Czym są finanse regeneracyjne (ReFi) i dlaczego zmienią świat? | CrypS.

Czym są finanse regeneracyjne (ReFi) i dlaczego zmienią świat?

10 min
Filip Dzięciołowski

Jak działa ReFi? Blockchain

Żyjemy w czasach, gdzie z każdej strony słychać niepokojące wieści odnośnie przyszłości naszej planety. Matka Ziemia jest od wielu lat wściekła na swoich mieszkańców, ale powiedzmy sobie szczerze, ma do tego pełne prawo. Nie chciałbym tu na wstępie głosić narracji, że ludzie stanowią wielkie nieszczęście dla globalnego ekosystemu naturalnego, jednak niezaprzeczalnym faktem jest to, że eksploatacja w wielu obszarach funkcjonowania społeczno-gospodarczego kosztuje nas wiele strat pod względem degradacji środowiska

Spis treści:


Wstęp

Świat pędzi do przodu, ale w tym akurat nie ma nic złego. Tempo rozwoju, w jakim postępuje dziś praktycznie każdy segment na świecie, jest najszybsze w dziejach. Co za tym idzie, w tym pędzie poziom przekładania przez ludzi odniesienia szybkiego zysku ponad długoterminowe funkcjonowanie danej struktury i zapewnienie jej ochrony, doprowadził do wielu wątpliwości dotyczących tego, czy system, na którym opiera się dzisiejszy świat ekonomii, jest przyszłościowy. 

Tradycyjne systemy finansowe coraz bardziej obnażają swoje wady i niedociągnięcia. Pojawiają się sprawy, które rodzą duże podziały społeczne, nierówności, ale i także ciągle funkcjonujemy według obowiązujących od lat standardów, w przypadku których wiemy, że generują ogromne koszty operacyjne. 

Znając ułomności tradycyjnych instytucji finansowych, zależności, na podstawie których funkcjonują i realizują swoje cele, Satoshi Nakamoto w 2009 roku przedstawił światu swój wynalazek w postaci Bitcoina. Stworzony przez niego zdecentralizowany system stanowił podwaliny do powstania na świecie całego ekosystemu cyfrowych aktywów. Ludzie zaczęli tworzyć kolejne blockchainy, pojawiło się w związku z nimi tysiące protokołów, funkcjonalności i możliwości zdystansowania się od walut fiducjarnych, tradycyjnego systemu monetarnego i opierania się na strukturach, którymi rządzi się ten świat. Zaczęliśmy skręcać w stronę zdecentralizowanych finansów (DeFi), jakie znamy dzisiaj

Sektor ten zdecydowanie jest tak naprawdę na początku swojej drogi i ewolucji, jednakże zdążyliśmy już na tyle poznać jego założenia i fundamenty, że wiemy jak wykorzystać te elementy ku poprawie funkcjonowania wielu systemów życia społecznego na co dzień. 

Istnieje jeszcze inna alternatywa dla tradycyjnych finansów (TradeFi). Forma, która przekłada właśnie zdrowie oraz odporność ekosystemów, społeczności oraz naszej planety nad zyski finansowe. Tą opcją jest teoria ekonomiczna, którą nazwano finansami regeneracyjnymi (ReFi). Posiada ona wiele elementów w swojej filozofii i metodach działania, które zdecydowanie będą w przyszłych latach odgrywać kluczową rolę w ekosystemie zdecentralizowanych finansów i kryptografii

Czym są finanse regeneracyjne? W jakich branżach stosuje się dziś ReFi? Ile wspólnego ma z sektorem Web3 i jak ta nowa szkoła finansów może sobie wzajemnie pomóc z rynkiem kryptowalut? O tym wszystkim dowiecie się z tego artykułu.

Co to jest ReFi?

Najprostszym i najlepszym wyjaśnieniem definicji finansów regeneracyjnych jest określenie go jako system zdolny do regeneracji swoich zasobów w czasie. W ekonomii jest to system, który skupia się na osiągnięciu ogólnego zysku pod kątem długoterminowym. Przykładowo, w klasycznych modelach funkcjonowania danych systemów, posiadane przez nie surowce, narzędzia czy ogólnie pisząc zasoby z czasem się zużywają. Stają się wyczerpane, tracą na wydajności czy kończą się materiały zasilające je. 

Według założeń w kwestii funkcjonowania podmiotów praktykujących regeneracyjne finanse ich systemy charakteryzują się stabilnością danych elementów, ich zasoby nie ulegają wyczerpaniu, a jeżeli już, to nie w takim tempie i takim kosztem, jak w przypadku klasycznej eksploatacji. System regeneracyjny ma się rozwijać i rosnąć długoterminowo. Stąd jego fundamenty i elementy makroczenia muszą być odporne na wiele czynników. 

