Iran wznawia wydobycie krypto. Ogłasza warunki | Wiadomości | CrypS.

Iran wznawia wydobycie krypto. Ogłasza warunki

Anna Sutowicz
bitcoin mining w iranie

Ministerstwo Przemysłu i Handlu Iranu planuje rozwiązać problem z niedoborem energii w państwie. Ogłosiło wznowienie wydobycia kryptowalut pod paroma warunkami. Wśród nich znajduje się obowiązek wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

Władze Iranu są przekonane, że dostarczanie energii oraz legalizacja przedsiębiorstw, to jedyny sposób na zwalczanie nielegalnego wydobywania kryptowalut. Ministerstwo Przemysłu i Handlu Iranu ogłosiło, że wznawia wydobycie kryptowalut. Określiło jednak surowe warunki.

Tylko odnawialne źródła energii

Według Ministerstwa Przemysłu, Górnictwa i Handlu nowe zezwolenia zostaną przyznawane wyłącznie gospodarstwom górniczym, wykorzystującym odnawialne źródła energii. Licencje nie zostaną przedłużone w przypadku innych metod zasilania:

Przyznanie koncesji wiąże się z koniecznością dostarczania energii z elektrowni odnawialnych. Przedłużenie licencji organizacji nie jest dozwolone w przypadku innych sposobów dostaw.

Zakazy wydobycia kryptowalut w Iranie

W grudniu ubiegłego roku władze Iranu podjęły decyzję o zamknięciu wszelkich autoryzowanych centrów wydobycia kryptowalut. Głównym powodem było zwiększone obciążenie sieci energetycznej. Decyzja o zamknięciu była próbą odciążenia elektrowni i zapobieżenia przerwom w dostawie prądu. Spotkało się to z krytyką branży krypto, ponieważ to nie pierwszy raz w ubiegłym roku, kiedy licencjonowanych irańskich górników kryptowalut poproszono o wyłączenie sprzętu. W maju ubiegłego roku, władze w Teheranie ogłosiły tymczasowy zakaz wydobywania kryptowalut ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i niewystarczającą podaż spowodowaną wysokimi temperaturami. Za niedobory energii także wówczas obwiniano firmy wydobywające waluty cyfrowe.

Iran stale walczy z nielegalnym krypto-górnictwem. Pod koniec ubiegłego roku działania władz doprowadziły do likwidacji 5756 nielegalnych operacji wydobycia kryptowalut. Skonfiskowano wówczas 221 390 koparek. W maju ubiegłego roku do polowania na nielegalnych górników skutecznie dołączył także irański wywiad, poprawiając statystyki. Irańskie Ministerstwo Wywiadu i Bezpieczeństwa Narodowego powołało w całym państwie komitety, mające walczyć z nielicencjonowanym wydobyciem.

Według BBC, irańskie władze formalnie uznały wydobycie kryptowalut w 2019 roku. Następnie wdrożyły system licencjonowania, zmuszający górników do identyfikacji, do płacenia wyższych rachunków za energię oraz do sprzedaży wydobytych bitcoinów do Centralnego Banku Iranu.

bitcoin mining w iranie
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.