Sprawa zwolnienia pracowników Tron objęta prywatnym arbitrażem | Wiadomości | CrypS.

Sprawa zwolnienia pracowników Tron objęta prywatnym arbitrażem

Mariusz Przepiórka
justin sun i fundacja tron oskarżani przez byłych pracowników

Sąd Najwyższy w San Francisco wydał decyzję o przekazaniu do arbitrażu sprawy o niesłuszne zwolnienie z pracy oraz mobbing, wniesionej przez dwóch pracowników Tron Foundation. Wniosek o takie rozwiązanie złożyli pozwani: Tron Foundation, BitTorrent, CEO Tron Justin Sun oraz główny inżynier Tron Cong Li.

Pozwani powołali się na umowę, jaką zawarli ze zwolnionymi pracownikami Richardem Hallem i Łukaszem Juraszkiem. Zdaniem obu zwolnionych pracowników do podpisania umowy doszło pod presją ze strony pracodawcy. Twierdzą, że nie mieli nawet czasu, by ją uważnie przeczytać.

Obaj mężczyźni byli pracownikami spółki BitTorrent, którą w połowie 2018 roku przejął Sun i jego Tron Foundation. Mniej więcej po roku współpracy obaj zostali wyrzuceni. Jak twierdzili w złożonym pozwie, Sun wyrzucił ich dlatego, że wskazywali na nieprawidłowości w firmie i informowali o niewłaściwym zachowaniu nowych przełożonych.

Sędzia Ethan Schulman uznał jednak, że umowa, na którą powołują się była jawną częścią kontraktu pracowniczego. W umowie tej obie strony zobowiązywały się do rozwiązywania sporów w drodze arbitrażu.

justin sun i fundacja tron oskarżani przez byłych pracowników
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.