Raport Departamentu Sprawiedliwości USA ws. kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Raport Departamentu Sprawiedliwości USA ws. kryptowalut

Michał Misiura
departament sprawiedliwości (US DoJ)

Departament Sprawiedliwości USA opublikował raport Cyber-Digital Task Force, dotyczący egzekwowania prawa w odniesieniu do kryptowalut.

Prokurator generalny USA William Barr przedstawił ostateczną wersję raportu, zatytułowanego „Kryptowaluty: ramy egzekwowania”. Dokument zawiera informacje na temat strategii Departamentu w odniesieniu do cyfrowych aktywów. Według zapewnień urzędników ich celem jest znalezienie wyważonej drogi, która nie będzie krępować branży, ale pozwoli na skuteczne egzekwowanie prawa. We wstępie dokumentu czytamy:

(…) zbyt wiele regulacji niewątpliwie hamuje innowacje (a także rozkwit ludzkości), jednak brak ochrony prawnej może zagrozić postępowi w obu wymiarach. Aby zrozumieć, kiedy i jak prawo powinno interweniować, konieczne jest dokładne rozważenie oraz głębokie i ciągłe zanurzanie się w faktach. Kiedy prawo zakorzeni się w określonej dziedzinie, wymaga starannego przemyślenia (i pokory ze strony urzędników państwowych), aby zapewnić, że regulacja nie wykracza dalej niż jest to wymagane (…)

Raport uznaje kryptowaluty i technologię blockchain za szansę na rozwój Stanów Zjednoczonych. Wzywa przy tym przedstawicieli branży do współpracy w celu zapewnienia, że nie są one platformą do nielegalnych działań.

Przegląd zagrożeń, narzędzia prawne i strategia

Podzielony na 3 części raport obfituje w przykłady wykorzystania kryptowalut do przestępczych celów. Znajdują się w nim także opisy akcji podjętych przez Departament Sprawiedliwości. Jako jeden z przykładów wymieniono operację DisturpTOR. Raport rozpoczyna się od przeglądu zagrożeń, które według jego autorów należą zazwyczaj do jednej z 3 kategorii:

  • transakcje finansowe dotyczące popełnianych przestępstw;
  • pranie pieniędzy i ochrona przed sprawozdawczością podatkową lub innymi obowiązkami prawnymi;
  • włamania lub kradzież kryptowalut.

W drugiej części raport przechodzi do opisu krajowego i międzynarodowego prawa oraz narzędzi egzekucyjnych. 3 część dotyczy  wyzwań oraz strategii.

Wątek DeFi

W raporcie pojawiła się wzmianka dotycząca branży DeFi, która wskazuje, że znajduje się ona pod obserwacją urzędników. Czytamy w nim:

Boom ICO sprzed kilku lat ustąpił miejsca wykładniczemu wzrostowi rynków zdecentralizowanych finansów w ostatnich miesiącach – ze wszystkimi związanymi z tym zawiłościami i trudnościami dla organów egzekwujących prawa, które chcą wyprzedzić konkurencję i zapewnić bezpieczeństwo inwestorom

Raport „Kryptowaluty: ramy egzekwowania”

departament sprawiedliwości (US DoJ)reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.