BaFin: kryptowaluty stanowią globalne zagrożenie

BaFin: kryptowaluty mogą zagrozić stabilności finansowej

Anna Sutowicz
Niemcy ustawa o kryptowalutach

BaFin twierdzi, że kryptowaluty stanowią zagrożenie i chce wprowadzenia globalnych regulacji.


Niemiecki organ nadzoru finansowego BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) w raporcie Risiken im Fokus der BaFin z 23 stycznia 2023 stwierdził, że rynki aktywów kryptograficznych i dostawcy usług w zakresie aktywów kryptograficznych zagrażają stabilności finansowej. W przypadku transakcji, do których wykorzystywane są kryptowaluty istnieje wysokie ryzyko prania pieniędzy, ponieważ trudno jest wyśledzić ich rzeczywistych właścicieli.

Zdaniem regulatora, ostatnie incydenty międzynarodowe dodatkowo obnażają istniejące słabości rynków kryptowalut.

Dostawcy usług płatniczych i dostawcy usług związanych z wartościami kryptowalutowymi stwarzają rosnące ryzyko prania pieniędzy, w zależności od ich specyficznych obszarów działalności i/lub struktur klientów. Niektórzy dostawcy usług płatniczych utrzymują dużą liczbę relacji biznesowych z klientami z sektorów lub krajów o dużej podatności na pranie pieniędzy – stwierdzono w raporcie.

Regulator zapewnia, że będzie nadal ostrzegać konsumentów przed wszystkimi zagrożeniami związanymi z kryptowalutami.

Ze względu na wysoką zmienność i bardzo duży potencjał strat, istnieje również ryzyko dla konsumentów. W związku z tym BaFin kilkakrotnie ostrzegał ich o zagrożeniach w sektorze kryptowalut. Transakcje, do których wykorzystywane są aktywa kryptowalutowe, stanowią również ryzyko dla zapobiegania praniu pieniędzy.

Rozporządzenie MiCA jest niewystarczające

W opinii organu dostawcy branży kryptowalutowej muszą podlegać odpowiednim normom. Na całym świecie powinny istnieć jednolite i płynne regulacje oraz porównywalnie intensywny nadzór. Chociaż nowe rozporządzenie MiCA (Markets in Crypto Assets) jest krokiem w dobrym kierunku to konieczne jest podjęcie również innych działań, w tym na poziomie globalnym. MiCA nie jest wystarczającym rozwiązaniem w świetle transgranicznych rynków aktywów kryptowalutowych.

Tłem tych zagrożeń jest również słaba regulacja i wątpliwe lub oszukańcze działania na większą skalę. Gdyby rynki aktywów kryptowalutowych miały się rozwijać i jeszcze bardziej splatać z tradycyjnym sektorem finansowym, w przyszłości mogłoby dojść nawet do zagrożenia stabilności systemu finansowego.

BaFin zapowiada, że nadal będzie badał wybrane firmy z sektora finansowego – w tym powierników kryptowalut i dostawców usług płatniczych. Wszystko po to, by określić, w jakim stopniu ich organizacja biznesowa jest przygotowana do radzenia sobie z ryzykiem cybernetycznym. Podmioty świadczące usługi w zakresie płatności i wartości kryptowalutowych otrzymają w tym roku szczególną uwagę ze strony nadzoru BaFin.

BaFin na temat DeFi

W raporcie regulatora nie zabrakło również informacji odnośnie DeFi.

Inteligentne kontrakty teoretycznie mogą być silnym konkurentem tradycyjnych pośredników finansowych. […] Nawet jeśli DeFi ma funkcjonować bez scentralizowanej władzy, musi być nadzór.

Zadaniem BaFin jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania, stabilności oraz integralności niemieckiego systemu finansowego. Regulacje urzędu mają chronić depozytariuszy krajowych banków, ubezpieczonych oraz inwestorów, by ci mogli darzyć rynki finansowe zaufaniem.

Niemcy ustawa o kryptowalutachreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.