Niemcy mogą pozwolić na tokenizację akcji funduszy inwestycyjnych | Wiadomości | CrypS.

Niemcy mogą pozwolić na tokenizację akcji funduszy inwestycyjnych

Michał Misiura
niemcy flaga

Niemieckie ministerstwo finansów rozpoczęło konsultacje społeczne ws. zezwolenia na tokenizację jednostek udziału, emitowanych przez fundusze inwestycyjne. Zbieranie opinii potrwa do 1 października.

Jak wynika z dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów Niemiec regulator rozpoczął konsultacje ws. dopuszczenia do tokenizacji udziałów w funduszach inwestycyjnych. Jeżeli przedstawiony projekt uchwały zostanie przyjęty, otrzymają one prawo do emisji kryptograficznych akcji (Kryptofondsanteile).

Krok ten mógłby przynieść wiele korzyści, takich jak obniżenie bariery wejścia do funduszu czy zmniejszenie kosztów administracyjnych.

Ministerstwo nie ma zastrzeżeń

Z przedstawionego dokumentu wynika, że niemiecki regulator nie dostrzega wad proponowanego rozwiązania. Pytanie o dopuszczenie do tokenizacji, pojawiło się po przyjętej w czerwcu uchwale, która zezwoliła na emisję cyfrowych jednostek uczestnictwa w funduszach. Debata nad przeniesieniem ich na blockchain była więc jedynie kwestią czasu.

Wprowadzenie elektronicznych certyfikatów jednostek uczestnictwa, które są wpisywane do rejestru kryptowalut emitowanych przez fundusze (Kryptowertpapierregister) zostało początkowo odroczone przez prawo, ponieważ konieczne były dalsze kontrole. – podało niemieckie ministerstwo finansów.

W dokumencie zwrócono uwagę, że dopuszczenie do tokenizacji nie wiąże się z żadnym ryzykiem ani kosztami (z wyjątkiem ewentualnych opłat administracyjnych). Wskazano też, że nieprzyjęcie proponowanych zmian może zahamować niemieckie innowacje i sprawić, że tamtejszy sektor finansowy zostanie w tyle za sąsiednimi państwami z Europy.

Gdyby ustawodawca nie skorzystał z uprawnienia do wydawania rozporządzeń, może to być niekorzystne dla lokalizacji funduszu inwestycyjnego w Niemczech, ponieważ fundusze w innych jurysdykcjach europejskich mogłyby emitować kryptograficzne akcje, a niemiecki sektor funduszy byłby technologicznie w niekorzystnej sytuacji, gdyż nie byłby w stanie pomóc w kształtowaniu tego rozwoju. – podało Ministerstwo Finansów Niemiec.

Niemcy przyjazne kryptowalutom

Wcześniej w maju tego roku, 4000 niemieckich funduszy wyspecjalizowanych (spezialfonds), otrzymało prawo do inwestowania w kryptowaluty do 20% posiadanych aktywów (łącznie nawet 374 mld EUR) . Warto wspomnieć też, że w Niemczech nie trzeba płacić podatku od cyfrowych aktywów, jeżeli sprzedało się je minimum rok od kupienia (w przeciwnym wypadku jest to 25%).

niemcy flaga
reklama
reklama