ERC-721R – nowy standard tokenów NFT, który zapobiega rug pull'om | Wiadomości | CrypS.

ERC-721R – nowy standard tokenów NFT, który zapobiega rug pull’om

Mariusz Przepiórka
nft anty rug pull

11 kwietnia zaprezentowano oficjalnie nowy standard NTF pod nazwą ERC-721R. Dodaje on ważną funkcję dla inteligentnych kontraktów, pozwalającą minterom na oddanie wybitych NFT w określonym czasie i otrzymanie odpowiedniego zwrotu pieniędzy, co stanowi ochronę przed rug pull’ami.

Repozytorium ERC-721R na stronie GitHub zawiera szczegóły nowego standardu, który został stworzony w następstwie wielu sugestii społeczności domagających się większej odpowiedzialności twórców NFT.

Obecne rynki ucierpiały z powodu nieuczciwych projektów, wśród których prawdziwą zmorą okazały się tzw. rug pull’e. Tego rodzaju nieuczciwe działania polegają  na napompowaniu ceny niewymiennych tokenów, po którym następuje zniknięcie twórców. W efekcie notowano uciążliwe straty finansowe, ale przede wszystkim prowadziło to do utraty wiarygodności przez podmioty, które dążą do rozwoju sektora NFT.

Oferta zwrotu pieniędzy, gwarantowana przez nowy standard, zapewnia większą ochronę kupującym i daje większe uprawnienia twórcom, chroniąc w ten sposób obie strony i stanowiąc nowy punkt wyjścia dla tego rynku.

Schemat działania nowego standardu

Po wybiciu NFT w standardzie ERC-721R, środki są przechowywane na rachunku depozytowym związanym z inteligentnym kontraktem. Twórcy nie mogą wypłacić tych środków do końca okresu oczekiwania, w którym nabywcy mogą zwrócić NFT i otrzymać zwrot pieniędzy od subskrybowanego inteligentnego kontraktu. Logika działania jest bardzo podobna do logiki rachunku powierniczego.

Korzyści dla kupujących:

  • Niskie ryzyko transakcji (w najgorszym przypadku kupujący otrzymuje zwrot środków pomniejszonych o opłatę transakcyjną)
  • Ochrona przed oszustwem
  • Większa odpowiedzialność ze strony twórców

Korzyści dla twórców

Nowy standard pozwoli sprzedawcom na uzyskanie większej pewności i zbudowanie zaufania na rynku. Potencjalni nabywcy, którzy preferują standard ERC-721R zamiast ERC-721 lub ERC-1155, będą bardziej skłonni do zakupu, ponieważ będą mogli korzystać z większej ochrony.

nft anty rug pullreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.