CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za październik 2020 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za październik 2020

7 min
Mariusz Przepiórka

kryptoraport giełdowy - cryptocompare - październik 2020 Futures

Portal CryptoCompare opublikował raport podsumowujący ubiegły miesiąc na giełdach kryptowalut. Październik przyniósł znaczne spadki obrotów na wielu giełdach najwyższej kategorii. Na szczycie pod względem wolumenów znalazły się Binance, Huobi i OKEx.

Kluczowe punkty

Giełda OKEx zajmuje pierwsze miejsce pod względem wielkości otwartych pozycji, CME notuje w październiku wzrost o 28,6%

Na koniec października giełda OKEx mogła pochwalić się największą wartością otwartych pozycji na instrumentach pochodnych (1,56 mld USD). Kolejne miejsca zajęły giełdy Binance (1,49 mld USD), Huobi (1,07 mld USD) i BitMEX (0,83 mld USD). Wartość otwartych pozycji na rynku instytucjonalnym również pozostaje na wysokim poziomie i giełda CME może pochwalić się wynikiem 0,82 mld USD. Średnia wartość otwartych pozycji na giełdzie CME wzrosła w październiku o 28,6% do 593 mld USD.

Wiele giełd najwyższej kategorii z dużymi spadkami obrotów

Pod względem wielkości obrotów w październiku najwyższy wynik zanotowała giełda Binance (ocena A, 75,7 mld USD, spadek o 33,1%). Kolejne miejsca zajęły giełdy Huobi Global (ocena BB, 41,7 mld USD, spadek o 31,4%) i OKEx (ocena BB, 32,1 mld USD, spadek o 42%).

Dalsze pozycje przypadły w udziale giełdom Coinbase (ocena AA), Kraken (ocena A) i Liquid (ocena A). Zanotowały one wyniki odpowiednio 11,3 mld USD (spadek o 17,5%), 6,5 mld USD (spadek o 13%) i 6,1 mld USD (spadek o 4,3%).

Mała stabilizacja na rynku instrumentów pochodnych i spadki obrotów na rynku spot

Wielkość obrotów instrumentami pochodnymi spadła w październiku o 2,4% do poziomu 619,9 mld USD. Spadek na rynku spot wyniósł 17,6% i wielkość obrotu wyniosła 557,7 mld USD.

Binance na czele pod względem miesięcznej wielkości obrotu instrumentami pochodnymi. Kolejne miejsca dla Huobi, OKEx i BitMEX

W październiku największą giełdą pod względem obrotów była Binance, z wynikiem 164,8 mld USD (spadek o 0,02% w porównaniu z wrześniem). Na kolejnych pozycjach uplasowały się giełdy Huobi (148,4 mld USD, spadek o 5%), OKEx (125,8 mld USD, spadek o 19,16%) i BitMEX (58,3 mld USD, wzrost o 3,41%).

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W październiku giełdy najwyższej kategorii zanotowały spadek obrotów o 19,3% do poziomu 346 mld USD, natomiast giełdy niższych kategorii odnotowały spadek obrotów o 14,7% do poziomu 211,7 mld USD. Udział rynkowy giełd najwyższej kategorii wynosi obecnie 62% (w porównaniu z 63% we wrześniu).

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare październik 2020
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare październik 2020

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach w październiku spadła w porównaniu z wrześniem. Stało się tak pomimo wzrostu wartości bitcoina powyżej 13 tys. USD pod koniec miesiąca.

Dzienne obroty były najwyższe 21 października 2020 i wyniosły 29,84 mld USD. Dla porównania najwyższy wynik poprzedniego miesiąca zanotowano 3 września i wyniósł on 39,92 mld USD. W październiku giełdy najwyższej kategorii zanotowały najwyższy dzienny wynik na poziomie 20,14 mld USD (21 października), w porównaniu z 27,6 mld USD w poprzednim miesiącu (3 września). Giełdy najwyższej kategorii określane są na podstawie rygorystycznej metodologii Exchange Benchmark.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Historyczny wolumen według modelu opłat
Historyczny wolumen według modelu opłat

Giełdy, które naliczają tradycyjną prowizje typu taker odpowiadały za 83,8% ogólnego wolumenu wymiany w październiku (w porównaniu z 84,4% we wrześniu), natomiast giełdy, które wprowadziły prowizje TFM (trans-fee mining) stanowiły mniej niż 15%.

W październiku na giełdach naliczających prowizje zawarto transakcje na łączną kwotę 467,2 mld USD (spadek o 18,2% w stosunku do września), a na giełdach stosujących modele TFM kwota ta wyniosła 84,2 mld USD (spadek o 34,5% w porównaniu z wrześniem).

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii

W październiku wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii spadł średnio o 13,6% w porównaniu z wrześniem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut wyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w październiku była Binance (ocena A) z wynikiem 75,7 mld USD (spadek o 33,1%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena BB) z wynikiem 41,7 mld USD (spadek o 31,4%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 32,1 mld (spadek o 42%).

