CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za styczeń 2022 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za styczeń 2022

6 min
Mariusz Przepiórka

raport cryptocompare styczeń 2022 Futures

W porównaniu do grudnia wolumen obrotu na giełdach kryptowalut spadł w styczniu o 14,6%. Jednocześnie urosła aktywność na rynkach instrumentów pochodnych, co sugeruje zwiększony hedging i wzrost spekulacji uczestników rynku.

Publikujemy kolejne tłumaczenie raportu Exchange Review, autorstwa CryptoCompare, które tworzy comiesięczne podsumowanie na temat rynku giełd kryptowalut – tym razem za styczeń 2022.

Kluczowe punkty

W styczniu ceny kryptowalut spadały. Bitcoin i ethereum zamknęły miesiąc na poziomie 38 495 USD i 2 689 USD (spadek odpowiednio o 16,7% i 26,8% w porównaniu z grudniem). Wolumeny transakcji spot na głównych giełdach również spadły o 30,2% do 1,81 mld USD. Dzienny maksymalny obrót odnotowany 24 stycznia wyniósł 91,1 mld USD. Na rynkach instrumentów pochodnych odnotowano jedynie niewielki spadek wolumenu (o 0,4% do 2,86 mld USD).

Rynki instrumentów pochodnych osiągają największy udział w rynku

W styczniu wolumeny na rynku instrumentów pochodnych utrzymały się na stałym poziomie 2,86 bln USD, natomiast wolumeny na rynku spot znacznie spadły (spadek o 30,2% do 1,81 bln USD). W rezultacie rynki instrumentów pochodnych osiągnęły rekordowo wysoki udział w rynku na poziomie 61,2%, przebijając poprzedni rekord 57,3% z listopada 2020 roku.

Sugeruje to wzrost hedgingu i spekulacji na rynkach kryptowalutowych w styczniu, ponieważ uczestnicy przechodzili do handlu kontraktami terminowymi i opcjami. Mimo to wolumeny rynku instrumentów pochodnych pozostają znacznie poniżej rekordów wszech czasów osiągniętych w maju 2021 roku, kiedy to osiągnęły poziom 4,96 bln USD.

Wolumen obrotu kontraktami opcyjnymi w BTC na giełdzie CME najwyższy od ponad roku

W styczniu na giełdzie CME zawarto 1882 kontrakty na opcje BTC, co stanowi wzrost o 28,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jest to najwyższa liczba opcji BTC będących w obrocie od grudnia 2020 roku, kiedy to przedmiotem obrotu było 3749 kontraktów.

Wolumeny obrotu kontraktami futures w BTC w styczniu również odnotowały wzrost o 23,9% do 181 400. Dla porównania, wzrost wolumenu obrotu kontraktami futures w ETH w styczniu wzrósł o 59,4% do poziomu 116 200 kontraktów.

Wolumen transakcji spot na najniższym poziomie od grudnia 2020 roku

Całkowity wolumen obrotu na rynku spot spadł w styczniu do 1,81 mld USD, co oznacza spadek o 30,2% w ujęciu miesięcznym. Wpływ na te dane miały spadki wolumenów na giełdach najwyższej kategorii, który wyniósł 21,2% oraz spadek wolumenów na giełdach niższych kategorii aż o 66,3%. Na giełdy najwyższej kategorii przypada obecnie 90,3% całego wolumenu transakcji na rynku spot. Dzienny całkowity wolumen spot osiągnął najwyższą wartość 24 stycznia i wyniósł 91,1 mld USD, co stanowi spadek o 47,5% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jest to najniższy miesięczny poziom od grudnia 2020 roku. Całkowity wolumen spot osiągnął również najniższy poziom od grudnia 2020 (1,17 biliona USD).

