Dyrektor Visa namawia do przejścia z dolara do bitcoina | Wiadomości | CrypS.

Dyrektor Visa namawia do przejścia z dolara do bitcoina

Redaktor: Albert Czajkowski
fed emblem

Jeden z dyrektorów VISA zachęca inwestorów do “wypisania się” z taktyki drukowania pieniędzy stosowanej przez Rezerwę Federalną i przejście do bitcoina. We wpisie opublikowanym na Twitterze, dyrektor ds. polityki publicznej Andy Yee skrytykował prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella za prowadzenie polityki, dążącej do dewaluacji dolara.

W wygłoszonym wcześniej przemówieniu Powell zapowiedział zasadniczą zmianę polityki w kierunku „średniego celu inflacyjnego”. Pozwoliłoby to na wzrost inflacji powyżej zaplanowanego wcześniej celu 2% przed podwyższeniem stóp procentowych. Yee stwierdził, że słowa Powella przejdą do historii i sparafrazował słynne słowa Winstona Churchila pisząc: „Jeszcze nigdy w historii ludzkości, tak dużo nie zostało skradzione tak wielu, przez tak niewielu”.

Spadek wartości USD

Indeks dolara (DXY), który jest miarą wartości dolara w odniesieniu do koszyka innych walut, na słowa Powella zareagował spadkiem. Indeks w wyniku pandemii stopniowo spada od marca bieżącego roku, ale po słowach prezesa Rezerwy Federalnej spadł do poziomu 92,28. Niektórzy analitycy uznali, że DXY może być wskaźnikiem dla bitcoina i innych bezpiecznych aktywów, do których inwestorzy uciekają przez niepewną sytuacją tradycyjnych walut.

Założyciel i prezes Rwal Vision Raoul Pal przyznał na Twitterze, że polityka Powella „zero tolerancji dla deflacji” może być korzystna dla złota i bitcoina.

Wiem, że bitcoin i złoto sprzedają się dobrze i mogą nadal wzrastać. Po wypowiedzi Powella można jednak stwierdzić, że nadal chcą drukować pieniądze. To działa na korzyść obu tych aktywów. Myślę, że w warunkach inflacji lub deflacji oba mogą rosnąć. Większość ludzi nie rozumie tej drugiej opcji,  ale Powell pokazał po prostu, że nie ma tolerancji dla deflacji. Dlatego zrobi wszystko, aby do niej nie dopuścić. To dobra wiadomość dla dwóch najsolidniejszych aktywów – złota i bitcoina. Powell chce inflacji – pisał Pal.

fed emblemreklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.