CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za wrzesień 2021 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za wrzesień 2021

8 min
Mariusz Przepiórka

kryptoraport giełdowy cryptocompare wrzesień 2021 Futures

Wrzesień był miesiącem spadków na rynku kryptowalut, podczas których traciły zarówno bitcoin, ethereum jak i większość innych projektów. Nie odbiło się to jednak negatywnie na obrotach platform handlowych, które podniosły się o 6,2%. Raport CryptoCompare to comiesięczny przegląd danych z rynku giełd kryptowalut, poniżej przedstawiamy tłumaczenie podsumowania września.

Kluczowe punkty

W ogólnym ujęciu kryptowaluty we wrześniu wykazywały tendencję spadkową, ponieważ ceny bitcoina i ethereum obniżyły się odpowiednio do 43 829 USD (spadek o 7,1%) i 3001 USD (spadek o 12,6%). Konkurenci ethereum odnotowali mieszane wyniki w ciągu miesiąca, przy czym solana kontynuowała swój trend wzrostowy, zwiększając wartość o kolejne 30,4% w porównaniu z sierpniem. Cardano z kolei spadło o 23,6% po aktualizacji Alonzo, która wprowadziła na platformę inteligentne kontrakty.

Większość kryptowalut podążała za negatywnym trendem przez cały wrzesień, jednak pod koniec miesiąca nadeszły dobre wiadomości – kiedy Jerome Powell ogłosił, że Rezerwa Federalna nie ma zamiaru zakazać kryptowalut, a Twitter ogłosił uruchomienie funkcji napiwków kryptowalutowych dla wszystkich użytkowników. Ponadto warto zauważyć, że chiński zakaz transakcji kryptowalutowych nie miał trwałego wpływu na rynki kryptowalut.

W porównaniu z sierpniem wolumen obrotu na rynku spot wzrósł o 6,2% do 2,5 mld USD, a dzienne maksimum wyniosło 161,6 mld USD w dniu 7 września, co oznacza wzrost o 54,2% w stosunku do miesięcznego maksimum w sierpniu.

Wymiana BTC na waluty fiducjarne i stablecoiny na najniższym poziomie od kwietnia

Całkowita wartość bitcoinów wymienionych na waluty fiducjarne lub stablecoiny na wszystkich giełdach wyniosła we wrześniu 6,9 mln BTC, co jest najniższą kwotą od kwietnia 2021 roku (6,8 mln BTC). Był to spadek o 0,5% w porównaniu z sierpniem i spadek o 76,5% z rekordowego poziomu 29,5 mln BTC w marcu 2020 roku.

Całkowita wartość BTC w obrocie jest w dużym stopniu uzależniona od ceny bitcoina, w związku z czym wartość bitcoina wymienianego na waluty fiducjarne lub stablecoiny jest nadal znacznie poniżej poziomu z maja 2021 roku (11,3 mln BTC), kiedy cena bitcoina osiągnęła najwyższy poziom w historii.

Obrót opcjami BTC na giełdzie CME wzrósł o 36% w porównaniu z poprzednim miesiącem

We wrześniu wolumen transakcji na rynku opcji BTC na giełdzie CME wzrósł o 36% do 1295 BTC, co stanowi największy wzrost miesiąc do miesiąca od czerwca 2020 roku. Maksymalną liczbę 177 kontraktów zawarto 24 września, co stanowi najwyższy jednodniowy wolumen odnotowany od 23 kwietnia (185). Kontrakty terminowe na BTC na giełdzie CME również wzrosły o 10,6% do 144 000, osiągając dzienne maksimum na poziomie 16 000 w dniu 7 września (47% więcej niż dzienne maksimum w sierpniu).

ETH z coraz większym udziałem pod względem otwartych pozycji na rynku instrumentów pochodnych

Zagregowana wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych opartych na ethereum wzrosło we wrześniu o 4,7% do 5,8 mld USD, podczas gdy otwarte zainteresowanie instrumentami pochodnymi opartymi na bitcoinie spadło o 3,7% w porównaniu z sierpniem i wyniosło 11,9 mld USD. Względny wzrost pozycji na ethereum w stosunku do bitcoina jest widoczny we wszystkich typach instrumentów pochodnych. Przykładowo średnia dzienna wartość otwartych pozycji bezterminowymi kontraktami futures na ETH wzrosło o 3,7% do rekordowego poziomu 4,0 mld USD, w porównaniu do spadku o 1,0% w przypadku bezterminowych kontraktów futures na BTC (7,7 mld USD). Wartość otwartych pozycji w ethereum na instytucjonalnej giełdzie CME wzrosła o 10,5% do 678 mln USD, co również jest rekordem wszech czasów. Dla porównania wartość otwartych pozycji na BTC spadła o 3,1% do 1,6 mld USD.

