CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za czerwiec 2021 | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy za czerwiec 2021

7 min
Mariusz Przepiórka

cryptocompare czerwiec 2021 Futures

Czerwcowe wolumeny na giełdach kryptowalut spadły ostro w dół. Obroty na rynku spot oraz instrumentów pochodnych zmniejszyły się o ponad 40% w stosunku do maja. Największe giełdy kryptowalut powiększyły swoją dominację nad mniejszymi platformami i odpowiadają za 88% wolumenu. Więcej szczegółów w tłumaczeniu czerwcowego raportu CryptoCompare:

Kluczowe punkty

W czerwcu Bitcoin osiągnął miesięczne minimum na poziomie 28 908 USD i zakończył miesiąc spadkiem o 6,0%. Nastroje na rynkach były mieszane. Z jednej strony Chiny kontynuowały swoje działania przeciwko wydobywaniu bitcoinów, z drugiej strony pozytywne wiadomości pojawiły się, gdy Salwador stał się pierwszym krajem, który formalnie przyjął bitcoina jako prawny środek płatniczy. W wyniku zarówno niższych cen, jak i zmienności, wolumeny transakcji spadły o 42,7%, podczas gdy całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi spadł o 40,7%. Dotyczyło to również otwartych pozycji na kontraktach terminowych BTC i ETH, które spadły odpowiednio o 31,8% i 29,3%.

Instrumenty pochodne odzyskują dominującą pozycję przy ogólnym spadku obrotów.

Po raz pierwszy w tym roku wolumen obrotu instrumentami pochodnymi przewyższył wolumen transakcji na rynku spot – 53,8% udziału w rynku, w porównaniu z 49,4% w maju. Wolumen obrotu instrumentami pochodnymi spadł w czerwcu o 40,7% do 3,2 bln USD, podczas gdy całkowity wolumen obrotu spot spadł o 42,7% do 2,7 bln USD. Na czele giełd spot pod względem wolumenu obrotu znalazły się Binance (Ocena A) z 668 mld USD (spadek o 56%), następnie Huobi Global (Ocena A) z 162 mld USD (spadek o 40,2%) i OKEx (Ocena BB) z 141 mld USD (spadek o 41,6%). W czołówce giełd instrumentów pochodnych znalazły się Binance z 1,73 mld USD (spadek o 29,7%), OKEx (508 mld USD, spadek o 49,1%) i Bybit (360 mld USD, spadek o 37,0%).

Największa dominacja giełd najwyższej kategorii od 2018 roku.

Dominacja giełd najwyższej kategorii wykazuje tendencję wzrostową od grudnia 2019. W tym czasie udział giełd najwyższej kategorii w wolumenie obrotu na rynkach zwiększył się z 47% do obecnego poziomu 88%. W miarę jak rynek bitcoina przyciąga kolejnych poważnych inwestorów, handel w miejscach o najniższym ryzyku (giełdy najwyższej kategorii) staje się priorytetem. Wraz z narastającą presją regulacyjną na poprawę standardów operacyjnych, stopniowo zwiększało to wolumeny obrotów na giełdach najwyższej kategorii do aktualnego poziomu.

Zagregowana wartość otwartych pozycji na najniższym poziomie od stycznia 2021. BTC zyskuje nad ETH.

Wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych we wszystkich produktach spadła o 40,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca i osiągnęła poziom 16,4 mld USD. Był to najniższy poziom otwartych pozycji od stycznia 2021, kiedy to osiągnęły one wartość 12,4 mld USD. O ile w pierwszych miesiącach roku rynki instrumentów pochodnych notowały wyraźne wzrosty, o tyle w ostatnich dwóch miesiącach nastąpiło odwrócenie tego trendu wraz ze spadkiem cen. Podczas czerwcowego spadku otwarte pozycje na BTC (59% w czerwcu w porównaniu z 51,1% w maju) zyskały w stosunku do ETH (21,5% w czerwcu w porównaniu z 21,3% w maju). Na koniec czerwca otwarte pozycje na kontraktach terminowych na BTC i ETH wynosiły odpowiednio 9,7 mld USD i 4,2 mld USD.

Analiza Exchange Benchmark

Przygotowany przez CryptoCompare wskaźnik Exchange Benchmark stanowi pomoc dla inwestorów, regulatorów i entuzjastów kryptowalutowych poprzez punktową ocenę giełd pod względem transparentności jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji. Z tego względu wprowadzono podział na giełdy “najwyższej kategorii” i giełdy „niższych kategorii”.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare

W czerwcu giełdy najwyższej kategorii zanotowały spadek obrotów o 41,0% do poziomu 2,4 bln USD, a giełdy niższych kategorii zmniejszyły swój wolumen o 53,2%, do poziomu 317 mld USD. Giełdy najwyższej kategorii obejmują obecnie 88,4% rynku.

Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare czerwiec 2021
Historyczny miesięczny wolumen giełd najwyższej i niższej kategorii – CryptoCompare czerwiec 2021

Aktywność tradingowa na wszystkich rynkach spot w czerwcu znacząco spadła w porównaniu do wartości osiąganych w poprzednim miesiącu, co jest efektem dalszego spadku wartości bitcoina. Najwyższy dzienny wynik obrotów osiągnięto 22 czerwca i wyniósł on 138,23 mld USD, co jest wynikiem gorszym o 42,3% od majowego rekordu dziennego.

Giełdy najwyższej kategorii zanotowały najlepszy wynik 22 czerwca. Wyniósł on 124,6 mld USD.

Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Całkowity wolumen spot na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny na największych giełdach kryptowalut najwyższej kategorii

W czerwcu wolumen obrotu 15 największych giełd z najwyższej kategorii spadł średnio o 51,6% w porównaniu z majem.

Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – kwiecień – czerwiec 2021
Historyczny wolumen na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – kwiecień – czerwiec 2021

Największą giełdą z najwyższej kategorii pod względem obrotu w czerwcu była Binance (ocena A) z wynikiem 668 mld USD (spadek o 56%). Kolejne pozycje zajęły Huobi Global (ocena A) z wynikiem 162 mld USD (spadek o 40,2%) i OKEx (ocena BB) z wynikiem 141 mld (spadek o 41,6%).

Giełdy Coinbase (AA), BeQuant (BB) i Kraken (AA) zanotowały odpowiednio wyniki 77,4 mld USD (spadek o 61,5%), 77,1 mld USD (spadek o 3%) i 39,7 mld USD (spadek o 60,4%).

Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 lipca 2021
Dzienne obroty giełd najwyższej kategorii do 1 lipca 2021

Binance (A), Huobi Global (BB) i OKEx (BB) zachowały czołowe pozycje pod względem wolumenu obrotów w czerwcu w porównaniu z innymi giełdami z najwyższej kategorii. Wśród 15 czołowych giełd z najwyższej kategorii trzy wspomniane odpowiadają za około 72,0% obrotów (w porównaniu z 72,9% w maju).

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne

Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny
Wymiana BTC na waluty FIAT i stablecoiny

Wymiana BTC na USDT w czerwcu spadła o 9,8% do poziomu 5,8 mln BTC, a wymiana na USD spadła o 27,3% do poziomu 1,7 mln BTC. W przypadku wymiany na JPY poziom ten wyniósł 0,5 mln BTC (spadek o 30,1%). Rynek EUR spadł o 33,8%, natomiast rynek wymiany na AUD i CAD wzrósł odpowiednio o 279,2% i 664,6%.

Rynek BTC/USDC w czerwcu osiągnął wielkość 206 466 BTC (spadek o 24%).

Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach
Miesięczny wolumen obrotu BTC w walutach FIAT lub stablecoinach

Para BTC/USDT wciąż stanowiła większość wymiany BTC na waluty fiducjarne lub stablecoiny w czerwcu. Jej udział w ogólnym wolumenie obrotu wyniósł 57,4%, w porównaniu z 56,4% w maju.

Instrumenty pochodne

Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych spadł w czerwcu o 40,7% osiągając poziom 3,2 bln USD. Jednocześnie rynek spot spadł o 42,7% do poziomu 2,7 bln USD. Rynek instrumentów pochodnych stanowi obecnie 53,8% całego rynku kryptowalutowego (w porównaniu z 49,4% w maju).

Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Miesięczne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące
Derywaty na giełdach kryptowalut najwyższej kategorii – ostatnie 3 miesiące

Największą giełdą instrumentów pochodnych w czerwcu była Binance. Jej miesięczne obroty wyniosły 1,73 bln USD (spadek o 29,7% w porównaniu z majem). Kolejne miejsca zajęły OKEx (508 mld USD, spadek o 49,1%), Bybit (360 mld USD, spadek o 37,0%) i FTX (242 mld USD, spadek o 53,2%).

Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii
Rekordowe dzienne wolumeny instrumentów pochodnych na giełdach najwyższej kategorii

Wielkość obrotu instrumentami pochodnymi w czerwcu swój najwyższy wynik osiągnęła 22 czerwca (187 mld USD).

