CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy [maj 2020] | CrypS.

CryptoCompare: Kryptowalutowy raport giełdowy [maj 2020]

5 min
Mariusz Przepiórka

kryptowaluty - raport giełd maj 2020 Futures

Portal CryptoCompare opublikował raport podsumowujący ubiegły miesiąc na giełdach kryptowalut. Z danych wynika, że wszystkie platformy tradingowe zanotowały wzrost obrotów. Wolumen obrotów w zakresie instrumentów pochodnych zwiększył się o 32% i osiągnął najwyższy poziom w historii – 602 mld USD. Warto zauważyć, że kryptowalutowe instrumenty pochodne zwiększyły swój udział w rynku. Ogólna wartość transakcji typu spot wzrosła w maju tylko o 5% do 1,27 bln USD, co oznacza, że instrumenty pochodne stanowiły 32% rynku, w porównaniu z 27% w kwietniu.

Kluczowe punkty

Majowe wyniki platformy CME

Maj na platformie transakcyjnej CME cechował się znaczącym wzrostem wolumenu transakcji, co pozwoliło na odrobienie strat z nieco słabszego kwietnia. Imponujący wzrost był widoczny przede wszystkim w obszarze opcji. Ogólny wolumen obrotu opcji w maju osiągnął rekordową liczbę 5986 kontraktów. To 16 razy więcej niż w kwietniu. Wolumen obrotu kontraktów futures również wzrósł w porównaniu z kwietniem (o 36%) i w maju osiągnął liczbę 166 tys. kontraktów. Obrót instrumentami pochodnymi BTC na platformie CME wzrósł o 59% do poziomu 7,2 mld USD, co jest największą odnotowaną zmianą na wszystkich platformach wymiany (regulowanych i nieregulowanych).

Rekord obrotów na giełdzie Deribit

Giełda instrumentów pochodnych Deribit może pochwalić się kolejnym dziennym rekordem obrotów. 10 maja platforma zanotowała obrót w wysokości 196 mln USD na opcjach. W maju miesięczna wartość obrotu opcjami również osiągnęła najwyższy poziom w historii – 3,1 mld USD (wzrost o 109% i podwojenie wyniku 1,5 mld USD z kwietnia).

Rekordowy 10 maja 2020

Warto zwrócić również uwagę na dzień 10 maja, kiedy to zanotowano najwyższy majowy poziom obrotu – 64,7 mld USD. Wynik jest imponujący, jednak to wciąż mniej niż 30 kwietnia (66,2 mld USD) oraz mniej niż w rekordowym dotychczas dniu 13 marca (75,9 mld USD). Za większość tego wyniku odpowiadają giełdy „niższej kategorii” (49,9 mld USD), natomiast obrót giełd „najwyższej kategorii” wyniósł 14,9 mld USD.

Podział na giełdy niższej i wyższej kategorii

Rozróżnienie na giełdy najwyższej i niższych kategorii portal CryptoCompare wprowadził na potrzeby swojego wskaźnika Exchange Benchmark. Jego celem jest dostarczenie inwestorom, regulatorom oraz entuzjastom kryptowalut informacji na temat transparentności, jakości operacyjnej, statusu regulacyjnego, udostępniania danych, kadry zarządzającej oraz zdolności do monitorowania transakcji i wykrywania nielegalnej aktywności przez giełdy. CryptoCompare nie skupia się jednak na niedociągnięciach, a wyróżnia giełdy, które działają w sposób pozwalający na prowadzenie uczciwej wymiany i zapewniają bezpieczeństwo inwestycji.

Wolumen obrotu giełd kryptowalut najwyższej kategorii - źródło CryptoCompare
Wolumen obrotu giełd kryptowalut najwyższej kategorii

W maju wolumen obrotu giełd najwyższej kategorii wzrósł o 12,6% do poziomu 275 mld USD, a w przypadku giełd niższych kategorii wzrost ten wyniósł zaledwie 0,2% i osiągnął poziom 858 mld USD.

