Bank Francji: testy CBDC mogą prowadzić do zmian regulacyjnych | Wiadomości | CrypS.

Bank Francji: testy CBDC mogą prowadzić do zmian regulacyjnych

Mariusz Przepiórka
bank centralny francji przeprowadzi 8 testów cbdc - cyfrowe euro

Wiosną tego roku bank centralny Francji rozpoczął testowanie aplikacji cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) i sposoby jej zastosowania. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, Banque de France testuje cyfrowe euro w kontekście rozliczania i rozrachunków obejmujących stokenizowane aktywa. Wówczas bank centralny podkreślał, że prowadzone eksperymenty to nic więcej niż zwykłe próby.

Niedawne komentarze jednego z wysokich urzędników Banque de France wskazują jednak, że instytucja ta poważnie podchodzi do cyfrowej waluty, ponieważ strefa Euro zbliża się do decyzji o ewentualnym wdrożeniu cyfrowego EUR. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde wiele razy wypowiadała się już na ten temat, a w styczniu ma zapaść decyzja o kontynuacji lub zarzuceniu projektu cyfrowego EUR. Jej zdaniem, wprowadzenie cyfrowego Euro pozwoliłoby krajom Unii Europejskiej na uzyskanie przewagi i zdominowanie płatności cyfrowych w skali globalnej.

Osiem eksperymentów związanych z CBDC

10 grudnia Denis Beau, pierwszy zastępca gubernatora francuskiego banku centralnego, odniósł się do innowacji w dziedzinie technologii finansowych, w tym do trwających eksperymentów związanych z CBDC. W swoich uwagach podkreślił ekspansywny charakter procesu i jego potencjał do przeredagowania obecnych ram regulacyjnych.

Beau zaznaczył, że bank przeprowadzi osiem eksperymentów dotyczących CBDC. Ich celem jest sprawdzenie potencjału technologicznego, jak również rozeznanie wśród uczestników rynku. Eksperymenty te mają przynieść m.in. odpowiedzi na pytania, czy obecnie obowiązujące ramy prawne wymagają dostosowania.

Zastępca gubernatora określił również prowadzone testy jako element przygotowań Banku Francji na wypadek decyzji o wprowadzeniu cyfrowego euro. Trwające eksperymenty dotyczą bezpośrednio potrzeb związanych z przygotowaniem strefy Euro pod kątem udostępnienia waluty wszystkim chętnym. Beau zwrócił również uwagę na znaczenie zachowania swobody wyboru środków płatniczych i zapewnienia zaufania do cyfrowej waluty.

bank centralny francji przeprowadzi 8 testów cbdc - cyfrowe euro
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.