ECB pyta opinię publiczną o jej zdanie nt. cyfrowego euro | Wiadomości | CrypS.

ECB pyta opinię publiczną o jej zdanie nt. cyfrowego euro

Zerelik Maciej
regulacje kryptowalutowe w euro

Christine Lagarde, prezes Europejskiego Banku Centralnego, poddała dziś sprawę cyfrowego euro konsultacjom społecznym. Jedno z pytań? Czy Europejczycy chcą cyfrowego euro, które nie opiera się na pośrednikach?

„Ponieważ Europejczycy w coraz większym stopniu zwracają się ku cyfrowemu sposobowi wydawania, oszczędzania i inwestowania, powinniśmy być przygotowani na wydanie cyfrowego euro, jeśli zajdzie taka potrzeba. Chętnie wysłucham również Państwa opinii na ten temat”

– napisała dziś na Twitterze Legarde, zamieszczając link do ankiety.

Europejczycy mogą wyrazić swoje preferencje

Lagarde, która niegdyś stała na czele Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powiedziała w filmie:

„Konsumenci i Europejczycy mogą faktycznie wyrazić swoje preferencje i powiedzieć nam, czy byliby zadowoleni z używania cyfrowego euro właśnie w taki sposób, w jaki używają monety euro lub banknotu euro, wiedząc, że to pieniądz banku centralnego jest dostępny i że mogą na nim polegać”.

W ankiecie poproszono respondentów o uszeregowanie ich preferencji dotyczących cyfrowego euro i udzielenie odpowiedzi na takie pytania jak:

„Jakie usługi, funkcje lub przypadki użycia uważają Państwo za wykonalne i powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu cyfrowego euro?”

Oprócz tego stwierdzono, że istnieją dwa potencjalne, możliwe podejścia. Jedno zakłada, że cyfrowe euro będzie działać bez pośredników, a drugie nie. Według ECB cyfrowe euro powinno być podobne do gotówki:

 „Cyfrowe Euro byłoby bliższe płatnościom gotówkowym, ale w formie cyfrowej – mogliby Państwo korzystać z cyfrowego euro nawet wtedy, gdy nie są podłączeni do Internetu, a Państwa prywatność i dane osobowe byłyby lepiej chronione”.

W drugim podejściu pośrednicy rejestrowaliby transakcje. Trochę mieszałoby się to z samą ideą BTC, aby położyć kres zależności od pośredników.

Wśród omawianych tematów znalazły się także wpływ koronawirusa i reakcja EBC na pandemię. Rozmowa dotyczyła też tego, w jaki sposób polityka bankowa mogłaby przeciwdziałać zmianom klimatu.

regulacje kryptowalutowe w euro
reklama
reklama