Porównanie wolumenu obrotu na giełdach kryptowalut niższej i wyższej kategorii w 2020 roku - CryptoCompare
Porównanie wolumenu obrotu na giełdach kryptowalut niższej i wyższej kategorii

Podział giełd na kategorie w oparciu o rygorystyczną metodologię Exchange Benchmark pozwala na stworzenie obrazu, który znacznie dokładniej wskazuje kierunek, w jakim podąża rynek. Poniższy wykres wskazuje, że 10 maja 2020 roku giełdy najwyższej kategorii zanotowały podobny wzrost wolumenu obrotów.

Wolumen transakcji spotowych na giełdach wyższej kategorii - CryptoCompare
Wolumen transakcji spotowych na giełdach najwyższej kategorii

Analiza makro i segmentacja rynku

Giełdy, które naliczają tradycyjną prowizje typu taker odpowiadały za 77% ogólnego wolumenu wymiany w maju, natomiast giełdy, które wprowadziły prowizje TFM (trans-fee mining) stanowiły mniej niż 23%. W poprzednim miesiącu giełdy z prowizjami typu taker odpowiadały za 78% ogólnego wolumenu obrotu.

Porównanie wolumenu obrotu na giełdach kryptowalut w zależności od modelu pobierania prowizji - CryptoCompare
Porównanie wolumenu obrotu na giełdach kryptowalut w zależności od modelu pobierania prowizji

W maju na giełdach naliczających prowizje taker/maker zawarto transakcje na łączną kwotę 868 mld USD (wzrost o 1% w stosunku do kwietnia), a na giełdach stosujących modele TFM kwota ta wyniosła 256 mld USD (wzrost o 9% w porównaniu z kwietniem).

Historyczne, miesięczne wolumeny obrotu na 6 giełdach najwyższej kategorii - CrytoCompare
Historyczne, miesięczne wolumeny obrotu na 6 giełdach najwyższej kategorii

Wielkość obrotu na wielu czołowych giełdach z najwyższej kategorii w porównaniu z kwietniem wzrosła średnio o 26%.

wolumen obrotu na 6 gieldach najwyższej kategorii w ostatnich 3 miesiącach - CryptoCompare
Wolumen obrotu na 7 giełdach kryptowalut najwyższej kategorii w ostatnich 3 miesiącach

Pod względem wielkości obrotu w maju największą giełdą z najwyższej kategorii była Binance, która zanotowała wynik 57,2 mld USD (wzrost o 18,2%). Kolejne pozycje zajęły giełdy OKEx z 52,1 mld USD (wzrost o 25,7%) oraz Coinbase z wynikiem $11,2 mld USD (wzrost o 22,4%).

Dzienny wolumen na czołowych giełdach kryptowalut
Dzienny wolumen obrotu na czołowych giełdach kryptowalut

Głównymi graczami pod względem wielkości obrotu w maju, w odniesieniu do pozostałych giełd najwyższej kategorii, były Binance i OKEx.

Wielkość wymiany BTC na waluty fiducjarne i stablecoiny

Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins
Wymiana bitcoina na główne waluty FIAT i stablecoins

Wymiana BTC na USDT spadła w maju o 7% do poziomu 14,9 mln BTC w porównaniu z 16,1 mln BTC w kwietniu. Dla kontrastu, wymiana na USD i JPY wzrosła odpowiednio do 2,0 mln BTC (wzrost o 12%) i 1,5 mln BTC (wzrost o 28%). Rynki EUR i KRW wzrosły opdowiednio o 17% i 21%.

Stablecoiny USDC i PAX zanotowały widoczny spadek pod względem wielkości wymiany na BTC. Rynki BTC/USDC i BTC/PAX w maju osiągnęły wielkość odpowiednio 0,18 mln BTC (spadek o 78%) i 0,03 mln BTC (spadek o 97%).

