CONSOB przedstawił propozycję regulacji dla ICO i giełd kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

CONSOB przedstawił propozycję regulacji dla ICO i giełd kryptowalut

Michał Misiura
consob planuje regulacje dla kryptowalut i ico

Włoski nadzorca rynku proponuje oddzielić usługę wymiany kryptoaktywów od ich przechowywania. Według projektu mają powstać dwa rejestry. Scentralizowane giełdy, które trzymają środki swoich klientów, będą musiały znajdować się w obu. 

Pomimo, że raport zatytułowano jako odnoszący się ICO, wybiega on znacznie dalej. CONSOB proponuje w nim szereg wytycznych dla giełd oraz innych firm kryptograficznych, które będą chciały działać na terenie Włoch. Aby trafić do rejestru i stać się dostawcą usługi portfela cyfrowego trzeba będzie spełnić następujące wymagania:

a) spełniać zasady dotyczące identyfikacji klientów – KYC;
b) wykazać się odpowiednią ochroną kryptoaktywów i zagwarantować ich segregację;
c) posiadać środki umożliwiające skuteczne rozliczanie operacji handlowych;
d) przestrzegać procedur identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym z wykonywaniem usług;
e) przejść przez odpowiednie kontrole organizacyjne i operacyjne, w tym ciągłości działania i bezpieczeństwa komputerowego;
f) przestrzegać odpowiednie procedury zarządzania konfliktami interesów;
g) posiadać wystarczające zasoby finansowe dla należytego i ostrożnego zarządzania.

Zgodnie z propozycjami włoskiego nadzorcy rynku, część kryptowalut powinna zostać oddzielona od kategorii instrumentów finansowych i doczekać się własnej definicji. Wyjątek mają stanowić te, które są wyłącznie środkiem płatności. Zdaniem CONSOBU bitcoin jest więc wystarczająco określony w europejskim prawodawstwie. W raporcie będącym efektem konsultacji z 58 organizacjami i firmami z branż krypto oraz blockchain, dużo miejsca poświęcono ICO oraz IEO.

CONSOB proponuje zakazać tokenizacji jeżeli nie będzie się ona wiązała z projektem biznesowym, mającym zapewniać zyski dla klientów. Do przeprowadzania ICO byłyby uprawnione korporacje oraz spółki mogące wykazać się tym, że projekt nadaje się do kontynuacji przez zespół programistów. Każde ICO musiałoby być zatwierdzone przez CONSOB lub być prowadzone jako IEO pod skrzydłami giełdy regulowanej przez nadzór. Duży nacisk zostanie położony na whitepaper projektu.

Inną ciekawostką jest to, że włoski urząd chce aby w świetle prawa technologie DLT oraz blockchain były traktowane oddzielnie. CONSOB zwraca przy tym uwagę na fakt, że nie każda technologia rozproszonych baz danych (DLT) polega na chronologicznym szeregowaniu bloków, jak ma to miejsce w blockchainie.

Propozycje zawarte w raporcie pokazują, że CONSOB chce uczynić Włochy krajem przyjaznym dla kryptowalut. Dokładne definicje i rozwiązania sprawiają wrażenie racjonalnych. Warto zwrócić uwagę, na fakt, że regulator postanowił dokładnie poznać opinię środowiska, a raport był przygotowywany od 1 połowy 2019 roku.

Pełna wersja raportu CONSOB (po włosku)

consob planuje regulacje dla kryptowalut i icoreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.