CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za grudzień 2020 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za grudzień 2020

6 min
Mariusz Przepiórka

kryptoraport grdzień 2020 Futures

Grudzień był kolejnym miesiącem hossy na rynku kryptowalut. Wzrost wartości bitcoina przełożył się na rekordowe wolumeny platform handlowych. Szczegółów dostarcza nam najnowszy przegląd sektora giełd kryptowalut, autorstwa CryptoCompare. Przedstawiamy jego tłumaczenie:

Kluczowe punkty

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych osiąga rekordową wartość miesięczną

W grudniu wartość obrotu instrumentów pochodnych wzrosła o 8,6% i osiągnęła rekordowy poziom 1,43 bln USD. Wartość obrotu na rynku spot wzrosła o 30% do poziomu 1,19 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych obejmuje obecnie 54,6% rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 60% w listopadzie).

Giełdy najwyższej kategorii zwiększają swój udział w rynku i ustanawiają nowy dzienny rekord obrotu

W grudniu wielkość obrotu giełd najwyższej kategorii wzrosła o 32,2% do poziomu 818,3 mld USD. Giełdy niższych kategorii zanotowały w tym miesiącu wzrost obrotów o 23,8% do poziomu 355,7 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 69,7% rynku, w porównaniu z 68,29% w listopadzie.

17 grudnia giełdy najwyższej kategorii zanotowały również rekordową dzienną wartość obrotu, która wyniosła 51,2 mld USD. Dotychczasowy rekordowy wynik został ustanowiony 24 listopada i wynosił 46,2 mld USD.

CME z największą liczbą otwartych kontraktów futures na BTC

Największą liczbę otwartych pozycji w ramach kontraktów futures na BTC miała giełda CME (1,31 mld USD, wzrost o 36,5%). Drugą pozycję w tej kategorii zajęła giełda OKEx (1,11 mld USD, wzrost o 27,6%).

Pod względem łącznej wartości kontraktów futures na różne kryptowaluty najwyższym wynikiem może pochwalić się OKEx (1,8 mld USD, wzrost o 0,6%). Kolejne miejsca zajęły Binance (1,7 mld USD, spadek o 20%) i CME (1,3 mld USD, wzrost o 36,5%).

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności, jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W grudniu giełdy najwyższej kategorii zanotowały wzrost obrotów o 32,2% do poziomu 818,3 mld USD, natomiast giełdy niższych kategorii odnotowały wzrost obrotów o 23,8% do poziomu 355,7 mld USD. Udział rynkowy giełd najwyższej kategorii wynosi obecnie 69,7% (w porównaniu z 68,29% w listopadzie).

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare grudzień 2020
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare grudzień 2020

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach w grudniu znacząco wzrosła, co miało związek ze wzrostem wartości bitcoina zbliżającym się do 30 000 USD. 17 grudnia osiągnięto rekordową dzienną wartość obrotów na poziomie 67,42 mld USD (7,5% więcej niż wynik 62,71 mld USD W listopadzie).

Mimo dużego wzrostu obrotów, nie został pobity dzienny rekord transakcji na rynku spot, który został ustanowiony 13 marca 2020 roku (72,5 mld USD).

17 grudnia giełdy najwyższej kategorii zanotowały najwyższy dzienny wynik na poziomie 51,2 mld USD. Poprzedni rekord był ustanowiony 24 listopada i wynosił 46,2 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii określane są na podstawie rygorystycznej metodologii Exchange Benchmark.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Historyczny wolumen giełd kryptowalut według modelu opłat
Historyczny wolumen giełd kryptowalut według modelu opłat

Giełdy, które naliczają tradycyjną prowizje typu taker odpowiadały za 92,12% ogólnego wolumenu wymiany w grudniu (w porównaniu z 92,91% w listopadzie), natomiast giełdy, które wprowadziły prowizje TFM (trans-fee mining) stanowiły mniej niż 7,88%.

W grudniu na giełdach naliczających prowizje zawarto transakcje na łączną kwotę 1072,2 mld USD (wzrost o 28,9% w stosunku do listopada), a na giełdach stosujących modele TFM kwota ta wyniosła 91,7 mld USD (wzrost o 44,5% w porównaniu z listopadem).

Miesięczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii
Miesięczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii

W grudniu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii wzrósł średnio o 32% w porównaniu z listopadem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w grudniu była Binance (ocena A) z wynikiem 219,6 mld USD (wzrost o 25%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena BB) z wynikiem 81,9 mld USD (wzrost o 14%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 70,0 mld (wzrost o 52%).

Giełdy Coinbase (AA), Kraken (A) i Bitfinex (A) zanotowały odpowiednio wyniki 45,7 mld USD (wzrost o 53%), 21,1 mld USD (wzrost o 28%) i 16,6 mld USD (wzrost o 29%).

