Dziś UE zdecyduje o przyszłości bitcoina | Wiadomości | CrypS.

Dziś UE zdecyduje o przyszłości bitcoina

Anna Sutowicz
Parlament UE przygotowuje głosowanie na wirtualne waluty

Dziś Parlament Unii Europejskiej ma zdecydować o przyszłości bitcoina. Odbędzie się głosowanie nad przepisami MiCA (Projekt Markets in Crypto Assets) dotyczącymi rynków kryptowalut. Projekt zawiera przepisy, które właściwie uniemożliwiałyby wydobycie BTC na terenie UE.

W ciągu paru najbliższych godzin Parlament Unii Europejskiej podejmie decyzję w kwestii nowych ram regulacyjnych dotyczących rynków aktywów kryptograficznych. Treść zakazująca oferowania usług dla kryptowalut w oparciu o metodę kopania proof-of-work (PoW) niedawno została usunięta z projektu. Wywołała ona negatywne reakcje ze strony branży.

Kolejna próba skutecznego zakazu?

Wygląda na to, że próby skutecznego zakazania kryptowalut, takich jak BTC, w Unii Europejskiej są jednak kontynuowane. Poprawki do MiCA, które zostały zaproponowane w piątek, mają na celu ograniczenie kryptowalut klasyfikowanych jako „niezrównoważone”. Chociaż tym razem nie wspomniano konkretnie o wydobyciu proof-of-work (PoW), to końcowy wynik może okazać się taki sam:

Aktywa kryptograficzne podlegają minimalnym standardom zrównoważenia środowiskowego w odniesieniu do ich mechanizmu konsensusu stosowanego do walidacji transakcji, zanim zostaną wyemitowane, oferowane lub dopuszczone do obrotu w Unii.

Projekt ustawy w obecnej formie wymagałby od górników kryptowalut przedstawienia planów zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Niezłożenie takiego planu uniemożliwiałoby im funkcjonowanie w Unii Europejskiej.

Zaakceptowanie projektu ustawy z takim zapisem może zatem doprowadzić do paraliżu rynku aktywów cyfrowych w Unii Europejskiej. Jak również może być zachętą do obejścia przepisów i ostatecznie mogłoby zmusić wiele przedsiębiorstw z branży do opuszczenia UE.

Większość obserwatorów twierdzi, że wynik głosowania jest obecnie nie do przewidzenia.

EDIT: Głosowanie już się zakończyło. Parlamentarzyści Unii Europejskiej zagłosowali przeciwko wprowadzeniu ustawy MiCA, co oznacza to, że kopanie kryptowalut metodą proof-of-work pozostanie dozwolone.

Parlament UE przygotowuje głosowanie na wirtualne waluty
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.