LBRY przegrywa z SEC. LBC uznany za papier wartościowy

LBRY przegrywa z SEC. Token LBC zostaje uznany za papier wartościowy

Anna Sutowicz
SEC

Sędzia New Hampshire, Paul Barbadoro podtrzymał pozew Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) przeciwko startupowi blockchain LBRY. Orzekł, że sprzedając własne tokeny pozwany naruszył przepisy dotyczące papierów wartościowych.


Token LBRY jest papierem wartościowym

7 listopada sąd okręgowy Stanów Zjednoczonych wydał wyrok na korzyść Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w sprawie dotyczącej startupu blockchain LBRY. Sędzia New Hampshire, Paul Barbadoro przychylił się do wniosku SEC o wydanie wyroku skróconego i orzekł, że token platformy wideo LBRY jest papierem wartościowym. W ocenie sądu startup nie ma kontrargumentów wobec twierdzeń regulatora:

Żaden rozsądny znalazca faktów nie może odrzucić twierdzenia Komisji, że LBRY zaoferował LBC jako umowę inwestycyjną. Startup nie ma kontrargumentów dotyczących braku rzetelnego wypowiedzenia.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła pozew przeciwko LBRY w marcu ubiegłego roku. Według SEC, LBRY zebrał ponad 11 milionów dolarów od inwestorów w latach 2016-2021 bez składania oświadczenia rejestracyjnego zawierającego „informacje wymagane dla takiej oferty publicznej.” Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) stwierdziła, że:

LBRY Inc. oferowała i sprzedawała niezarejestrowane papiery wartościowe z naruszeniem sekcji 5 ustawy o papierach wartościowych z 1933 r.

Startup LBRY odpowiedział, że nie musi przestrzegać ustawy o papierach wartościowych, ponieważ jego rzekomy papier wartościowy, token blockchain o nazwie LBC, nie jest w ogóle papierem wartościowym. Twierdzi, że próba potraktowania LBC przez SEC jako papieru wartościowego narusza jego prawo do rzetelnego procesu, ponieważ „agencja nie powiadomiła LBRY o tym, że oferta LBC podlega prawu papierów wartościowych.”

Sprawa LBRY precedensem dla Ripple

Andrew Rossow, adwokat i profesor nadzwyczajny prawa powiedział, że werdykt w sprawie LBRY może także stanowić precedens dla sprawy Ripple vs. SEC. Fintechowy startup jest stroną pozwaną w procesie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dotyczącym statusu tokenów XRP.

Startup LBRY dotychczas nie skomentował sprawy. Założyciel LBRY, Jeremy Kauffman obecnie ubiega się o reprezentowanie New Hampshire w Senacie USA jako członek Partii Libertariańskiej.

SECreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.