Rekordowe dzienne obroty giełd najwyższej kategorii
Rekordowe dzienne obroty giełd najwyższej kategorii

Binance (A) i OKEx (BB) i Huobi Global (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w grudniu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 70% obrotów (w porównaniu z 73% w listopadzie).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins
Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins

Wymiana BTC na USDT w grudniu wzrosła o 20,5% do poziomu 6,62 mln BTC w porównaniu z 5,49 mln BTC w listopadzie. Wymiana na USD wzrosła o 22,4% do poziomu 1,67 mln BTC, a w przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 0,85 mln BTC (spadek o 5,7%). Rynek EUR zwiększył się o 16,5%, natomiast rynek KRW wzrósł o 30,3%.

Rynki BTC/USDC i BTC/PAX w grudniu osiągnęły wielkość odpowiednio 120 tys. BTC (wzrost o 1,8%) i 20 tys. BTC (wzrost o 8,5%).

Wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins - ostatnie 3 miesiące
Wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins – ostatnie 3 miesiące
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w grudniu. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 63%, w porównaniu z 61,8% w listopadzie.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł w grudniu o 8,6% osiągając rekordowy poziom 1,43 bln USD. Jednocześnie łączna wielkość transakcji spot wzrosła o 30% do poziomu 1,19 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie prawie 54,6% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 60% w listopadzie).

Historyczne miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Historyczne miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w grudniu była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 451 mld USD (wzrost o 12,5% w porównaniu z listopadem, dane na podstawie USDT-M Future). Kolejne miejsca zajęły OKEx (284,2 mld USD, wzrost o 21,8%), Huobi (269,3 mld USD, spadek o 7,6%) i Bybit (133,2 mld USD, wzrost o 17,5%).

Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach wyższej kategorii
Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach wyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu swój najwyższy wynik osiągnęła 17 grudnia (91,92 mld USD). Był to bardzo wysoki wynik, jednak nie przebił listopadowego rekordu na poziomie 93,36 mld USD. Cztery czołowe giełdy, Huobi, OKEx, Binance i BitMEX odpowiadały za 76,8% obrotu w dniu 17 grudnia.

Otwarte pozycje

Na koniec grudnia giełda OKEx miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 1,8 mld USD (wzrost o 0,6% w porównaniu z listopadem). Kolejne miejsca zajęły giełdy Binance (1,7 mld USD, spadek o 20%) i CME (1,3 mld USD, wzrost o 36,5%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na czołowych giełdach kryptowalut
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na czołowych giełdach kryptowalut

Binance dysponuje największym wolumenem otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. Ich wartość wynosi 1,02 mld USD (wzrost o 17,4%). Na drugim miejscu jest giełda BitMEX z wynikiem 498 mln USD (wzrost o 8,7%). Binance przoduje również pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH. W tym przypadku jest to wynik 379 mln USD (wzrost o 14,4%). Drugie miejsce zajmuje Huobi (137 mln USD, wzrost o 11,7%).

Nierozliczone kontrakty pochodne – bitcoin i Ethereum
Nierozliczone kontrakty pochodne – bitcoin i Ethereum
Nierozliczone kontrakty BTC Futures i ETH Futures
Nierozliczone kontrakty BTC Futures i ETH Futures

Giełda CME ma najwyższą wartość otwartych kontraktów futures na BTC (1,31 mld USD, wzrost o 36,5%). Drugie miejsce zajmuje giełda OKEx (1,11 mld USD, wzrost o 27,6%). OKEx może pochwalić się także największą wartością otwartych kontraktów futures na ETH (258 mln USD, wzrost o 18%), a drugie miejsce zajmuje Huobi (183 mln USD, wzrost o 11%).

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na BTC na giełdzie CME w grudniu osiągnęła najwyższy poziom 17 grudnia, kiedy to zawarto 21 478 kontraktów.

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Pod względem miesięcznej liczby kontraktów w grudniu zanotowano wzrost o 7,5% w porównaniu z listopadem (246 000 kontraktów).

Największe wolumeny obrotu kontraktami futures
Największe wolumeny obrotu kontraktami futures

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w grudniu wzrosła o 30,3% do poziomu 3476 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w grudniu osiągnięto 23.12 (503 kontrakty).

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: luty - grudzień
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: luty – grudzień

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w grudniu, wyniki CME wzrosły o 32,9% do poziomu 24 mld USD.

Miesięczny wolumen na platformie CME
Miesięczny wolumen na platformie CME

Przeciętna wartość otwartych pozycji na giełdzie CME wyniosła w grudniu 1,31 mld USD (wzrost o 37,5%).

Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów BTC Futures na platformie CME
Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów BTC Futures na platformie CME
kryptoraport grdzień 2020
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.