Białoruś: Łukaszenko podpisał kolejny dekret dotyczący kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Białoruś: Łukaszenko podpisał kolejny dekret dotyczący kryptowalut

Anna Sutowicz
lukashenko kryptowaluty białoruś

Prezydent Białorusi, Aleksander Łukaszenko podpisał dekret mający regulować kryptogospodarkę na Białorusi. Tym razem dokument przewiduje utworzenie rejestru portfeli kryptowalutowych i odnosi się do niektórych aspektów prawnych.

Biuro prasowe Aleksandra Łukaszenki poinformowało w poniedziałek, że prezydent podpisał dekret: „W sprawie rejestru adresów portfela wirtualnego i obiegu kryptowaluty”. W ten sposób rozszerza ramy regulacyjne swojego kraju dla kryptowalut. Przewiduje m.in. utworzenie rejestru portfeli.

Celem dekretu Łukaszenki jest zapobieganie wykorzystywaniu portfeli w działalności przestępczej, ochrona uczestników rynku aktywów cyfrowych przed utratą mienia i zapobieganie niezamierzonemu zaangażowaniu w działania zabronione przez przepisy prawa. 

Niezbędne jest stałe monitorowanie branży kryptowalut

Administracja Aleksandra Łukaszenki poinformowała, że:

Białoruś konsekwentnie rozwija pole prawne regulujące działania związane z aktywami cyfrowymi i w przeciwieństwie do wielu innych państw, umożliwia swobodny obrót walutami cyfrowymi. Jednocześnie wymaga to stałego monitorowania sytuacji oraz w razie potrzeby, uzupełniania i wyjaśniania norm regulacyjnych. W tym, aby wykluczyć przypadki ukrytego finansowania działań zabronionych.

Za utworzenie rejestru i jego utrzymanie odpowiedzialny będzie Białoruski Park Wysokich Technologii. Jeśli organy ścigania uzyskają informacje sugerujące, że adresy portfela są wykorzystywane do nielegalnych operacji – zostaną one dodane do rejestru.

Jak podaje oficjalna strona internetowa prezydenta Białorusi, utworzenie i ciągła aktualizacja rejestru adresów portfela wirtualnego jest niezbędna do powstrzymania nielegalnych działań.

Białoruś – kraj przyjazny kryptowalutom

W ubiegłym roku Prezydent Białorusi zalecał pracownikom przedsiębiorstwa państwowego Belaruskali, by wykorzystali tanią energię elektryczną do kopania kryptowalut. Dodał także, że:

Białorusini powinni kopać kryptowaluty, a nie jeździć na truskawki do Polski. W kraju jest wystarczająco dużo energii elektrycznej.

Dekret nr 48 „O rejestrze adresów (identyfikatorów) wirtualnych portfeli i cechach obiegu kryptowaluty” datowany jest na 14 lutego 2022 roku. Rząd w Mińsku będzie miał trzy miesiące na podjęcie niezbędnych kroków w celu realizacji dekretu Aleksandra Łukaszenki.

lukashenko kryptowaluty białoruś
reklama
reklama