Valkyrie złożyła wniosek do SEC o uruchomienie "Bitcoin Miners ETF" | Wiadomości | CrypS.

Valkyrie złożyła wniosek do SEC o uruchomienie „Bitcoin Miners ETF”

Zerelik Maciej
Bitcoin przekracza poziom 60 000 USD po decyzji SEC

Kilka miesięcy temu SEC zatwierdził Bitcoin ETF oparty na kontraktach terminowych od firmy Valkyrie. Teraz menedżer aktywów wystąpił o utworzenie kolejnego funduszu. Tym razem jednak spółka chce, aby nowy produkt był skoncentrowany wyłącznie na firmach wydobywających Bitcoina.

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Valkyrie Bitcoin Miners ETF będzie inwestował co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe spółek, które „czerpią co najmniej 50% swoich przychodów lub zysków z operacji wydobywania bitcoinów i/lub z dostarczania specjalistycznych chipów, sprzętu i oprogramowania lub innych usług firmom zaangażowanym w wydobywanie bitcoinów.”

Nie więcej niż 5% może być zainwestowane w instrumenty dłużne podmiotów zajmujących się wydobywaniem BTC.

W dokumencie podkreślono, że nowy produkt nie będzie inwestował w BTC bezpośrednio lub pośrednio poprzez instrumenty pochodne.

Jeśli zostanie zatwierdzony, Valkyrie Funds LLC będzie pełnił funkcję doradcy inwestycyjnego ETF-u, natomiast Vident Investment Advisory będzie subdoradcą.

Doradcy ci mogliby także zdecydować o alokacji do 20% aktywów funduszu w spółki posiadające „znaczącą część aktywów w bitcoinie w swoim bilansie lub czerpiące znaczącą część swoich przychodów lub zysków bezpośrednio z wydobycia, pożyczania lub zawierania transakcji w bitcoinie.”

Valkyrie powiedziała również, że skupi się na firmach wykorzystujących zieloną i odnawialną energię do swojej działalności wydobywczej. Aż 80% lub więcej środków funduszu trafi do takich właśnie organizacji.

Bitcoin przekracza poziom 60 000 USD po decyzji SEC
reklama
reklama