CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za lipiec 2021 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za lipiec 2021

8 min
Mariusz Przepiórka

raport cryptocompare lipiec 2021 Futures

Wolumeny obrotu spot na giełdach kryptowalut, osiągnęły w lipcu najniższy poziom w tym roku. Jednocześnie wzrosła liczba otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Więcej szczegółów na temat sektora giełd kryptowalut dostarcza lipcowy raport CryptoCompare, którego tłumaczenie przedstawiamy poniżej:

Kluczowe punkty

Lipiec był pozytywnym miesiącem dla rynków kryptowalutowych, ponieważ w ostatnich tygodniach zanotowano wzrost cen BTC i ETH odpowiednio o 18,3% i 11,2% w ujęciu miesięcznym. Wpływ tego można zauważyć w wyższych dziennych wolumenach obrotu instrumentów pochodnych i transakcji na rynku spot, szczególnie w ostatnich dniach ubiegłego miesiąca. Przykładowo 26 lipca odnotowano maksymalny dzienny wolumen transakcji na rynku spot w wysokości 98,0 mld USD. Rynki zareagowały również pierwszym od trzech miesięcy wzrostem w ujęciu miesięcznym (7,5%) łącznej wartości otwartych pozycji. Instrumenty pochodne odzyskują dominującą pozycję przy ogólnym spadku obrotów.

Towarzyszyły temu różne informacje, dotyczące obaw regulacyjnych, otaczających różne obszary rynków kryptowalutowych. Przykładowo giełdy takie jak Binance zostały poddane zwiększonej kontroli ze strony organów regulacyjnych na całym świecie. Stablecoiny również spotkały się z krytyką ze strony organów regulacyjnych w związku z potencjalnym ryzykiem dla konsumentów i globalnego systemu finansowego.

Udział wymiany BTC na USDT na najwyższym poziomie od grudnia 2020 pomimo presji regulacyjnej

Miesięczna wielkość wymiany BTC na USDT wyniosła w lipcu 4,3 mln, co odpowiada 61,6% całej wymiany bitcona na waluty fiducjarne lub stablecoiny, co stanowi najwyższy poziom od grudnia 2020 roku, kiedy wymiana na USDT stanowiła 63,1% udziału w rynku. Wzrost pojawia się w obliczu presji regulacyjnej ze strony urzędników rządowych na całym świecie, w szczególności sekretarz skarbu USA Janet Yellen, która ostrożnie podchodzi do rosnącej roli stablecoinów na rynkach kryptowalutowych. Po USDT to właśnie waluty fiducjarne dominują w wymianie z BTC. W szczególności są to USD, JPY i EUR, które zanotowały wymianę na BTC na poziomie odpowiednio 1,0 mln, 0,3 mln i 0,3 mln BTC.

Instrumenty pochodne zyskują przewagę nad rynkiem spot mimo spadku wielkości obrotu

Wolumeny obrotu instrumentów pochodnych osiągnęły 56,9% udziału w rynkach kryptowalutowych, co stanowi najwyższy poziom od listopada 2020 roku, kiedy wolumeny obrotu instrumentów pochodnych uzyskały 59,2% udziału w rynku. Wzrost udziału nastąpił mimo spadku wolumenu obrotu instrumentów pochodnych w lipcu o 22,6%, do poziomu 2,5 bln USD. Wolumeny obrotu na rynku spot zanotowały większy spadek (31,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem) do 1,9 mld USD, co jest najniższym wynikiem uzyskanym w tym roku.

Łączna wartość otwartych pozycji wzrasta po dwóch miesiącach spadków

Otwarte pozycje na kontraktach terminowych na wszystkie produkty wzrosły o 7,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem do 17,7 mld USD. Nastąpiło to po znacznych spadkach w maju i czerwcu, kiedy to wartość otwartych pozycji spadła średnio o 27,7% w skali miesiąca. W lipcu CME była jedyną giełdą, która odnotowała spadek wartości otwartych pozycji – o 6,7% do 1,6 mld USD. Giełda Binance odnotowała najwyższą wartość otwartych pozycji na wszystkich instrumentach pochodnych na średnim poziomie 6,4 mld USD (wzrost o 13,7% od czerwca).

