Bank Centralny Singapuru zbada potencjał tokenizacji i DeFi | Wiadomości | CrypS.

Bank Centralny Singapuru zbada potencjał tokenizacji i DeFi

Mariusz Przepiórka
singapurski bank centralny rozpoczął projekt badawczy związany z tokenizacją i DeFi

Monetary Authority of Singapore (MAS) regulujący rynek finansowy Singapuru uruchomił Projekt Guardian. Inicjatywa ma na celu zbadanie szeregu przypadków wykorzystania tokenizacji aktywów w sieci blockchain.


Projekt Guardian został uruchomiony we współpracy z DBS Bank, JPMorgan Chase i Marketnote. Zgodnie z oficjalnym komunikatem, MAS i jego partnerzy będą „testować wykonalność zastosowań tokenizacji aktywów i DeFi przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem dla stabilności i integralności finansowej”. W ramach projektu zbadane zostaną przypadki zastosowania w czterech kategoriach.

W swym komunikacie MAS zdefiniował tokenizację jako „proces cyfrowej reprezentacji aktywów lub przedmiotów wartościowych za pomocą inteligentnego kontraktu w sieci blockchain. Umożliwia to podział aktywów finansowych i aktywów gospodarki o wysokiej wartości oraz ich wymianę przez Internet na zasadzie p2p”.

MAS może dążyć do zmiany prawa

W ramach projektu singapurski organ regulacyjny poszukuje sposobów, dzięki którym powstający świat usług finansowych regulowanych przez DeFi i inteligentne kontrakty zostanie objęty odpowiednim nadzorem regulacyjnym, który zapewni korzyści wszystkim uczestnikom branży.

– MAS uważnie monitoruje innowacje i rozwój ekosystemu aktywów cyfrowych oraz analizuje potencjalne możliwości i zagrożenia, które wiążą się z nowymi technologiami – dla konsumentów, inwestorów i całego systemu finansowego. Poprzez praktyczne eksperymenty z udziałem branży finansowej i szerszego ekosystemu staramy się lepiej zrozumieć ten szybko przekształcający się ekosystem aktywów cyfrowych. Wnioski wyciągnięte z Projektu Guardian posłużą jako materiał do analizy dla decydentów w zakresie prawa, które należy przygotować, aby uzyskać korzyści płynące z DeFi przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka – powiedział Sopnendu Mohanty, dyrektor ds. fintech w MAS.

singapurski bank centralny rozpoczął projekt badawczy związany z tokenizacją i DeFi
reklama
reklama