TVL w protokołach DeFi przekroczyło 20 mld USD | Wiadomości | CrypS.

TVL w protokołach DeFi przekroczyło 20 mld USD

Konrad Juszczyk
20 miliardów dolarów w DeFi

Protokoły zdecentralizowanych finansów (DeFi) wykorzystują aktywa kryptograficzne o wartości ponad 20 miliardów dolarów. To ponad 10-krotny wzrost od początku stycznia 2020 roku.

Warto wspomnieć, że w styczniu 2020 roku Total Value Locked (TVL) protokołów DeFi był opiewany na zaledwie 700 milionów dolarów. Do grudnia poziom zablokowanych kryptowalut w różnych projektach zdecentralizowanych finansów wzrósł do 15 miliardów dolarów i w dniu dzisiejszym wykazuje on 20,18 miliardów dolarów. Pionier tego segmentu, MakerDAO prowadzi w rankingach DeFi, ponieważ wartość zablokowanych środków (TVL) w tym projekcie przekracza 4 miliardy dolarów.

ranking DeFi
Źródło: https://defipulse.com

Tuż za MakerDAO jest projekt Aave oraz wiodąca giełda Uniswap. Całkowita Zablokowana Wartość (TVL) tych projektów wynosi odpowiednio 2,74 miliarda USD i 2,54 miliarda USD. Podczas gdy 10 miliardów dolarów zostało zablokowanych w protokołach DeFi na początku listopada ubiegłego roku, zdecentralizowane giełdy (DEX), płatności, pożyczki i instrumenty pochodne, przyciągnęły kolejne 10 miliardów dolarów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Użytkownik Twittera znany pod pseudonimem DeFi Dad trafnie wspomniał, że jeszcze rok temu łączna wartość TVL protokołów DeFi wynosiła zaledwie 1 miliard dolarów.

Pomimo tych wskaźników, kwota 20 miliardów dolarów niekoniecznie musi być wyraźnym znakiem zwiększonej popularności DeFi. Dane sugerują, że wzrost wartości TVL wynika ze wzrostu cen ETH i podobnych zysków w innych aktywach DeFi, a nie z rosnącej liczby faktycznie zablokowanych aktywów. Mimo wszystko, wielu specjalistów przewiduje, że DeFi wyniesie jeszcze w tym roku 100 miliardów dolarów w całkowitej wartości zablokowanych środków. Z tak intensywnymi wzrostami jest prawdopodobne, że ta wartość zostanie przekroczona dużo wcześniej.

20 miliardów dolarów w DeFi
reklama
reklama