Pisząc o zasobach mamy tutaj na myśli którąś z 8 form kapitału lub jego hybrydy: społeczna, materialna, finansowa, życiowa, intelektualna, empiryczna, duchowa i kulturowa. Celem ReFi ma być odnawianie zdolności do bycia użytecznym przez wiele z nich jednocześnie

Jaki jest cel ReFi?

To, co trzeba tutaj podkreślić, to fakt, że kapitał finansowy nie jest celem samym w sobie. Jest on jedynie narzędziem, który ma być wykorzystany w celach wspierających każdą z innych form kapitału. Nie pomyślcie w tym miejscu, że jest to proponowanie jakiejś ideologii socjalistycznej czy przekładania dobra całego społeczeństwa ponad jednostkę. To również zaznaczmy. 

ReFi może zostać wykorzystane do eliminowania zagrożeń społeczno-systemowych. Ten system może okazać się niezwykle skuteczny w przypadkach złego funkcjonowania koordynacji wielu segmentów działania świata. Przykładami mogą być tutaj patologie społeczne, np. kwestie nierówności. Tak samo ReFi oferuje wiele rozwiązań, które mogą znacznie usprawnić naprawę klimatu naszej planety. 

Historia ReFi

Pierwszy raz termin związany z odnawialnością w finansach, regeneracją, poruszył w 2015 roku pewien ekonomista – John Fullerton – w swoim artykule ‘’Kapitalizm Regeneracyjny’’. Opisał w nim osiem zasad, które mogłyby stanowić fundament nowego systemu gospodarczego. Systemu, który zapewnia wspólny dobrobyt na planecie, która kwitnie, a nie jesteśmy świadkami jej umierania. 

Uniwersalne wzorce i zasady, których używa kosmos do budowania stabilnych, zdrowych i zrównoważonych systemów w całym świecie rzeczywistym, mogą i muszą być wykorzystywane jako model projektowania systemów ekonomicznych

– stwierdza w swojej pracy Fullerton.

Z jego opisu możecie się dowiedzieć o wizji działania zasad gospodarki regeneracyjnej, które obejmuje swoim zakresem dążenie do równowagi w relacjach na wielu płaszczyznach, zdolność jednostek i podmiotów do adaptacji w danej sytuacji oraz silne uczestnictwo w projektach z naciskiem na budowanie społeczności.

Co to jest ReFi
Osiem Zasad Gospodarki Regeneracyjnej. Źródło: Instytut Kapitałowy

4 lata później, w 2019 roku analogiczną teorię zaprezentowała światu inna badaczka – Sally J. Goerner – w swoim obszernym artykule ‘’Pomiar ekonomii regeneracyjnej: 10 zasad i środków leżących u podstaw systemowej kondycji gospodarczej’’. Zawarte w nim informacje opierają się na wielu latach różnych doświadczeń ekonomicznych i badaniach nad złożonością systemów adaptacyjnych, sieci przepływów oraz ekosystemów socjoekonomicznych.

Kobieta opisywała silne strony ekonomii regeneracyjnej odnosząc się do wielu tez, jakie stawiali wcześniej różni ekonomiści ekologiczni. Wyróżniono tu narrację dotyczącą stawiania dużego nacisku na wspólne uczenie się oraz niebezpieczeństwa związane z koncentracją i wydobyciem.

Co łączy Refi i DeFi?

Jak już można było wywnioskować z powyżej zawartych treści, założenia finansów regeneracyjnych posiadają wiele wspólnych mianowników z sektorem Web3 i wspomnianych zdecentralizowanych finansów (DeFi). 

Ten ostatni oferuje społeczeństwu dostęp do kontaktu z innymi jednostkami oraz możliwość korzystania z usług finansowych bez konieczności uczestniczenia w tym procesie pośredników, jakimi są przykładowo banki. Te zastępują zdecentralizowane aplikacje (DApps) działające dzięki smart kontraktom. 

Kody o otwartym charakterze, na których opierają się zdecentralizowane blockchainy, na których odbywają się przepływy w ramach DeFi, oferują jednostce bardziej demokratyczną, pod wieloma względami transparentną alternatywę do tradycyjnych finansów.

W tym przypadku nikt nie jest wykluczony i nawet podmioty nie posiadające wielkiego kapitału mogą stać się częścią ekosystemu DeFi i korzystać z jego dobrodziejstw na tych samych bądź podobnych warunkach, co doświadczeni inwestorzy i traderzy rynkowi. To stanowi przełamanie systemu barier i podziałów społecznych, jakie funkcjonują w tradycyjnym systemie finansowym. Zdecentralizowane finanse są również ratunkiem dla osób pozbawionych dostępu do sektora bankowego. Tutaj to jednostka ma pełną kontrolę nad swoimi aktywami, a nie instytucja finansowa, która sprawuje pieczę nad naszymi środkami.

