FCA przejmuje nadzór nad branżą krypto w zakresie AML i CTF | Wiadomości | CrypS.

FCA przejmuje nadzór nad branżą krypto w zakresie AML i CTF

Mariusz Przepiórka
Fca zajmie się nadzorem kryptowalut

Brytyjska Financial Conduct Authority (FCA) przejęła rolę nadzorcy w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy (AML) oraz zapobiegania finansowania terroryzmu (CTF). Nadzorem FCA objęte są działania spółek zaangażowanych w branżę kryptowalutową.

Brytyjskie firmy, które prowadzą działalność na rynku krypto aktywów podlegają regulacjom FCA i muszą spełniać określone wymogi. Są to między innymi:

  • Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
  • Posiadanie polityki, systemów i mechanizmów ograniczających ryzyko wykorzystania firmy do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
  • Wyznaczenie, o ile rozmiar spółki na to pozwala, osoby odpowiedzialnej za spełnianie wymogów zawartych w regulacjach  MLR;
  • Przeprowadzenie analizy due diligence przed nawiązaniem współpracy z nowym podmiotem, także przy okazjonalnych transakcjach;
  • stałe monitorowanie klientów w celu zapewnienia, że wszystkie transakcje są zgodne z wiedzą na temat klienta i jego profilem pod względem ryzyka.

Brytyjski regulator podkreśla, że będzie aktywnie sprawdzał zgodność firm z nowymi regulacjami i zapowiada stanowcze działania w przypadkach braku takiej zgodności. Nowe spółki prowadzące działalność w zakresie krypto aktywów muszą zarejestrować się w FCA zanim rozpoczną działalność.

Fca zajmie się nadzorem kryptowalut
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.