WSJ atakuje SEC w związku z blokowaniem bitcoinowych ETF-ów | Wiadomości | CrypS.

WSJ atakuje SEC w związku z blokowaniem bitcoinowych ETF-ów

Mariusz Przepiórka
gary gensler

Redakcja Wall Street Journal opowiedziała się przeciwko oporowi Gary’ego Genslera przed zatwierdzeniem spotowego funduszu giełdowego (ETF) opartego na bitcoinie.


Artykuł wymierzony w kierowaną przez Genslera Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zarzuca jej jawne niespójności w tym, jak komisja obsługuje wnioski o produkty giełdowe związane z bitcoinem w porównaniu z bardziej tradycyjnymi aktywami i innymi towarami.

Do tej pory SEC odrzuciła każdą propozycję spotowego funduszu ETF opartego na BTC, w tym dwie w ostatnim tygodniu, które złożyły Grayscale i Bitwise. W efekcie firma Grayscale podjęła kroki prawne przeciwko SEC. Redakcja Wall Street Journal stwierdziła, że postawa SEC wobec BTC jest tym bardziej zdumiewająca, że agencja zatwierdziła kilka produktów opartych na kontraktach terminowych na bitcoina.

Redakcja zwróciła również uwagę na dwutorowe podejście stosowane przez Genslera, które praktycznie uniemożliwia uzyskanie zatwierdzenia spotowego produktu BTC. Obejmuje to wymóg, aby sponsorzy produktu wykazali, że znaczna ilość obrotu bitcoinem występuje na rynku regulowanym lub że rynek bazowy musi „posiadać unikalną odporność na manipulację poza zabezpieczeniami stosowanymi przez rynki tradycyjne.

Grayscale domaga się równego traktowania

Według WSJ, Gensler jest w pełni świadomy, że pierwsze kryteria po prostu nie mogą być spełnione, ponieważ prawie cały handel bitcoinem odbywa się obecnie na nieuregulowanych giełdach kryptowalut. Drugie kryterium jest również niezwykle trudne do spełnienia przez sponsorów, ponieważ SEC arbitralnie ustanowiła wyższy standard dla spotowych funduszy BTC, nie wyjaśniając, jak należy go spełnić.

Artykuł WSJ pojawił się tydzień po tym, jak firma Grayscale rozpoczęła działania prawne przeciwko SEC z powodu odrzucenia wniosku o uruchomienie spotowego ETF-u BTC. Grayscale twierdzi, że niespójne zasady SEC dotyczące bitcoinowych produktów giełdowych są sprzeczne z prawem, które stanowi, że regulatorzy mają stosować „spójne podejście do podobnych produktów inwestycyjnych”.

gary genslerreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.