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

We wrześniu giełdy najwyższej kategorii zanotowały wzrost obrotów na rynku transakcji spot o 6,2% do poziomu 2,5 bln USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 91,2% rynku.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii we wrześniu 2021 – CryptoCompare

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot we wrześniu wzrosła w porównaniu do wartości osiąganych w poprzednim miesiącu. Najwyższy dzienny wynik obrotów osiągnięto 7 września i wyniósł on 161,6 mld USD, co jest wynikiem lepszym o 54,1% od sierpniowego rekordu dziennego.

Giełdy najwyższej kategorii zanotowały najlepszy wynik 7 września. Wyniósł on 149,4 mld USD, co jest wynikiem lepszym o 55,0% w porównaniu z sierpniem.

Wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

We wrześniu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii wzrósł średnio o 10,8% w porównaniu z sierpniem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – lipiec– wrzesień 2021
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – lipiec– wrzesień 2021

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu we wrześniu była Binance (ocena BB) z wynikiem 828 mld USD (wzrost o 10,2%). Kolejne pozycje zajęły OKEx (ocena BB) z wynikiem 181 mld USD (wzrost o 2,8%) i Huobi Global (ocena BB) z wynikiem 168 mld (wzrost o 1,3%).

Giełdy Coinbase (AA), BeQuant (BB) i FTX (BB) zanotowały odpowiednio wyniki 130 mld USD (wzrost o 34,5%), 111 mld USD (wzrost o 1,8%) i 86,6 mld USD (wzrost o 41,7%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 października 2021
Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 października 2021

Binance (BB), OKEx (BB) i Huobi Global (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów we wrześniu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 69,0% obrotów (w porównaniu z 70,0% w sierpniu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny
Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny

Wymiana BTC na USDT we wrześniu spadła o 0,3% do poziomu 4,4 mln BTC, a wymiana na USD spadła o 0,4% do poziomu 1,0 mln BTC. W przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 0,3 mln BTC (spadek o 12,3%). Rynek EUR natomiast wzrósł o 2,7%.

TUSD i USDC były największymi stablecoinami po USDT, a ich obrót osiągnął we wrześniu poziom odpowiednio 166 291 BTC i 134 090 BTC (wzrost o 16,3% i spadek o 2,1%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny we wrześniu. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 64,2%, w porównaniu z 64,1% w sierpniu. We wrześniu dolar kanadyjski (CAD) wyprzedził USDC i awansował na ósmą pozycję pod względem wymiany na BTC.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł we wrześniu o 1,2% osiągając poziom 3,5 bln USD. Jednocześnie rynek spot wzrósł o 6,4% do poziomu 2,8 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 56,0% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 57,2% w sierpniu).

Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Binance jest liderem na rynku instrumentów pochodnych z udziałem 56,1% (1,9 mld USD) w całkowitym wolumenie obrotu we wrześniu. Kolejne miejsca zajmują OKEx (14,3% udziału w rynku, 488 mld USD) oraz Bybit (11,4% udziału w rynku, 389 mld USD).

Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych we wrześniu była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 1,9 bln USD (spadek o 2,5% w porównaniu z sierpniem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (522 mld USD, wzrost o 13,1%), FTX (382 mld USD, wzrost o 23,2%) i Bybit (348 mld USD, spadek o 10,3%).

Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii
Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu swój najwyższy wynik osiągnęła 7 września (284 mld USD, wzrost o 100,6% w porównaniu ze 142 mld USD w sierpniu).

Otwarte pozycje

Wrzesień to miesiąc, w którym łączna wartość otwartych pozycji była największa od pięciu miesięcy. Z dziennej średniej 24,4 mld USD w sierpniu wzrosła do 27,8 mld USD we wrześniu (wzrost o 14,3%).

