CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za grudzień 2021 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za grudzień 2021

6 min
Mariusz Przepiórka

nowy raport cryptocompare za grudzień 2021 Futures

Grudzień nie był łaskawym miesiącem dla rynku kryptowalut, co przełożyło się na spadek obrotów na giełdach. Największą platformą pozostaje Binance, pomimo niemal 30% spadku wolumenu transakcji spot. Swoje notowania umocniły giełdy niższej kategorii, które odpowiadają w tej chwili za 20% rynku.

Więcej w tłumaczeniu kryptowalutowego raportu giełdowego CryptoCompare za grudzień 2021:

Kluczowe punkty

W grudniu ceny kryptowalut spadały. Bitcoin i ethereum zamknęły miesiąc na poziomie 46 197 USD i 3676 USD (spadek odpowiednio o 18,9% i 20,6% w porównaniu z listopadem), wolumeny transakcji spot również spadły o 6,2% do 2,6 bln USD. Dzienny maksymalny obrót odnotowany 4 grudnia wyniósł 174 mld USD, co stanowi wzrost o 32,6% w stosunku do listopadowego dziennego maksimum.

Obawy o inflację również stanowiły zmartwienie dla rynków finansowych, ponieważ ostatni raport o inflacji CPI w USA wykazał roczną inflację na poziomie 6,8% – najwyższym od 1982 roku.

Największy spadek wartości bitcoina od majowego załamania

W grudniu bitcoin doświadczył największego spadku wartości z miesiąca na miesiąc od czasu krachu w maju 2021, kiedy to spadł o 49,2% z wysokiego poziomu 58 943 USD do 29 925 USD w ciągu zaledwie 19 dni. Wolumeny kontraktów terminowych BTC na giełdzie CME również odnotowały największy miesięczny spadek o 77,4% do 11,0 mld USD.

Wolumen kontraktów terminowych ETH na giełdzie CME również spadł o 38,4% do 14,4 mld USD, a jego wartość przewyższyła po raz pierwszy wolumen BTC.

Wolumen transakcji na rynku spot spada wraz z cenami kryptowalut

W grudniu wolumen transakcji spot z 15 największych giełd najwyższej kategorii spadł o 22,6% w porównaniu z listopadem, a całkowity wolumen transakcji spot wyniósł 1,4 bln USD. Było to zgodne z ogólnym trendem spadków cen kryptowalut w tym miesiącu.

Bequant było jedyną giełdą najwyższej kategorii, która odnotowała wzrost wolumenu transakcji spot w grudniu – wzrost o 6,2% i obrót w wysokości 106 mld USD – co przesunęło ją na 4 miejsce wśród największych giełd pod tym względem. Binance jest nadal największą giełdą najwyższej kategorii, mimo że wolumeny transakcji spot na tej platformie spadły o 29,8%, do poziomu 914 mld USD.

Z drugiej strony, wolumeny transakcji spot w segmencie niższej kategorii wzrosły o 117,8% do 518 mld USD, co jest najwyższym wynikiem od 7 miesięcy. W rezultacie obejmują one obecnie 20% całego wolumenu transakcji spot. Wpływ na to miały transakcje zawierane w okresie od 1 do 7 grudnia, osiągając maksimum 49,3 mld USD w dniu 4 grudnia.

Mniej kontraktów terminowych BTC na giełdzie CME, ale więcej kontraktów opcyjnych

Na giełdzie CME w grudniu sprzedano łącznie 1464 kontrakty na opcje BTC, co stanowi wzrost o 20.6% w stosunku do listopada. To najwyższy poziom od maja, kiedy to w obrocie były 1472 kontrakty. 31 grudnia uzyskano dzienne maksimum (313 kontraktów), co stanowi wzrost o 152% w stosunku do dziennego maksimum w listopadzie. Kontrastuje to z wolumenem kontraktów terminowych, których w grudniu sprzedano 146 424 (spadek o 14,7%), z dziennym maksimum 13 049 (spadek o 36,3%), w porównaniu do 171 721 w listopadzie z dziennym maksimum 20 485.

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W grudniu giełdy najwyższej kategorii zanotowały spadek obrotów na rynku transakcji spot o 17,9% do poziomu 2,1 bln USD, a obroty giełd niższych kategorii wzrosły o 117,8% do poziomu 518 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 80,0% rynku.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii w grudniu 2021 – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii w grudniu 2021 – CryptoCompare

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot w grudniu spadła w porównaniu do wartości osiąganych w poprzednim miesiącu, spadły również ceny kryptowalut. Najwyższy dzienny wynik obrotów osiągnięto 4 grudnia i wyniósł on 174 mld USD, co jest wynikiem lepszym o 32,6% od listopadowego rekordu dziennego.

Giełdy najwyższej kategorii zanotowały najlepszy wynik 4 grudnia. Wyniósł on 124,0 mld USD, co jest wynikiem lepszym o 7,2% w porównaniu z listopadem.

Wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

W grudniu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii spadł o 22,6% w porównaniu z listopadem i osiągnął poziom 1,4 bln USD.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii- ostatnie 3 miesiące
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii- ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w grudniu była Binance (ocena BB) z wynikiem 655 mld USD (spadek o 29,8%). Kolejne pozycje zajęły OKEx (ocena BB) z wynikiem 178 mld USD (spadek o 12,9%) i Coinbase (ocena AA) z wynikiem 137 mld (spadek o 20,5%).

Giełdy BeQuant (BB), Huobi Global (BB) i FTX (BB) zanotowały odpowiednio wyniki 106 mld USD (wzrost o 6,2%), 102 mld USD (spadek o 28,3%) i 81,9 mld USD (spadek o 11,4%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 stycznia 2022
Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 stycznia 2022

Binance (BB), OKEx (BB) i Coinbase (AA) zajęły czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w grudniu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 55,6% obrotów (w porównaniu z 70,4% w listopadzie).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny
Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny

Wymiana BTC na USDT w grudniu wzrosła o 5,0% do poziomu 3,4 mln BTC, a wymiana na USD, JPY i EUR również wzrosła do poziomu odpowiednio 1,0 mln BTC (wzrost o 10,0%), 249 tys. BTC (wzrost o 6,1%) i 220 tys. BTC (wzrost o 1,6%).

USDC był największym stablecoinem po USDT, a jego obrót osiągnął w grudniu poziom 99 280 BTC (spadek o 13,3%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach

W grudniu para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 61,8%, w porównaniu z 61,5% w listopadzie.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych spadł w grudniu o 13,4% osiągając poziom 2,9 bln USD. Jednocześnie rynek spot również spadł o 6,2% do poziomu 2,6 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 52,7% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 54,7% w listopadzie).

Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Binance jest liderem na rynku instrumentów pochodnych z udziałem 54% (1,6 mld USD) w całkowitym wolumenie obrotu w grudniu. Kolejne miejsca zajmują OKEx (17,2% udziału w rynku, 498 mld USD) oraz FTX (13,3% udziału w rynku, 385 mld USD).

Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi na największych giełdach kryptowalut
Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi na największych giełdach kryptowalut

Największą giełdą instrumentów pochodnych w grudniu była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 1,6 bln USD (spadek o 14,4% w porównaniu z listopadem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (498 mld USD, spadek o 8,8%), FTX (385 mld USD, spadek o 13,9%) i Bybit (213 mld USD, spadek o 12,1%).

Dzienne obroty instrumentami pochodnymi na największych giełdach kryptowalut - wrzesień 2021 do stycznia 2022
Dzienne obroty instrumentami pochodnymi na największych giełdach kryptowalut – wrzesień 2021 do stycznia 2022

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w grudniu swój najwyższy wynik osiągnęła 4 grudnia (195 mld USD, wzrost o 6,0% w porównaniu z 184 mld USD w listopadzie).

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami terminowymi na BTC na giełdzie CME w grudniu osiągnęła najwyższy poziom 30 grudnia, kiedy to zawarto 13 049 kontraktów. W całym miesiącu zawarto blisko 146 400 kontraktów (spadek o 14,7% w porównaniu z listopadem).

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na giełdzie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na giełdzie CME

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi BTC na giełdzie CME w grudniu wzrosła o 20,6% do poziomu 1464 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w grudniu osiągnięto 31 grudnia (313 kontraktów – wzrost o 152,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem).

Historyczny miesięczny wolumen kontraktów na opcje na CME
Historyczny miesięczny wolumen kontraktów na opcje na CME

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w grudniu, kontrakty futures na ETH oferowane przez CME osiągnęły poziom 14,4 mld USD (spadek o 38,4% w porównaniu z listopadem). Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami futures na BTC spadł o 32,4% do poziomu 33,0 mld USD. Łącznie wolumen obrotu kontraktów futures (BTC + ETH) wyniósł 47,5 mld USD (spadek o 34,3%), co jest najniższym poziomem od lipca 2021.

Kontrakty terminowe bitcoin vs eter - CME
Kontrakty terminowe bitcoin vs eter – CME

Przeciętna wartość otwartych pozycji na BTC na giełdzie CME wyniosła w grudniu 3,1 mld USD (spadek o 27,1%). Średnia wartość otwartych pozycji na ETH wyniosła 929 mln USD (spadek o 20,8% w porównaniu z listopadem).

Średnia liczba otwartych kontraktów treminowych BTC i ETH na giełdzie CME
Średnia liczba otwartych kontraktów treminowych BTC i ETH na giełdzie CME

Podsumowując, w grudniu giełdy kryptowalutowe odnotowały spadek całkowitego wolumenu o 10,1%, pomimo większej zmienności i spadków cen kryptowalut czele z BTC i ETH (spadek odpowiednio o 18,9% i 20,6% w porównaniu z listopadem). Giełda CME odnotowała znaczny spadek wolumenu kontraktów terminowych, podczas gdy średnia dzienna wartość pozycji otwartych również spadła o 25,7%.

nowy raport cryptocompare za grudzień 2021
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.