Jednakowy podatek od kryptowalut w całej Unii Europejskiej

Jednakowy podatek od kryptowalut w całej Unii Europejskiej? Toczy się debata

Anna Sutowicz
UE chce zmusić firmy kryptowalutowe do zgłaszania władzom szczegółów podatkowych

Unijni eksperci podatkowi wzywają do zaostrzenia przepisów dotyczących opodatkowania kryptowalut. Przed opublikowaniem nowego planu podatkowego, zostanie omówiony jednolity system podatkowy dla kryptowalut w całej UE.


Prelegenci Sympozjum Podatkowego podkreślali konieczność podjęcia działań przeciwko uchylaniu się od płacenia podatków w sektorze kryptowalut. To spowodowało, że kwestia opodatkowania kryptoaktywów znalazła się wyżej w agendzie Unii Europejskiej. 

Wiceprezes wykonawczy, Valdis Dombrovskis w swoim przemówieniu na Sympozjum Podatkowym nakreślił unijną agendę podatkową – taką, która wspiera biznes, transformację ekologiczną i cyfrową.

UE: jednakowy podatek od kryptowalut

Dombrovskis stwierdził, że „w drodze do 2050 roku” cyfryzacja otwiera nowe możliwości, ale jednocześnie uwydatnia także wady struktur podatkowych. Wśród kluczowych działań wymienił stworzenie jednolitego zbioru przepisów dotyczących podatku od osób prawnych i zwiększenie przejrzystości w sektorze kryptoaktywów.

Cyfryzacja stwarza nowe możliwości, ale ujawnia również luki w naszych systemach podatkowych. Zaczęliśmy już stawiać czoła tym wyzwaniom. Na przykład zaproponujemy bardzo potrzebne zmiany w unijnym systemie VAT, wykorzystując moc narzędzi cyfrowych. (…) Jednocześnie przedstawimy inicjatywę zmiany dyrektywy o współpracy administracyjnej, tak aby przepisy UE były zgodne z rozwijającą się gospodarką i obejmowały takie obszary jak kryptoaktywa.

Politycy planują omawiać nowe zasady dotyczące opodatkowania kryptowalut przez cały 2023 rok, z zamiarem ich egzekwowania w 2026 roku. Przedstawiciele 27 narodów Unii Europejskiej muszą osiągnąć jednomyślność w sprawie decyzji podatkowych.

UE chce zmusić firmy kryptowalutowe do zgłaszania władzom szczegółów podatkowychreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.