Giełdy Coinbase (AA), Kraken (A) i Liquid (A) zanotowały odpowiednio wyniki 11,3 mld USD (spadek o 17,5%), 6,5 mld USD (spadek o 13%) i 6,1 mld USD (spadek o 4,3%).

Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii
Dzienny wolumen obrotu wśród giełd najwyższej kategorii

Binance (A) i OKEx (BB) i Huobi Global (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w październiku w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 77% obrotów (w porównaniu z 82% we wrześniu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins
Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins

Wymiana BTC na USDT w październiku spadła o 11,71% do poziomu 4,96 mln BTC w porównaniu z 5,61 mln BTC we wrześniu. Wymiana na USD wzrosła o 0,25% do 1,05 mln BTC, a w przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 0,68 mln BTC (spadek o 11,61%). Rynek EUR spadł o 2,12%, natomiast rynek KRW spadł o 23,15%.

Rynki BTC/USDC i BTC/PAX w październiku osiągnęły wielkość odpowiednio 72,95 tys. BTC (wzrost o 19,7%) i 16,68 tys. BTC (spadek o 10,51%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w październiku. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 66,5%, w porównaniu z 68,1% we wrześniu.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych spadł w październiku o 2,4% do poziomu 619,9 mld USD. Jednocześnie łączna wielkość transakcji spot spadła o 17,6% do poziomu 557,7 mld USD.

Historyczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Historyczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na największych giełdach kryptowalut – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na największych giełdach kryptowalut – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w październiku była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 164,8 mld USD (spadek o 0,02% w porównaniu z wrześniem). Kolejne miejsca zajęły Huobi (148,4 mld USD, spadek o 5%), OKEx (125,8 mld USD, spadek o 19,16%) i BitMEX (58,3 mld USD, wzrost o 3,41%).

Dzienny wolumen instrumentów pochodnych – ostatnie cztery miesiące
Dzienny wolumen instrumentów pochodnych – ostatnie cztery miesiące

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w październiku swój najwyższy wynik osiągnęła 21 października, kiedy uplasował się na poziomie 40,89 mld USD. To efekt zbliżania się bitcoina do granicy 14 tys. USD. Cztery czołowe giełdy, Huobi, OKEx, Binance i BitMEX odpowiadały za 76,6% obrotu w tym dniu. Dla porównania dzienny rekord obrotu we wrześniu wyniósł 46,43 mld USD i przypadł na dzień 3 września, gdy bitcoin spadał w pobliże granicy 10 tys. USD.

Otwarte pozycje

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych

Na koniec października giełda OKEx miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 1,56 mld USD. Kolejne miejsca zajęły giełdy Binance (1,49 mld USD), Huobi (1,07 mld USD) i BitMEX (0,83 mld USD). Wartość otwartych pozycji na rynku instytucjonalnym również pozostaje na wysokim poziomie i giełda CME może pochwalić się wynikiem 0,82 mld USD.

Nierozliczone kontrakty pochodne - bitcoin i Ethereum
Nierozliczone kontrakty pochodne – bitcoin i Ethereum

Binance dysponuje największym wolumenem otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. Ich wartość wynosi 754 mln USD. Na drugim miejscu jest giełda BitMEX z wynikiem 427 mln USD. Binance przoduje również pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH. W tym przypadku jest to wynik 172 mln USD. Kolejne miejsca zajmują Huobi (89,3 mln USD) i OKEx (84,6 mln USD).

Nierozliczone kontrakty BTC Futures i ETH Futures
Nierozliczone kontrakty BTC Futures i ETH Futures

OKEx ma najwyższą wartość otwartych kontraktów futures na BTC (0,76 mld USD). Drugie miejsce zajmuje giełda Huobi (0,31 mld USD). OKEx może pochwalić się również największą wartością otwartych kontraktów futures na ETH (164 mln USD), a drugie miejsce również zajmuje Huobi (123 mln USD).

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME
Wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na giełdzie CME w październiku zmniejszyła się o 23% w porównaniu z wrześniem. Liczba kontraktów zawartych w tym miesiącu wyniosła 155 tysięcy. Najwyższy wynik dzienny zanotowano 28 października, gdy zawarto 15,5 tys. kontraktów

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Największe wolumeny obrotu kontraktami futures
Największe wolumeny obrotu kontraktami futures

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w październiku spadła o 23% do poziomu 3747 kontraktów. Mimo spadku zanotowanego w tym miesiącu, dzienny wynik z 7 października w wysokości 906 kontraktów był wyższy niż w dwóch poprzednich miesiącach.

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME – marzec do października
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME – luty do października

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w październiku, wyniki CME spadły o 14,8% do poziomu 9,4 mld USD.

Miesięczny wolumen na platformie CME
Miesięczny wolumen na platformie CME

Przeciętna wartość otwartych pozycji na giełdzie CME wyniosła w październiku 593 mld USD (wzrost 28,6%). Na koniec października wartość ta wynosiła 824 mln USD.

Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów na platformie CME
Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów BTC Futures na platformie CME

Oryginał raportu w języku angielskim (link)

kryptoraport giełdowy - cryptocompare - październik 2020
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.