ReFi jest kolejnym etapem ewolucji ekonomicznej i powstało właśnie w dużej mierze dzięki rozwiązaniom, jakie dotychczas oferowało nam DeFi. Pierwsze próby praktycznego zastosowania regeneracyjnych finansów dotyczyły między innymi monetyzowania poszczególnych dóbr publicznych, jak przykładowo protokoły open source. Można tu również wymienić tokenizację zasobów naturalnych, jak w przypadku kredytów węglowych. Oba przykłady były możliwe do zrealizowania dzięki możliwościom, jakie dają DAppsy, jak chociażby zdecentralizowane giełdy cyfrowych aktywów. 

Różnice między ReFi a Web3

Rewolucja, jaką niesie ze sobą Web3 opiera się na istocie zdecentralizowanego internetu trzeciej generacji. Sieci, w której to użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi danymi i mogą nimi całkowicie zarządzać, a nie korporacje odpowiadające za narzędzia, które nam dostarczają, jak np. media społecznościowe. Oczywiście, dane te możemy również odpowiednio spieniężyć udostępniając je drugiej stronie za odpowiednią opłatą. Web3 stawia również na budowanie społeczności, co jest bardzo ważnym aspektem ogólnie w zdecentralizowanym świecie. 

W każdym razie schemat ReFi jest taki, że w ramach tego nurtu przeważnie potrzebne nam zasoby, które nabywamy, pojawiają się również w rzeczywistym świecie i dotykają bezpośrednio codziennego namacalnego egzystowania ludzkiego. Dla porównania,  większość rzeczy, które dzieją się w sektorze DeFi, nigdy go nie opuszczają. 

Biorąc pod uwagę, że finance regeneracyjne skupiają się w dużym stopniu na odnowie naszej planety oraz niesieniu pomocy ludziom, to społeczność tego systemu nieco inaczej podchodzi do niektórych kwestii, które stanowią w pewnym stopniu fundamenty Web3. Osoby korzystające z ReFi w pierwszej kolejności wybierają kwestie stałego bezpieczeństwa, a nie spekulacji i podejmowania ryzyka, które tylko w pewnym procencie szans może w rezultacie wygenerować dodatkowe zyski. 

Anonimowość i prywatność w tym przypadku również nie odrywają tak znaczącej roli, co w świecie kryptowalut. W związku z tym projekty ReFi nie mają zbytnio oporów do stosowania odpowiednich narzędzi weryfikacji tożsamości swoich użytkowników, jak przykładowo opcji Know Your Customer (KYC).

ReFi w praktyce. Przykłady blockchainowych firm

Wspomniałem już o tokenizacji kredytów węglowych, tak więc opiszę Wam przykład tego zjawiska w praktyce. Platforma Tukan łącząca ekosystem ReFi z Web3 prowadzi specjalny program – Carbon Bridge – który opiera się na łączeniu rejestrów kredytów węglowych z otwartym meta rejestrem, który opiera się na specjalnej warstwie blockchaina w sieci Polygon. Tokenizowany węgiel stanowi skuteczne rozwiązanie licznych problemów rynkowych. Dodatkowo wspiera segment dotyczący uprawnień do emisji poza obecne ograniczenia na danym rynku.

Działanie mostu karbonowego
Jak działa Most Karbonowy i transfer rejestrów węglowych? Źródło: Tukan.com

Innym ciekawym przypadkiem wykorzystania ReFi przez blockchainowe podmioty jest FlexiDAO. Jest to podmiot posiadający swoją siedzibę Hiszpanii. Organizacja ta zajmuje się wspieraniem rządów i przedsiębiorstw, by cały czas opierały swoje działania na energii bezemisyjnej. FlexiDAO stale monitoruje i certyfikuje ich zużycie energii elektrycznej oraz rzeczywistą zawartość węgla. 

Co ciekawe, projekt ten posiada naprawdę potężnych inwestorów, bowiem są to Google i Microsoft. Obie korporacje wykorzystują tę technologię, aby osiągnąć swoje cele w zakresie osiągnięcia 100% wykorzystania energii elektrycznej bez emisji dwutlenku węgla do 2030 roku.

Trzecim do kolekcji projektem, o którym tutaj wspomnę jest amerykański Ecosapiens. Jest to firma pracująca nad technologią energetyczną. Emituje własne tokeny o tej samej nazwie będące cyfrowymi odpowiednikami przedmiotów kolekcjonerskich powstrzymujących emisję dwutlenku węgla. Dzieje się tak poprzez wspieranie finansowo firm zajmujących się usuwaniem tego pierwiastka z atmosfery. Gdy użytkownik tej platformy wymintuje nowy token, zdobywa automaczynie cyfrowy zasób zabezpieczony 15 tonami metrycznymi dwutlenku węgla. Taka wartość stanowi zapas emisji dwutlenku węgla wydzielanego przez jednego człowieka przez cały rok.

