Grayscale ETH Trust jest teraz spółką publiczną podlegającą pod SEC | Wiadomości | CrypS.

Grayscale ETH Trust jest teraz spółką publiczną podlegającą pod SEC

Maciej Żerelik
grayscale

Fundusz Grayscale Investments ogłosił, że rejestracja na formularzu 10, który spółka złożyła w SECu w imieniu Ethereum Trust, weszło w życie. Oznacza to, że teraz Ethereum Trust oficjalnie podlega pod komisję i jest drugim kryptowalutowym produktem inwestycyjnym, któremu udało się osiągnąć taki kamień milowy.

Pierwszym produktem inwestycyjnym, który uzyskał taki status był Grayscale BTC Trust (GBTC). Miało to miejsce w dniu 21 stycznia 2020 r.

Organizacja staje się spółką podlegającą pod SEC lub tzw. spółką publiczną po „rejestracji zgodnie z art. 12 lit. g) ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. z późniejszymi zmianami (Ustawa o obrocie papierami wartościowymi)”. W związku z tym, Grayscale Ethereum Trust będzie teraz „oprócz wypełniania wszystkich innych obowiązków wynikających z ustawy o obrocie papierami wartościowymi, składać do SEC swoje kwartalne i roczne raporty, w tym sprawozdania finansowe, na formularzach 10-Qs i 10-Ks, wraz z raportami bieżącymi na formularzu 8-K, o”.

Mimo to, największy na świecie kryptowalutowy powiernik stwierdził że:

„To dobrowolne zgłoszenie nie powinno być mylone z próbą sklasyfikowania Grayscale Ethereum Trust jako funduszu giełdowego (ETF). Struktura funduszu powierniczego nie zmieni się i nadal nie będzie on prowadził programu wykupu ani nie będzie prowadził obrotu na krajowej giełdzie papierów wartościowych”.

Akcje Grayscale mają dawać inwestorom wygodę

W międzyczasie, oświadczenie opublikowane przez Grayscale Investments wyjaśnia również, że „akcje Trust mają na celu zapewnienie inwestorom opłacalnego i dogodnego sposobu na uzyskanie eksopzycji inwestycyjnej na ETH”.

Niemniej jednak, w oświadczeniu podkreślono też kilka ważnych informacji na temat tych akcji:

„Ethereum Trust zaoferuje akredytowanym inwestorom prywatną ofertę. Celem inwestycyjnym Funduszu jest, aby Akcje (w oparciu o ETH na Akcję) odzwierciedlały wartość ETH posiadaną przez Fundusz, określoną przez odniesienie do Ceny Indeksowej pomniejszonej o wydatki i inne zobowiązania Funduszu”.

Oświadczenie wyjaśnia, że Grayscale nie osiągnął jeszcze „swojego celu inwestycyjnego, a Akcje notowane na OTCQX nie odzwierciedlają wartości ETH posiadanej przez Trust, pomniejszonej o wydatki i inne zobowiązania Trust”. Zamiast tego, akcje były „przedmiotem obrotu ze znaczną premią w stosunku do tej wartości”.

W ostatnim czasie organy regulacyjne zwiększają presję na przedsiębiorstwa z branży kryptowalut, które nie przestrzegają ustawy o papierach wartościowych.

grayscalereklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.