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Obrót kryptowalutami na giełdach kryptowalut z najlepszej kategorii
Wielkość obrotu na giełdach kryptowalut z najlepszej kategorii – ostatnie 23 miesiące

W styczniu giełdy z najwyższej kategorii zanotowały spadek obrotów na rynku transakcji spot o 21,2% do poziomu 1,6 bln USD, a obroty giełd niższych kategorii spadły o 66,3% do poziomu 175 mld USD. Giełdy z najwyższej kategorii obejmują obecnie 90,3% rynku.

Porównanie wielkości obrotu na giełdach wyższej (zielony) i niższej (czerwony)kategorii - ostatnie 4 miesiące
Porównanie wielkości obrotu na giełdach wyższej (zielony) i niższej (czerwony)kategorii – ostatnie 4 miesiące

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot w styczniu spadła w porównaniu do wartości osiąganych w poprzednim miesiącu, spadły również ceny kryptowalut. Najwyższy dzienny wynik obrotów osiągnięto 24 stycznia i wyniósł on 91,1 mld USD, co jest wynikiem gorszym o 47,5% od grudniowego rekordu dziennego.

Giełdy najwyższej kategorii zanotowały najlepszy wynik 24 stycznia. Wyniósł on 83,9 mld USD, co jest wynikiem gorszym o 32,6% w porównaniu z grudniem.

Wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
rekordowe dzienne obroty spot na giełdach kryptowalut z najwyższej kategorii – ostatnie 4 miesiące

Analiza makro i segmentacja rynku

Giełdy najwyższej kategorii - udziały w obrocie na rynku kryptowalut - ostatnie 23 miesiące
Giełdy najwyższej kategorii – udziały w obrocie na rynku kryptowalut – ostatnie 23 miesiące

W styczniu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii spadł o 22,6% w porównaniu z grudniem i osiągnął poziom 1,1 bln USD.

Obroty na największych giełdach kryptowalut - ostatnie 3 miesiące
Obroty na największych giełdach kryptowalut – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w styczniu była Binance (ocena BB) z wynikiem 504 mld USD (spadek o 23,0%). Kolejne pozycje zajęły OKEx (ocena BB) z wynikiem 131 mld USD (spadek o 26,4%) i Coinbase (ocena AA) z wynikiem 120 mld (spadek o 12,1%).

Giełdy BeQuant (BB), FTX (BB) i Huobi Global (BB) zanotowały odpowiednio wyniki 79,4 mld USD (spadek o 25,2%), 67,3 mld USD (spadek o 17,9%) i 64,7 mld USD (spadek o 36,9%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 lutego 2022
Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii od sierpnia 2021 do 1 lutego 2022

Binance (BB), OKEx (BB) i Coinbase (AA) zajęły czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w styczniu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 67,8% obrotów (w porównaniu z 67,3% w grudniu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny (ostatnie 3 miesiące)
Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny (ostatnie 3 miesiące)

Wymiana BTC na USDT w styczniu spadła o 5,4% do poziomu 3,3 mln BTC, a wymiana na USD i EUR wzrosła do poziomu odpowiednio 1,1 mln BTC (wzrost o 10,4%) i 248 tys. BTC (wzrost o 12,6%). Wymiana na EUR po raz pierwszy od maja 2021 była wyższa niż wymiana na JPY, która wyniosła 240 tys. BTC (spadek o 3,8%).

USDC był największym stablecoinem po USDT, a jego obrót osiągnął w styczniu poziom 90,7 tys. BTC (spadek o 8,7%).

Miesięczna wymiana BTC i waluta FIAT lub stablecoinów
Miesięczna wymiana pomiędzy BTC a walutami FIAT i stablecoinami

W styczniu para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 61,0%, w porównaniu z 61,8% w grudniu.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych spadł w styczniu o 0,4% osiągając poziom 2,9 bln USD. Jednocześnie rynek spot również spadł o 30,2% do poziomu 1,8 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 61,3% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 52,5% w grudniu).

Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny obrotu derywatów na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Binance jest liderem na rynku derywatów z udziałem 51,6% (1,5 mld USD) w całkowitym wolumenie obrotu w styczniu. Kolejne miejsca zajmują OKEx (19,6% udziału w rynku, 559 mld USD) oraz FTX (12,1% udziału w rynku, 346 mld USD).

Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi na największych giełdach kryptowalut
Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi na największych giełdach kryptowalut

Największą giełdą instrumentów pochodnych w styczniu była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 1,5 bln USD (spadek o 5,4% w porównaniu z grudniem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (559 mld USD, wzrost o 18,4%), FTX (346 mld USD, spadek o 10,2%) i Bybit (219 mld USD, spadek o 2,9%).

Dzienne obroty instrumentami pochodnymi na największych giełdach kryptowalut –październik 2021 do lutego 2022
Dzienne obroty instrumentami pochodnymi na największych giełdach kryptowalut –październik 2021 do lutego 2022

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w styczniu swój najwyższy wynik osiągnęła 24 stycznia (181 mld USD, spadek o 3,4% w porównaniu z 188 mld USD w grudniu).

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na BTC na giełdzie CME w styczniu osiągnęła najwyższy poziom 24 stycznia, kiedy to zawarto 22 538 kontraktów. W całym miesiącu zawarto blisko 181 400 kontraktów (wzrost o 23,9% w porównaniu z grudniem).

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures ETH na CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures ETH na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na ETH na giełdzie CME w styczniu osiągnęła najwyższy poziom 24 stycznia, kiedy to zawarto 15 247 kontraktów. W całym miesiącu zawarto blisko 116 200 kontraktów (wzrost o 59,4% w porównaniu z grudniem). To niewiele mniej od rekordowego miesiąca, jaki zanotowano w maju 2021 (117 800 kontraktów)

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures ETH na CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na giełdzie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na giełdzie CME

Wolumen obrotu kontraktami opcyjnymi na BTC na giełdzie CME wzrósł w styczniu o 28,6% do 1882 kontraktów, co stanowi rekordowy wynik dla giełdy. Wolumen kontraktów opcyjnych osiągnął dzienne maksimum 24 stycznia (529 kontraktów), co stanowi wzrost o 69,0% w stosunku do miesięcznego dziennego maksimum w grudniu.

Historyczny miesięczny wolumen kontraktów na opcje na CME
Historyczny miesięczny wolumen kontraktów na opcje na CME

W odniesieniu do całkowitego wolumen obrotu w USD, kontrakty futures na ETH na giełdzie CME osiągnęły w styczniu wartość 16,8 mld USD (wzrost o 16,1% w porównaniu z grudniem). W tym samym czasie wolumen kontraktów futures na BTC wzrósł o 4,1% do 34,4 mld USD. Łącznie wolumeny kontraktów futures na ETH i BTC wzrosły o 7,8% do 51,1 mld USD.

Kontrakty terminowe bitcoin vs eter – CME
Kontrakty terminowe bitcoin vs eter – CME

Średnia wartość otwartych pozycji na kontraktach futures na BTC na giełdzie CME spadła w styczniu o 25,4% do 2,3 mld USD. Wartość otwartych pozycji na ETH wyniosła średnio 606 mln USD (spadek o 34,7% w porównaniu z grudniem).

Kontrakty terminowe bitcoin vs eter – CME
Kontrakty terminowe bitcoin vs eter – CME

Podsumowując, w styczniu giełdy kryptowalutowe odnotowały spadek wolumenu obrotów o 14,6% zarówno na rynkach instrumentów pochodnych, jak i spot. Rynek nadal wykazuje tendencję spadkową, a całkowita kapitalizacja rynkowa spadła z 3,2 bln USD w listopadzie 2021 do 1,9 bln USD pod koniec stycznia. Względny wzrost aktywności na rynkach instrumentów pochodnych sugeruje zwiększony hedging i wzrost spekulacji uczestników rynku.

raport cryptocompare styczeń 2022
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.