Ostatni, czwarty, przykład firmy łączącej technologię blockchain z ReFi będzie Topl. Jest to również firma ze Stanów Zjednoczonych, która jest zorientowana na kwestie wpływów środowiskowych, społecznych oraz zarządczych (ESG). Jej celem jest wspieranie korporacji w śledzeniu, tokenizowaniu i przeprowadzaniu tzw. transakcji pozytywnego wpływu. Topl dąży do umocnienia ekosystemu zdecentralizowanych aplikacji, które stanowią rozwiązania problemów dotyczących dwutlenku węgla, ale i włączania finansowego do wykluczonych społeczeństw oraz poprawy łańcucha dostaw.

Firma z sektora blockchain działające w ReFi
Mapa blockchainowych firm działających na rynku ReFi w 2022 roku. Źródło: Tukan.com

Platformy ReFi oparte na blockchainie

Jednym z takich miejsc, gdzie możemy zebrać społeczność w celu sfinansowania oraz stworzenia zespołu, który będzie następnie koordynował rozwój danego kodu open source, jest Gitcoin. Platforma posiada swój natywny token – GTC – oparty na blockchainie Ethereum, który upoważnia nas do wpływania na rozwój działań w ramach tego projektu. Ciekawym elementem jest tutaj forma pozyskiwania kapitału na daną inicjatywę, bowiem chodzi tutaj o tzw. finansowanie kwadratowe

Jest to określenie na formę demokratycznego finansowania. W tym przypadku fundusze spływają po równo do wszystkich aktywnych deweloperów na platformie. Tak więc budowniczy otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę nad kodem open source pisanym w językach programowania Python, Rust, Ruby, JavaScript, Solidity, HTML, CSS oraz Design

Jeszcze innym przykładem jest Dora Factory, czyli pierwszy w historii projekt blockchainowy, którego celem jest stworzenie otwartej infrastruktury dla DAO na Polkadot Substrate. Tzw. grupa Dora Hacks ma za zadanie tworzyć specjalny pomost łączący deweloperów oraz hakerów, by wspólnie rozwiązywać wyzwania, z jakimi muszą mierzyć się wielkie przedsiębiorstwa. 

Ponadto Dora Factory kieruje się ideę Progressive Funding. Ta ma na celu stworzenie siatki stałego finansowania dóbr publicznych. Dzięki temu aktywiści działający na rzecz dobra publicznego i środowiska (SEG) mają możliwość pozyskiwania potrzebnego kapitału. 

Trzecią opcją jest Giveth. Jest to platforma oparta na blockchainie Gnosis. Za jej pośrednictwem twórcy danych projektów mogą uruchomić zbiórkę środków. Strona nie pobiera przy tym żadnych opłat prowizyjnych, a wszystkie datki trafiają do osoby, która stoi za zbiórką. Platforma posiada również swój token – GIVback – który trafia do darczyńców, którzy również weryfikują projekty, jakie się ogłaszają. 

Podsumowanie

Niezaprzeczalnym faktem jest to, że świat potrzebuje tego, by ludzie dobrej woli wspierali się nawzajem i wykraczali zasięgiem wzroku poza czubek swego nosa. Na tej planecie żyje również wiele osób, którym nie było dane otrzymać możliwości korzystania z wszystkich dobrodziejstw, jakie oferuje postęp instytucjonalny czy globalizacja. Cały czas miliony ludzi jest pozbawionych dostępu do kont w bankach, tak samo muszą zmagać się z nierównościami społecznymi, różnymi rodzajami wykluczeń, ale to da się zmienić. 

Poza mieszkańcami, również i nasz dom wymaga zatrzymania pewnych zmian oraz wdrożenia struktur, które zatrzymają spustoszenie naturalne Ziemi. Jest wiele do zrobienia, a nie wiadomo tak naprawdę, ile mamy czasu. 

Obecny system finansowy, jak bardzo by nie próbował przedstawiać się w dobrym świetle, w pewnych miejscach jest popsuty, a wiele sytuacji pokazuje, że ryba psuje się od głowy. Przykładem może być problem inflacji w Stanach Zjednoczonych, którą napędziła amerykańska Rezerwa Federalna, a następnie wprowadzone przez nią podwyżki procentowe zaczęły skutkować upadłościami banków. 

Finance regeneratywne wchodząc w układy korelatywne z Web3 i wykorzystując potencjał technologii blockchain, dają wiele szans na poprawę wielu aspektów funkcjonowania na świecie. Jest to również zachęta dla wielu projektów blockchainowych, by stawiać na zróżnicowany rozwój i opieranie na tym swojej tokenomii chociażby. 

Jak działa ReFi?reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.