zawierać ocenę opcji politycznych mających na celu złagodzenie niekorzystnego wpływu na klimat technologii stosowanych na rynku kryptowalut, w szczególności w odniesieniu do mechanizmów konsensusu.

UE chce ograniczyć mining kryptowalut

Biorąc pod uwagę napiętą sytuację energetyczną w 2022 roku spowodowaną zatrzymaniem rosyjskich dostaw energii, Komisja Europejska, jako organ wykonawczy Unii Europejskiej, wezwała państwa członkowskie do obniżenia zużycia energii elektrycznej przez górników kryptowalut:

Biorąc pod uwagę obecny kryzys energetyczny i zwiększone ryzyko w związku z nadchodzącą zimą, Komisja wzywa państwa członkowskie do (i) wdrożenia ukierunkowanych i proporcjonalnych środków mających na celu obniżenie zużycia energii elektrycznej przez górników wydobywających kryptowaluty.

Zgodnie z komunikatem UE, w przypadku konieczności zrzutu obciążenia w systemach elektroenergetycznych państwa członkowskie muszą być gotowe na wstrzymanie wydobycia kryptowalut.

Unia Europejska rozważa regulacje kryptowalut w kwestii kryzysu energetycznegoreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.