Otwarte pozycje

Łączna wartość otwartych pozycji spadała drugi miesiąc z rzędu, z tygodniowej średniej 27,8 mld USD w maju do 16,4 mld USD w czerwcu (spadek o 40,9%). Jest to związane z dalszym spadkiem cen na rynkach kryptowalut (BTC w czerwcu spadł o 6%).

Giełda Binance miała największą wartość otwartych pozycji na instrumentach pochodnych. Ich suma wynosiła 5,6 mld USD (spadek o 38,4% w porównaniu z majem). Kolejne miejsca zajęły giełdy OKEx (2,5 mld USD, spadek o 30,8%) i ByBit (2,2 mld USD, spadek o 37,2%).

Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut
Liczba nierozliczonych kontraktów pochodnych na największych giełdach kryptowalut

Ogólna wartość otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC spadła o 31,8% do 9,7 mld USD, podczas gdy otwarte pozycje na kontraktach terminowych na ETH spadły o 29,3% do 4,2 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina vs nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne ethereum
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina vs nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum

Binance przoduje pod względem wartości otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC. W tym przypadku jest to wynik 2,5 mld USD (bez zmian w porównaniu z majem). Drugie miejsce zajmuje Bybit (1,5 mld USD, spadek o 33,3%). Łączna wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na BTC spadła o 22,7% do poziomu 5,7 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach kryptowalut
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne bitcoina na poszczególnych giełdach kryptowalut

Giełda Binance ma również najwyższą wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH (897 mln USD, spadek o 38,4%). Łączna wartość otwartych bezterminowych kontraktów futures na ETH spadła o 35,5% do poziomu 2,4 mld USD.

Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut
Nierozliczone kontrakty na instrumenty pochodne Ethereum na poszczególnych giełdach kryptowalut

Regulowana giełda kontraktów terminowych CME miała najwyższy poziom otwartych pozycji na kontraktach terminowych na BTC na poziomie 1,4 mld USD (spadek o 33,1%). Kolejne miejsce zajęła giełda OKEx z 1,2 mld USD (spadek o 25,1%).

Nierozliczone kontrakty futures bitcoina
Nierozliczone kontrakty futures bitcoina

CME utrzymała pierwsze miejsce pod względem kontraktów terminowych na ETH z otwartymi pozycjami na poziomie 372 mln USD (spadek o 24%). Łączna wartość otwartych kontraktów terminowych na ETH spadła o 51,3% do poziomu 1,1 mld USD.

Nierozliczone kontrakty futures Ethereum
Nierozliczone kontrakty futures Ethereum

Obrót instytucjonalny CME i pozycje otwarte

Wielkość obrotu kontraktami terminowymi na BTC na giełdzie CME w maju osiągnęła najwyższy poziom 22 czerwca, kiedy to zawarto 23 002 kontrakty.

Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Dzienne Wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Pod względem miesięcznej liczby kontraktów w czerwcu zanotowano spadek o 30,1% w porównaniu z majem (niespełna 160 000 kontraktów – najniższy wynik od czerwca 2020, kiedy to zanotowano 150 000 kontraktów).

Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME
Miesięczne wolumeny obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami opcyjnymi na giełdzie CME w czerwcu spadła o 32,5% do poziomu 994 kontraktów. Najwyższy dzienny wynik w czerwcu osiągnięto 8 czerwca (128 kontraktów).

Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na platformie CME
Największe dzienne wolumeny obrotu kontraktami futures BTC na platformie CME
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: lipiec 2020 – czerwiec 2021
Wolumen kontraktów na opcje na giełdzie CME: lipiec 2020 – czerwiec 2021

Pod względem ogólnego wolumenu obrotu w czerwcu, kontrakty futures na ETH wprowadzone przez CME osiągnęły poziom 5,9 mld USD (spadek o 68,7% w porównaniu z majem). Jednocześnie wolumen obrotu kontraktami futures na BTC spadł o 45,1% do poziomu 27,1 mld USD. Łącznie wolumen obrotu kontraktów futures (BTC + ETH) wyniósł 32,9 mld USD (spadek o 51,6% – najniższy wynik w 2021 roku).

Historyczne miesięczne obroty kontraktami futures na CME
Historyczne miesięczne obroty kontraktami futures na CME

Przeciętna wartość otwartych pozycji na BTC na giełdzie CME wyniosła w czerwcu 1,4 mld USD (spadek o 33,1%). Średnia wartość otwartych pozycji na ETH wyniosła 372 mln USD (spadek o 24%).

Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów futures na BTC i ETH na platformie CME
Średnia miesięczna liczba niezrealizowanych kontraktów futures na BTC i ETH na platformie CME
cryptocompare czerwiec 2021
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.