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W lipcu giełdy najwyższej kategorii zanotowały spadek obrotów na rynku transakcji spot o 30,7% do poziomu 1,7 bln USD, a giełdy niższych kategorii zmniejszyły swój wolumen o 37,8%, do poziomu 197 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 89,4% rynku.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare lipiec2021
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare lipiec2021

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot w lipcu spadła w porównaniu do wartości osiąganych w poprzednim miesiącu, jednak w drugiej połowie miesiąca tendencja się zmieniła i na rynku pojawiły się wzrosty. Najwyższy dzienny wynik obrotów osiągnięto 26 lipca i wyniósł on 98,0 mld USD, co jest wynikiem gorszym o 29,1% od czerwcowego rekordu dziennego.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

W lipcu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii spadł średnio o 31,7% w porównaniu z czerwcem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – maj– lipiec 2021
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – maj– lipiec 2021

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w lipcu była Binance (ocena A) z wynikiem 455 mld USD (spadek o 31,9%). Kolejne pozycje zajęły OKEx (ocena BB) z wynikiem 96,8 mld USD (spadek o 31,4%) i Huobi (ocena A) z wynikiem 92,7 mld (spadek o 42,7%).

Giełdy BeQuant (BB), Coinbase (AA) i FTX (AA) zanotowały odpowiednio wyniki 72,1 mld USD (spadek o 6,5%), 53,8 mld USD (spadek o 30,5%) i 35,2 mld USD (spadek o 12,2%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 sierpnia 2021
Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 sierpnia 2021

Binance (A), OKEx (BB) i Huobi Global (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w lipcu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii, a OKEx wyprzedziła giełdę Huobi i zajęła drugą pozycję. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 70,1% obrotów (w porównaniu z 72,0% w czerwcu).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny
Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny

Wymiana BTC na USDT w lipcu spadła o 24,6% do poziomu 4,3 mln BTC, a wymiana na USD spadła o 39,3% do poziomu 1,0 mln BTC. W przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 0,3 mln BTC (spadek o 36,4%). Rynek EUR natomiast spadł o 42,8%.

TUSD i USDC były największymi stablecoinami po USDT, a ich obrót osiągnął w lipcu poziom odpowiednio 198 220 BTC i 152 971 BTC (spadek o 30,0% i 25,9%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w lipcu. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 61,6%, w porównaniu z 57,4% w czerwcu.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych spadł w lipcu o 22,6% osiągając poziom 2,5 bln USD. Jednocześnie rynek spot spadł o 31,5% do poziomu 1,9 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 56,9% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 52,9% w czerwcu).

Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Binance jest liderem na rynku instrumentów pochodnych z udziałem 55,0% (1,4 mld USD) w całkowitym wolumenie obrotu w lipcu. Kolejne miejsca zajmują OKEx (14,9% udziału w rynku, 368 mld USD) oraz Bybit (11,6% udziału w rynku, 285 mld USD).

Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w lipcu była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 1,4 bln USD (spadek o 21,5% w porównaniu z czerwcem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (368 mld USD, spadek o 27,6%), Bybit (285 mld USD, spadek o 20,7%) i FTX (185 mld USD, spadek o 23,4%).

Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii
Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w lipcu swój najwyższy wynik osiągnęła 26 lipca (170 mld USD, w porównaniu z 187 mld USD w czerwcu).

Otwarte pozycje

Łączna wartość otwartych pozycji w lipcu wzrosła pierwszy raz od trzech miesięcy z tygodniowej średniej 16,4 mld USD w czerwcu do 17,7 mld USD w lipcu (wzrost o 7,5%). Jest to związane ze wzrostem cen kryptowalut, do którego doszło w ostatnich dwóch tygodniach lipca.

