Kajmany proponują nowe przepisy w zakresie kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Kajmany proponują nowe przepisy w zakresie kryptowalut

Mariusz Przepiórka
bitcoin na kajmanach - karaibskie państwo zamierza regulować giełdy kryptowalut

Parlament Kajmanów przedstawił propozycje pięciu aktów prawnych, które mogą objąć lokalne firmy działające w branży kryptowalutowej. Proponowane przepisy powstały przede wszystkim z myślą o monitorowaniu działalności giełd kryptowalut.

Pakiet wpłynął do parlamentu w ostatnich dniach kwietnia. Jego głównym celem jest ustalenie ram prawnych obejmujących wytyczne w zakresie rejestracji i wymagania dla firm oferujących usługi kryptowalutowe. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, uregulują działalność giełd krytpowalutowych, firm świadczących kryptowalutowe usługi powiernicze oraz operatorów zdecentralizowanych giełd.

Ponadto ustawodawca zarekomendował wprowadzenie zmian w istniejących przepisach dotyczących giełd papierów wartościowych. W nowej ustawie znalazła się również propozycja wystawiania rocznych licencji firmom działającym w branży kryptowalutowej i blockchain. Dzięki nim spółki mogłyby pracować nad nowymi technologiami związanymi z określonymi typami ryzyka, o ile przestrzegałyby przepisów zapobiegającym praniu pieniędzy.

bitcoin na kajmanach - karaibskie państwo zamierza regulować giełdy kryptowalut
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.