Coinbase zaproponuje przepisy regulujące branżę kryptowalutową | Wiadomości | CrypS.

Coinbase zaproponuje przepisy regulujące branżę kryptowalutową

Mariusz Przepiórka
Coinbase bez IPO wchodzi na giełdę

Giełda kryptowalutowa Coinbase przygotowuje się do przedstawienia urzędnikom federalnym proponowanych ram regulacyjnych. Według nieoficjalnych źródeł, giełda w najbliższych dniach zamierza przedstawić swoją propozycję publicznie.

Szczegóły proponowanych zmian nie zostały udostępnione, ale oczekuje się, że Coinbase przedstawi propozycje i argumenty przemawiające za tym, co powinno, a co nie powinno być definiowane jako papier wartościowy w USA. Informacja pojawia się po tym, jak Coinbase ogłosiła, że zawiesza plany wprowadzenia kryptowalutowego produktu pożyczkowego, który według Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) naruszałby prawo papierów wartościowych.

Giełda wstrzymała produkt pożyczkowy

Na początku tego miesiąca, dyrektor ds. prawnych Coinbase Paul Grewal i dyrektor generalny Brian Armstrong ujawnili, że SEC wysłał zawiadomienie do giełdy, zgodnie z którym regulator pozwie Coinbase, jeśli produkt pożyczkowy zostanie uruchomiony. SEC powołał się na dwa wyroki Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych – sprawy Howey i Reves – argumentując, że produkt pożyczkowy może naruszać prawo papierów wartościowych.

Coinbase ma długą historię prób tworzenia ram i narzędzi, których celem byłoby ustandaryzowanie sposobu, w jaki giełdy podchodzą do notowań kryptowalut i produktów, przynajmniej na rynku w Stanach Zjednoczonych. W 2019 roku giełda była członkiem założycielem Crypto Rating Council (CRC), której celem było stworzenie wspólnego stanowiska określającego zbieżność każdej kryptowaluty z papierem wartościowym.

Coinbase aktywnie pracuje nad regulacjami branży

Grupa oceniała każdą kryptowalutę w skali od 1 do 5, gdzie 1 wskazuje, że zdecydowanie nie jest ona papierem wartościowym (np. bitcoin), a 5 wskazuje, że kryptowaluta wydaje się papierem wartościowym (CRC nie wskazała żadnej kryptowaluty, która pasowałaby do tego opisu). W ubiegłym roku CRC opublikowała swoje stanowisko i kartę wyników, którą projekty kryptowalutowe mogą wykorzystać do samooceny.

Coinbase opublikowała również w ubiegłym roku otwarte ramy techniczne dla deweloperów kryptowalut. Projekty, które przyjęły te ramy, mogły zapewnić, że ich kryptowaluty będą kompatybilne z technicznym zapleczem notowań i handlu Coinbase, jeśli giełda zatwierdzi te kryptowaluty do obrotu na swojej platformie.

Coinbase bez IPO wchodzi na giełdę
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.