New Jersey chce wprowadzić stanowe prawo dotyczące kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

New Jersey chce wprowadzić stanowe prawo dotyczące kryptowalut

Mariusz Przepiórka
regulacje prawne kryptowalut

Władze stanu New Jersey rozważają przyjęcie nowego aktu prawnego obejmującego kryptowaluty. Zgodnie z projektem ustawy, firmy z branży kryptowalutowej działające na terenie stanu musiałyby uzyskać odpowiednią licencję.

Projekt nowej ustawy dotyczącej cyfrowych aktywów i technologii blockchain złożyła kilka dni temu członkini zgromadzenia ustawodawczego Yvonne Lopez. Jeśli przepisy wejdą w życie, firmy sektora krypto będą musiały spełnić przewidziane w nich wymagania. Chodzi przede wszystkim o ujawnienie nazw, pod jakimi są rzeczywiście zarejestrowane, a także złożenie polityki AML i ATF (Anti-Terrorist Financing) oraz historii licencyjnej i prawnej w Wydziale Bankowości i Ubezpieczeń New Jersey.

Stan New Jersey w tej chwili nie ma żadnych przepisów regulujących branżę kryptowalutową. Podmioty, które działały z naruszeniem prawa podlegały przepisom federalnym. Lopez podkreśliła, że dzięki uchwaleniu nowych przepisów obywatele New Jersey uzyskają większą ochronę przed podmiotami, które prowadzą nielegalną działalność. Zwiększy się również ich świadomość w zakresie ryzyka, z jakim wiążą się cyfrowe aktywa.

regulacje prawne kryptowalut
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.