Wzrost nakładów w branży blockchainowej, wg raportu IDC | Wiadomości | CrypS.

Wzrost nakładów w branży blockchainowej, wg raportu IDC

Marek Lesiuk
IDC logo

Zgodnie z publikowanym co pół roku raportem Worldwide Blockchain Spending Guide, przygotowywanym przez International Data Corporation, znacząco wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego poziom wydatków na rozwój i opracowanie nowych funkcji rozwiązań opartych na technologii blockchainu.

Wedle analiz IDC, w tym roku rynek rozwiązań programistycznych wykorzystujących blockchain będzie wart ogółem 4,1 bln. dol. Stanowiło by to ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wobec wartości odnotowanych w tym segmencie rok wcześniej, i wpisywało się we wcześniejszą prognozę instytucji, która przewidywała w ciągu pięcioletniego okresu uśredniony wzrost w wys. 46%.

Zgodnie z zawartymi raporcie danymi, najwięcej w ten segment software’u zainwestowali aktorzy operujący na rynku amerykańskim – 1,6 bln dol. Za nimi figurował rynek zachodnioeuropejski, z nakładami opiewającymi na 1 bln dol., zaś trzecie miejsce zajęły Chiny, z wydatkami rzędu 457 mln. dol.

Z kolei w dynamice rocznego wzrostu zaangażowania finansowego w tę dziedzinę (Compounded Annual Rate of Growth – CAGR) w stosunku do omawianego, pięcioletniego okresu, spodziewać się można dominacji Chin – których nakłady rosnąć mają o 51.7%. Niewiele ustępuje im Europa środkowa i wschodnia, w przypadku której wartość CAGR winna wynieść 50,4%.

Źródła wniosków z raportu

W oparciu o stosowaną przez siebie metodologię, IDC analizowała ogółem dziewięć regionów – prócz wyżej wspomnianych są to również: Kanada, Japonia, Bliski Wchód i Afryka, Ameryka łacińska oraz Azja i Pacyfik.Poddała ona obserwacji zastosowanie technologii blockchainu w funkcjonowaniu m.in. serwerów hardware’owych, platform sieciowych, oprogramowania bezpieczeństwa czy biznesowego, systemów przechowywania danych w chmurze, usług IaaS bądź serwisu IT.

Aplikację tychże w praktyce analizowano z kolei z podziałem na branże, takie jak: bankowość, ubezpieczenia, edukacja, inwestycje giełdowe, produkcja, budownictwo, wydobycie, handel hurtowy i detaliczny, transport, ochrona zdrowia, telekomunikacja, media, obsługa klienta, usługi fachowe, usługi komunalne oraz administracja rządowa na szczeblu centralnym oraz lokalnym.

IDC publikuje półroczne raporty zbiorcze ze swoich obserwacji, jednocześnie oferując na zamówienie (przede wszystkim do użytku biznesowego) pogłębione analizy, z wyszczególnieniem poszczególnych regionów, kategorii technologicznych, badanych sektorów i form zastosowania.

IDC logo
reklama
reklama