NBP i MF twierdzą, że Polska nie potrzebuje CBDC | Wiadomości | CrypS.

NBP i MF twierdzą, że Polska nie potrzebuje CBDC

Mariusz Przepiórka
narodowy bank polski i ministerstwo finansów nie potrzebują polskiego cbdc

Poseł Przemysław Koperski z Lewicy kilka tygodni temu złożył do Ministerstwa Finansów interpelację w sprawie CBDC i Libry. Parlamentarzystę interesowało m.in. to, czy nasz kraj planuje emisję cyfrowego złotego, a także jak szybko Polska jest w stanie wyemitować tego typu cyfrową walutę). Teraz poseł na swoim profilu na Facebooku udostępnił odpowiedzi, jakie otrzymał z MF.

Przemysław Koperski na reakcję ministerstwa czekał miesiąc i tydzień. Jako jedną z przyczyn podanych w odpowiedzi wymieniono konieczność konsultacji z NBP. W odpowiedzi czytamy m.in., że polskie władze monitorują podejście do CBDC w różnych krajach.

W NBP jest prowadzony monitoring prac analitycznych, badawczych i testów pilotażowych realizowanych przez inne banki centralne w zakresie emisji CBDC dla płatności detalicznych oraz wysokokwotowych. Monitorowany jest też przebieg dyskusji w tym temacie w różnych gremiach międzynarodowych, w tym unijnych.

Sam NBP nie prowadzi jednak żadnych prac nad wprowadzeniem CBDC w Polsce, nie współpracuje w tym zakresie również z podmiotami zewnętrznymi. Ministerstwo w odpowiedzi udzielonej posłowi podkreśliło, że NBP już  2017 roku negatywnie wypowiedział się w sprawie emisji CBDC i nie zmienia swego zdania.

Argumenty przeciwko CBDC w Polsce

Wśród czynników, które przemawiają za tym, że CBDC nie jest potrzebne w naszym kraju wymieniono m.in.:

  • Utrzymujący się od kilku lat wzrost wartości pieniądza gotówkowego,
  • Utrzymujący się wysoki udział płatności gotówkowych (57% na koniec 2018 roku),
  • Silne przywiązanie do gotówki w naszym kraju (w 2019 roku 62% internautów
    odpowiedziało się przeciwko wycofaniu gotówki),
  • Wysoki poziom włączenia finansowego (na koniec 2018 roku 91% osób w wieku
    powyżej 15 lat posiadało rachunek płatniczy),
  • Innowacyjne i efektywne systemy płatności funkcjonujące w Polsce,
  • Różnorodne metody płatności dostępne w gospodarce cyfrowej, w tym w handlu elektronicznym.

Władze przyznały również, że monitorują temat Libry. Wskazują jednak, że żaden “stablecoin o istotnej skali działania nie powinien zacząć funkcjonować w Unii Europejskiej, dopóki wyzwania prawne, regulacyjne i nadzorcze oraz ryzyko nie zostaną odpowiednio zidentyfikowane i rozwiązane.

Pełna odpowiedź na interpelację ws. CBDC dla Polski 

narodowy bank polski i ministerstwo finansów nie potrzebują polskiego cbdcreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.