Kajmany proponują nowe przepisy w zakresie kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Kajmany proponują nowe przepisy w zakresie kryptowalut

Mariusz Przepiórka
bitcoin na kajmanach - karaibskie państwo zamierza regulować giełdy kryptowalut

Parlament Kajmanów przedstawił propozycje pięciu aktów prawnych, które mogą objąć lokalne firmy działające w branży kryptowalutowej. Proponowane przepisy powstały przede wszystkim z myślą o monitorowaniu działalności giełd kryptowalut.

Pakiet wpłynął do parlamentu w ostatnich dniach kwietnia. Jego głównym celem jest ustalenie ram prawnych obejmujących wytyczne w zakresie rejestracji i wymagania dla firm oferujących usługi kryptowalutowe. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, uregulują działalność giełd krytpowalutowych, firm świadczących kryptowalutowe usługi powiernicze oraz operatorów zdecentralizowanych giełd.

Ponadto ustawodawca zarekomendował wprowadzenie zmian w istniejących przepisach dotyczących giełd papierów wartościowych. W nowej ustawie znalazła się również propozycja wystawiania rocznych licencji firmom działającym w branży kryptowalutowej i blockchain. Dzięki nim spółki mogłyby pracować nad nowymi technologiami związanymi z określonymi typami ryzyka, o ile przestrzegałyby przepisów zapobiegającym praniu pieniędzy.

bitcoin na kajmanach - karaibskie państwo zamierza regulować giełdy kryptowalut
reklama
reklama