Giełda Binance miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 6,4 mld USD (wzrost o 13,7% w porównaniu z czerwcem). Kolejne miejsca zajęły giełdy OKEx (2,6 mld USD, wzrost o 4,1%) i ByBit (2,4 mld USD, wzrost o 6,9%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut

Ogólna wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC wzrosła nieznacznie o 4,5% do 10,1 mld USD, podczas gdy otwarte pozycje na kontraktach terminowych na ETH wzrosły o 2,4% do 4,3 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina vs nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina vs nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum

Binance przoduje pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. W tym przypadku jest to wynik 2,6 mld USD (wzrost o 7,2% w porównaniu z czerwcem). Drugie miejsce zajmuje Bybit (1,6 mld USD, wzrost o 7,9%). Łączna wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC wzrosła o 7,3% do poziomu 6,2 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach kryptowalut
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach kryptowalut

Giełda Binance ma również najwyższą wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH (1,2 mld USD, wzrost o 30,4%). Łączna wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH wzrosła o 14,3% do poziomu 2,8 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut

Regulowana giełda kontraktów terminowych CME miała najwyższy poziom otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC na poziomie 1,3 mld USD (spadek o 6,4%). Kolejne miejsca zajęły giełdy OKEx z 1,1 mld USD (spadek o 0,8%) i Deribit z 602 mln USD (wzrost o 23,3%).

Nierozliczone kontrakty futures bitcoina
Nierozliczone kontrakty futures bitcoina

CME utrzymała pierwsze miejsce pod względem kontraktów terminowych na ETH z otwartymi pozycjami na poziomie 344 mln USD (spadek o 7,5%) i była jedyną giełdą, która zanotowała spadek. Dla porównania giełdy OKEx i Deribit zanotowały wzrosty obrotu na kontraktach terminowych na ETH odpowiednio o 18,7% i 10,4% (311 mln USD i 209 mln USD).

Nierozliczone kontrakty futures Ethereum
Nierozliczone kontrakty futures Ethereum

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Wielkość obrotu kontraktami terminowymi na BTC na giełdzie CME w lipcu osiągnęła najwyższy poziom 26 lipca, kiedy to zawarto 22 919 kontraktów.

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Pod względem miesięcznej liczby kontraktów w lipcu zanotowano spadek o 9,8% w porównaniu z czerwcem (niespełna 140 000 kontraktów – najniższy wynik od czerwca 2020, kiedy to zanotowano 130 000 kontraktów).

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w lipcu spadła o 17,8% do poziomu 817 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w lipcu osiągnięto 26 lipca (174 kontrakty – najwyższy wynik od 23 kwietnia, kiedy to zanotowano 185 kontraktów).

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w lipcu, kontrakty futures na ETH wprowadzone przez CME osiągnęły poziom 7,1 mld USD (wzrost o 20,8% w porównaniu z czerwcem). Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami futures na BTC spadł o 9,0% do poziomu 24,6 mld USD. Łącznie wolumen obrotu kontraktów futures (BTC + ETH) wyniósł 31,7 mld USD (spadek o 3,7% – najniższy wynik w 2021 roku).

Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na platformie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na platformie CME

Przeciętna wartość otwartych pozycji na BTC na giełdzie CME wyniosła w lipcu 1,3 mld USD (spadek o 6,4%). Średnia wartość otwartych pozycji na ETH wyniosła 344 mln USD (spadek o 7,5%).

Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: sierpień 2020 – lipiec 2021
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: sierpień 2020 – lipiec 2021

Podsumowując, w lipcu giełdy kryptowalutowe nadal doświadczały spadków ogólnego wolumenu transakcji, co jest zgodne z poziomami cen kryptowalut obserwowanymi po szczytowym momencie w kwietniu 2021 roku. W ostatnich tygodniach lipca zaobserwowano jednak wzrost cen, w połączeniu z ożywieniem w zakresie otwartych pozycji na instrumentach pochodnych, co wskazuje na to, że możemy być świadkami dalszego wzrostu cen kryptowalut.

raport cryptocompare lipiec 2021
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.