Miesięczny wolumen wymiany pomiedzy bitcoinem a walutami FIAT i stablecoinami
Miesięczny wolumen wymiany pomiędzy bitcoinem a walutami FIAT i stablecoinami
Wolumen obrotu bitcoin - FIAT i bitcoin - stablecoins
Miesięczne wolumeny obrotu bitcoin – FIAT i bitcoin – stablecoins

Mimo spadku o 98% para BTC/USDT wciąż stanowi większość wymiany BTC na stablecoiny. BTC/USDC oraz BTC/PAX straciły udział w rynku, jaki zdobyły sobie w poprzednich miesiącach i obecnie odpowiadają łącznie za mniej niż 2% rynku.

Instrumenty pochodne

porównanie wolumenów na rynkach spot i deratywów
Porównanie wolumenu obrotów na rynkach spot i derywatów

Wolumen obrotu instrumentów pochodnych wzrósł w maju o 32% i osiągnął rekordowy poziom 602 mld USD. Jednocześnie łączna wielkość transakcji spot wzrosła o 5% do poziomu 1,27 bln USD. W efekcie, w maju instrumenty pochodne zyskały 32% udziału w rynku (w porównaniu do 27% w kwietniu).

Historyczne wolumeny obrotu deratywami 1
Historyczne wolumeny obrotu derywatami na czołowych giełdach kryptowalut (1)
Historyczne wolumeny obrotu deratywami na czołowych giełdach kryptowalut (2)
Historyczne wolumeny obrotu derywatami na czołowych giełdach kryptowalut (2)

Wszystkie instrumenty pochodne zanotowały znaczące wzrosty pod względem wielkości obrotu w kwietniu. Największym może pochwalić się instytucjonalny gracz CME, który zwiększył tę wartość o 59% do poziomu 7,2 mld USD.

Największą giełdą instrumentów pochodnych było zaś Huobi, które zanotowało obrót w wysokości 176 mld USD (wzrost o 29% od kwietnia). Kolejne miejsca zajęły OKEx i Binance z wynikami 152 mld USD (wzrost o 33%) i 139 mld USD (wzrost o 58%).

BitMEX osiągnał obrót 94,8 mld USD (wzrost o 37%), a Deribit zanotował wzrost o 22% do poziomu 13,4 mld USD.

Dzienne wolumeny obrotu deratywami na giełdach kryptowalut
Dzienne wolumeny obrotu derywatami na giełdach kryptowalut

Mimo znaczących wzrostów wielkości obrotu w porównaniu z poprzednim miesiącem, w maju nie zanotowano dziennych rekordów pod względem wielkości obrotu u głównych graczy.

Opcje

Obrót opcjami na giełdzie Deribit
Obrót opcjami na giełdzie Deribit

10 maja giełda instrumentów pochodnych Deribit zanotowała dzienny rekord pod względem obrotu opcjami, osiągając wynik 196 mln USD. Ponadto w maju łączny obrót opcjami na giełdzie Deribit osiągnął najwyższy wynik w historii. Suma transakcji to 3,06 mld USD, co jest wzrostem o 109% w porównaniu z kwietniem (1,47 mld USD).

Miesięczny wolumen obrotu opcjami
Miesięczny wolumen obrotu opcjami

Obrót instytucjonalny CME

wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME
Wolumen obrotu kontraktami futures na platformie CME

Wielkość obrotu kontraktami futures na giełdzie CME odbudowała się w porównaniu z kwietniem i wzrosła o 36% pod względem liczby kontraktów osiągając w maju wynik 166 tysięcy. Liczba kontraktów opcyjnych wzrosła aż 16-krotnie w porównaniu z kwietniem i osiągnęła poziom 5986 kontraktów. 28 maja CME zanotowała również rekordową dzienną liczbę zawartych kontraktów opcyjnych BTC (1418).

Obrót opcjami BTC na platformie CME
Obrót opcjami BTC na platformie CME
miesięczny wolumen obrotu BTC na platformie CME
Miesięczny wolumen obrotu bitcoinem na platformie CME

Opracowanie przygotowane na podstawie raportu CryptoCompare za Maj 2020 (link).

kryptowaluty - raport giełd maj 2020
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.