Sprawa zwolnienia pracowników Tron objęta prywatnym arbitrażem | Wiadomości | CrypS.

Sprawa zwolnienia pracowników Tron objęta prywatnym arbitrażem

Mariusz Przepiórka
justin sun i fundacja tron oskarżani przez byłych pracowników

Sąd Najwyższy w San Francisco wydał decyzję o przekazaniu do arbitrażu sprawy o niesłuszne zwolnienie z pracy oraz mobbing, wniesionej przez dwóch pracowników Tron Foundation. Wniosek o takie rozwiązanie złożyli pozwani: Tron Foundation, BitTorrent, CEO Tron Justin Sun oraz główny inżynier Tron Cong Li.

Pozwani powołali się na umowę, jaką zawarli ze zwolnionymi pracownikami Richardem Hallem i Łukaszem Juraszkiem. Zdaniem obu zwolnionych pracowników do podpisania umowy doszło pod presją ze strony pracodawcy. Twierdzą, że nie mieli nawet czasu, by ją uważnie przeczytać.

Obaj mężczyźni byli pracownikami spółki BitTorrent, którą w połowie 2018 roku przejął Sun i jego Tron Foundation. Mniej więcej po roku współpracy obaj zostali wyrzuceni. Jak twierdzili w złożonym pozwie, Sun wyrzucił ich dlatego, że wskazywali na nieprawidłowości w firmie i informowali o niewłaściwym zachowaniu nowych przełożonych.

Sędzia Ethan Schulman uznał jednak, że umowa, na którą powołują się była jawną częścią kontraktu pracowniczego. W umowie tej obie strony zobowiązywały się do rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu.

justin sun i fundacja tron oskarżani przez byłych pracowników
reklama
reklama