Giełda Binance miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 10,1 mld USD (wzrost o 3,9% w porównaniu z sierpniem). Kolejne miejsca zajęły giełdy Huobi (5,4 mld USD, wzrost o 120,2%) i Bybit (3,8 mld USD, wzrost o 14,1%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut

Ogólna wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC spadła nieznacznie o 3,7% do 11,9 mld USD, podczas gdy otwarte pozycje na kontraktach terminowych na ETH wzrosły o 4,7% do 5,8 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina vs nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina vs nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum

Binance przoduje pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. W tym przypadku jest to wynik 3,1 mld USD (spadek o 7,0% w porównaniu z sierpniem). Drugie miejsce zajmuje Bybit (2,2 mld USD, wzrost o 9,6%). Łączna wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC spadła o 1,0% do poziomu 7,7 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach kryptowalut
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach kryptowalut

Giełda Binance ma również najwyższą wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH (1,7 mld USD, spadek o 0,7%). Łączna wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH wzrosła o 3,7% do poziomu 4,0 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut

Regulowana giełda kontraktów terminowych CME miała najwyższy poziom otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC na poziomie 1,6 mld USD (spadek o 3,1%). Kolejne miejsca zajęły giełdy OKEx z 1,0 mld USD (spadek o 14,9%) i Deribit z 680 mln USD (spadek o 4,0%). Wszystkie giełdy zanotowały spadki, a łączna wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych wyniosła 4,3 mld USD (spadek o 8,3%).

Nierozliczone kontrakty futures bitcoina
Nierozliczone kontrakty futures bitcoina

CME utrzymała pierwsze miejsce pod względem kontraktów terminowych na ETH z otwartymi pozycjami na poziomie 678 mln USD (wzrost o 10,5%). Giełda OKEx zanotowała spadek obrotu na kontraktach terminowych na ETH odpowiednio o 4,9% do 377 mln USD. Giełda Binance wyprzedziła Deribit i awansowała na trzecią pozycję (243 mln USD, wzrost o 24,4%).

Nierozliczone kontrakty futures Ethereum
Nierozliczone kontrakty futures Ethereum

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami terminowymi na BTC na giełdzie CME we wrześniu osiągnęła najwyższy poziom 7 września, kiedy to zawarto 15 998 kontraktów.

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na giełdzie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na giełdzie CME

Pod względem miesięcznej liczby kontraktów we wrześniu zanotowano wzrost o 10,6% w porównaniu z sierpniem (niespełna 144 000 kontraktów).

Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na platformie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na giełdzie CME

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME we wrześniu wzrosła o 36,5% do poziomu 1295 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik we wrześniu osiągnięto 24 września (177 kontraktów – wzrost o 28,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem).

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu we wrześniu, kontrakty futures na ETH wprowadzone przez CME osiągnęły poziom 18,5 mld USD (wzrost o 34,5% w porównaniu z sierpniem – nieznacznie poniżej rekordowego poziomu 18,7 mld USD z maja). Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami futures na BTC wzrósł o 6,0% do poziomu 31,9 mld USD. Łącznie wolumen obrotu kontraktów futures (BTC + ETH) wyniósł 50,4 mld USD (wzrost o 14,9%).

Historyczne miesięczne wolumeny obrotu kontraktami terminowymi bitcoina i ethereum na giełdzie cme
Historyczne miesięczne wolumeny obrotu kontraktami terminowymi bitcoina i ethereum na giełdzie CME

Przeciętna wartość otwartych pozycji na BTC na giełdzie CME wyniosła we wrześniu 1,6 mld USD (spadek o 3,1%). Średnia wartość otwartych pozycji na ETH wyniosła 678 mln USD (wzrost o 10,5%).

Średnia liczba otwartych kontraktów treminowych BTC i ETH na giełdzie CME
Średnia liczba otwartych kontraktów treminowych BTC i ETH na giełdzie CME

Podsumowując, we wrześniu giełdy kryptowalutowe odnotowały stały wzrost wolumenu obrotów, pomimo spadku cen głównych kryptowalut w ciągu miesiąca. Wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych również wzrosła w efekcie wzrostu zainteresowania instrumentami pochodnymi ETH.

kryptoraport giełdowy cryptocompare wrzesień 2021
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.