Tether zmierza w stronę transparentności i publikuje certyfikat | Wiadomości | CrypS.

Tether zmierza w stronę transparentności i publikuje certyfikat

Mariusz Przepiórka
spółka Tether poinformowała, że otrzymała żądanie zapłacenia okupu w wysokości 500 BTC

Spółka Tether, największy na świecie emitent stablecoinów, opublikował we wtorek certyfikat potwierdzający, że w ubiegłym miesiącu posiadała 35 mld USD w aktywach wspierających podobną wartość własnego tokena USDT.

Weryfikacja posiadanych aktywów przez Tether

Sporządzony przez firmę księgową Moore Cayman z siedzibą na Kajmanach dokument bada stan posiadania Tether na 28 lutego 2021, na godzinę 23:59 UTC. Stwierdza on, że firma posiadała co najmniej 35,28 mld USD w aktywach ogółem. Certyfikat jest pierwszą od września 2017 roku weryfikacją przeprowadzoną przez podmiot zewnętrzny, która wskazuje, że rezerwy Tether odpowiadają ilości USDT w obiegu. Jest on również najmniej niejednoznaczny z dotychczasowych certyfikatów i audytów dotyczących Tether i może przyczynić się do rozwiązania niektórych, stawianych od dawna pytań o odpowiednie wsparcie dla stablecoina.

Warto podkreślić jednak, że uzyskany certyfikat nie jest równoznaczny z pełnoprawnym audytem. Ten ostatni ma na celu poszukiwanie potencjalnych zagrożeń, podczas gdy certyfikacja ocenia jedynie, czy dane badane przez audytora są dokładne. Dotychczas żaden emitent stablecoinów nie był w stanie zapewnić sobie audytu, w tym firm regulowanych przez amerykańskie podmioty, takie jak nowojorski Departament Usług Finansowych. Innymi słowy, certyfikat stawia Tether na równi z emitentami stablecoinów takimi jak Centre (USDC),  Gemini (GUSD) lub Paxos (PAX), przynajmniej pod względem przejrzystości finansowej.

Kluczowa rola USDT na rynku kryptowalut

Jako największy stablecoin – z emisją o wartości ponad 40 mld USD, według strony Tether poświęconej przejrzystości – USDT odgrywa ważną rolę na globalnym rynku kryptowalut, którego wartość wynosi już 1,8 bln USD. Ponieważ zazwyczaj wartość stablecoina jest zbliżona do USD, USDT umożliwia inwestorom szybkie przenoszenie waluty krajowej między giełdami.

Tether planuje opublikować kolejny certyfikat za marzec, a następnie kwartalne certyfikaty. Poświadczenia te są odrębne od dokumentów, które Tether zamierza przedstawić w Biurze Prokuratora Generalnego stanu Nowy Jork (NYAG).

spółka Tether poinformowała, że otrzymała żądanie zapłacenia okupu w wysokości 500 BTCreklama
reklama

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.