CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za luty 2021 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za luty 2021

6 min
Michał Misiura

cryptocompare - raport giełdowy za luty 2021 Futures

Luty upłynął pod znakiem dalszej hossy na rynku kryptowalut. Wzrosła liczba transakcji spot, jednak wolumeny instrumentów pochodnych utrzymywały się na niezmiennym poziomie. Najpopularniejsze giełdy kryptowalut umocniły swój udział w rynku i odpowiadają za 86,1% obrotu. Więcej szczegółów dostarcza nam raport CryptoCompare, którego pełne tłumaczenie przedstawiamy poniżej:

Kluczowe punkty

Nowe kontrakty futures na ETH wprowadzone przez CME w pierwszym miesiącu osiągnęły wolumen obrotu na poziomie 1 mld USD

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w USD, wprowadzone 9 lutego przez giełdę CME kontrakty futures na ETH osiągnęły w lutym 1 mld USD. Jednocześnie wolumen obrotu kontraktów futures na BTC wzrósł o 16,9% do poziomu 58,6 mld USD. Łącznie wielkość obrotu kontraktami futures (BTC + ETH) wyniosła 59,6 mld USD.

Przeciętny poziom otwartych pozycji dla kontraktów BTC wzrósł w lutym o 23% do wartości 2,5 mld USD. Przeciętna wartość otwartych pozycji na kontraktach ETH wyniosła natomiast 61,2 mln USD.

Łączne wolumeny instrumentów pochodnych utrzymują się na stałym poziomie a pozycje otwarte wzrastają

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych spadł w lutym o 0,3% do poziomu 2,89 bln USD. Największą giełdą instrumentów pochodnych w lutym pod względem miesięcznego wolumenu obrotów była Binance z 1,06 mld USD (wzrost o 19,3% od stycznia), a następnie OKEx (525 mld USD, spadek o 9,8%), Huobi (399 mld USD, spadek o 20,1%) i Bybit (345 mld USD, wzrost o 8,4%).

W lutym, Binance miała najwyższy poziom otwartych pozycji na wszystkich instrumentach pochodnych na średnim poziomie 7,3 mld USD (wzrost o 180,4% od stycznia). Następne w kolejności były OKEx (6,4 mld USD, wzrost o 155,8%) i Huobi (5,1 mld USD, wzrost o 197,0%).

Rynek transakcji spot rośnie o 17,2% do poziomu 2,74 bln USD – giełdy najwyższej kategorii zwiększają swój udział w rynku

W lutym giełdy najwyższej kategorii zwiększyły wolumen obrotu o 35,4% do poziomu 2,4 bln USD, a giełdy niższych kategorii zmniejszyły swój wolumen o 36,1%, do poziomu 381 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 86,1% rynku (w porównaniu z 74,2% w styczniu).

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W lutym giełdy najwyższej kategorii zanotowały wzrost obrotów o 35,4% do poziomu 2,4 bln USD, a giełdy niższych kategorii zmniejszyły swój wolumen o 36,1%, do poziomu 381 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 86,1% rynku (w porównaniu z 74,2% w styczniu).

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare luty 2021
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare luty 2021

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot w lutym przyćmiła poprzedni miesiąc, co miało związek ze kolejnym rekordowym wzrostem wartości bitcoina przekraczającym 21 lutego granicę 58 000 USD. Krótko po tej dacie osiągnięto rekordową dzienną wartość obrotów na poziomie 159,89 mld USD (najwyższy wynik w historii). Doszło do tego w czasie znacznej korekty wartości bitcoina do poziomu 43 000 USD w dniu 23 lutego

23 lutego giełdy najwyższej kategorii zanotowały także najwyższy w historii dzienny wynik na poziomie 141,83 mld USD. Poprzedni rekord był ustanowiony 11 stycznia i wynosił 91,91 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii określane są na podstawie rygorystycznej metodologii Exchange Benchmark.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Miesięczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

W lutym wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii wzrósł średnio o 21% w porównaniu ze styczniem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w lutym była Binance (ocena A) z wynikiem 761 mld USD (wzrost o 65,6%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena BB) z wynikiem 214 mld USD (wzrost o 11,8%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 188 mld (wzrost o 26,2%).

