Bank Francji: testy CBDC mogą prowadzić do zmian regulacyjnych | Wiadomości | CrypS.

Bank Francji: testy CBDC mogą prowadzić do zmian regulacyjnych

Mariusz Przepiórka
bank centralny francji przeprowadzi 8 testów cbdc - cyfrowe euro

Wiosną tego roku bank centralny Francji rozpoczął testowanie aplikacji cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) i sposoby jej zastosowania. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, Banque de France testuje cyfrowe euro w kontekście rozliczania i rozrachunków obejmujących stokenizowane aktywa. Wówczas bank centralny podkreślał, że prowadzone eksperymenty to nic więcej niż zwykłe próby.

Niedawne komentarze jednego z wysokich urzędników Banque de France wskazują jednak, że instytucja ta poważnie podchodzi do cyfrowej waluty, ponieważ strefa Euro zbliża się do decyzji o ewentualnym wdrożeniu cyfrowego EUR. Szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde wiele razy wypowiadała się już na ten temat, a w styczniu ma zapaść decyzja o kontynuacji lub zarzuceniu projektu cyfrowego EUR. Jej zdaniem, wprowadzenie cyfrowego Euro pozwoliłoby krajom Unii Europejskiej na uzyskanie przewagi i zdominowanie płatności cyfrowych w skali globalnej.

Osiem eksperymentów związanych z CBDC

10 grudnia Denis Beau, pierwszy zastępca gubernatora francuskiego banku centralnego, odniósł się do innowacji w dziedzinie technologii finansowych, w tym do trwających eksperymentów związanych z CBDC. W swoich uwagach podkreślił ekspansywny charakter procesu i jego potencjał do przeredagowania obecnych ram regulacyjnych.

Beau zaznaczył, że bank przeprowadzi osiem eksperymentów dotyczących CBDC. Ich celem jest sprawdzenie potencjału technologicznego, jak również rozeznanie wśród uczestników rynku. Eksperymenty te mają przynieść m.in. odpowiedzi na pytania, czy obecnie obowiązujące ramy prawne wymagają dostosowania.

Zastępca gubernatora określił również prowadzone testy jako element przygotowań Banku Francji na wypadek decyzji o wprowadzeniu cyfrowego euro. Trwające eksperymenty dotyczą bezpośrednio potrzeb związanych z przygotowaniem strefy Euro pod kątem udostępnienia waluty wszystkim chętnym. Beau zwrócił również uwagę na znaczenie zachowania swobody wyboru środków płatniczych i zapewnienia zaufania do cyfrowej waluty.

bank centralny francji przeprowadzi 8 testów cbdc - cyfrowe euro
reklama
reklama