Salwador uruchamia Narodowe Biuro Bitcoina (ONBTC)

Salwador uruchamia Narodowe Biuro Bitcoina (ONBTC)

Anna Sutowicz
Salwador tworzy Narodowe Biuro Bitcoina (ONBTC)

Rząd Salwadoru uruchamia Narodowe Biuro Bitcoina (ONBTC). To wyspecjalizowana jednostka administracyjna, która będzie koordynować i konsultować wszystkie projekty związane z Bitcoinem (BTC) w kraju.


Rząd Salwadoru podwaja swoje inicjatywy kryptograficzne, tworząc Narodowe Biuro Bitcoina (ONBTC), które będzie nadzorować wszystkie lokalne projekty związane z aktywami. Celem agencji ONBTC będzie projektowanie, diagnozowanie, planowanie, programowanie, koordynowanie, monitorowanie, mierzenie, analizowanie i ocena planów, programów i projektów związanych z Bitcoinem (BTC) i dot. rozwoju gospodarczego kraju.

Salwador tworzy Narodowe Biuro Bitcoina

Jednostka będzie współpracować z innymi krajami – zgodnie z niedawnym postem umieszczonym na LinkedIn.

Wszystkie instytucje publiczne będą współpracować z ONBTC w celu wypełniania jego funkcji i zamiarów. Na przykład Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie współpracować w sprawach współpracy międzynarodowej, podczas gdy autonomia i gminy mogą to robić w zakresie, w jakim pozwalają na to ich przepisy.

ONBTC będzie wspierać międzynarodowe firmy BTC, blockchain i inwestorów, a także odgrywać aktywną rolę w uczestnictwie kraju w różnego rodzaju forach międzynarodowych. Agencja będzie analizować wszystkie osoby poszukujące spotkań z Prezydentem Republiki w celu wdrożenia BTC w Salwadorze. 

Prezydent Nayib Bukele zamierza zatrudnić dyrektora agencji, który według swojego uznania dobierze cały niezbędny personel. Utworzenie podmiotu nastąpiło na mocy dekretu nr 49, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym z dnia 17 listopada, podpisanego przez Prezydenta Republiki oraz Ministra Turystyki jako kierującego urzędem Ministra Gospodarki.

Salwador przygotowuje nowe prawo dot. kryptowalut

Parę dni temu rząd Salwadoru przedstawił projekt ustawy mający na celu ustanowienie przepisów dotyczących lokalnego przemysłu kryptograficznego poprzez utworzenie wyznaczonej komisji. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, kryptowaluty będą regulowane oddzielnie od finansów tradycyjnych.

Salwador tworzy Narodowe Biuro Bitcoina (ONBTC)reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.