Giełdy Coinbase (AA), BeQuant (BB) i Kraken (AA) zanotowały odpowiednio wyniki 119 mld USD (wzrost o 1,1%), 74,9 mld USD (wzrost o 8,2%) i 60,2 mld USD (wzrost o 6,8%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii
Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 marca 2021

Binance (A), Huobi Global (BB) i OKEx (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w lutym w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 71% obrotów (w porównaniu z 65% w styczniu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny
Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny

Wymiana BTC na USDT w lutym spadła o 35,7% do poziomu 5,05 mln BTC, a wymiana na USD spadła o 28,8% do poziomu 1,9 mln BTC. W przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 0,62 mln BTC (spadek o 39,3%). Rynek EUR spadł o 28,6%, natomiast rynek KRW spadł o 32,1%.

Rynki BTC/USDC i BTC/PAX w lutym osiągnęły wielkość odpowiednio 190 330 BTC (spadek o 24,8%) i 23 319 BTC (spadek o 26,4%).

Wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins – ostatnie 3 miesiące
Wolumeny obrotu BTC w walutach Fiat lub stablecoins – ostatnie 3 miesiące
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w lutym. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 57,1%, w porównaniu z 57,4% w styczniu. Para BTC/USD odpowiada obecnie za blisko 22% rynku BTC, w porównaniu z 20% w styczniu.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych spadł w lutym o 0,3% osiągając poziom 2,89 bln USD. Jednocześnie rynek spot wzrósł o 17,2% do poziomu 2,74 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie prawie 51,3% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 55,3% w styczniu).

Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w lutym była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 1,06 bln USD (wzrost o 19,3% w porównaniu ze styczniem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (525 mld USD, spadek o 9,8%), Huobi (399 mld USD, spadek o 20,1%) i Bybit (345 mld USD, wzrost o 8,4%).

Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii
Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w lutym swój najwyższy wynik osiągnęła 22 lutego (215,4 mld USD). Był to rekordowy wynik, który przebił dotychczasowy najwyższy wynik osiągnięty 11 stycznia (187,5 mld USD).

Otwarte pozycje

W lutym giełda Binance miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 7,3 mld USD (wzrost o 180,4% w porównaniu ze styczniem). Kolejne miejsca zajęły giełdy OKEx (6,4 mld USD, wzrost o 155,8%) i Huobi (5,1 mld USD, wzrost o 197%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut

Binance dysponuje największym wolumenem otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. Ich wartość wynosi 2,1 mld USD (wzrost o 51,2%). Na drugim miejscu jest giełda Bybit z wynikiem 2,1 mld USD (wzrost o 127,2%).

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina

Binance przoduje również pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH. W tym przypadku jest to wynik 1,08 mld USD (wzrost o 60,4%). Drugie miejsce zajmuje Bybit (560 mln USD, wzrost o 47,2%).

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum

Giełda CME ma najwyższą wartość otwartych kontraktów futures na BTC (2,5 mld USD, wzrost o 23%). Drugie miejsce zajmuje giełda OKEx (1,9 mld USD, wzrost o 19,9%).

Nierozliczone kontrakty futures bitcoina
Nierozliczone kontrakty futures bitcoina

OKEx może pochwalić się największą wartością otwartych kontraktów futures na ETH (546 mln USD, wzrost o 49%), a drugie miejsce zajmuje Huobi (423 mln USD, wzrost o 61%).

Nierozliczone kontrakty futures Ethereum
Nierozliczone kontrakty futures Ethereum

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na BTC na giełdzie CME w lutym osiągnęła najwyższy poziom 23 lutego, kiedy to zawarto 29 926 kontraktów. Zbiegło się to z korektą wartości bitcoina po rekordowych wzrostach do 58 000 USD.

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Pod względem miesięcznej liczby kontraktów w styczniu zanotowano spadek o 10,6% w porównaniu ze styczniem (blisko 255 000 kontraktów).

Największe wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w lutym spadła o 26% do poziomu 1280 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w lutym osiągnięto 19 lutego (147 kontrakty).

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: luty 2020 – luty 2021
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: marzec 2020 – luty 2021

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w lutym, nowe kontrakty futures na ETH wprowadzone przez CME osiągnęły poziom 1 mld USD. Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami futures na BTC wzrósł o 16,9% do poziomu 58,6 mld USD. Łącznie wolumen obrotu kontraktów futures (BTC + ETH) wyniósł 59,6 mld USD.

Historyczne miesięczne obroty kontraktami futures na CME
Historyczne miesięczne obroty kontraktami futures na CME

Przeciętna wartość otwartych pozycji na giełdzie CME wyniosła w lutym 2,5 mld USD (wzrost o 23%).

Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów BTC Futures na platformie CME
Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów BTC Futures na platformie CME
cryptocompare - raport giełdowy za luty 2021reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.