Wyoming blokuje wymuszanie ujawniania prywatnych kluczy

Sądy w Wyoming nie będą mogły wymusić ujawnienia kluczy prywatnych

Mariusz Przepiórka
wyoming zakaże zmuszania do podania klucza prywatnego

Władze Wyoming przyjęły ustawę, która zabrania sądom w tym stanie zmuszania obywateli do ujawnienia kluczy prywatnych do ich aktywów cyfrowych. Ustawa przewiduje jednak jeden wyjątek.


Ustawa została przyjęta w Izbie Reprezentantów stanu Wyoming stosunkiem głosów 41-13. Dzień wcześniej senat stanu przyjął ją jednogłośnie. Jeśli ustawa zostanie zatwierdzona przez gubernatora Wyoming Marka Gordona, wejdzie w życie 1 lipca.

Zgodnie z ustawą, „żadna osoba nie może być zmuszona do ujawnienia lub udostępnienia klucza prywatnego innej osobie w jakimkolwiek postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym, legislacyjnym lub innym” toczącym się w stanie Wyoming.

wyoming zakazuje zmuszania do ujawniania kluczy prywatnych
Nowe prawo W.S. 34-29-107

Przepisy obejmują wszelkie klucze prywatne związane z aktywami cyfrowymi, tożsamością cyfrową lub innymi interesami lub prawami, do których dostęp zapewnia klucz prywatny. Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, gdy klucz publiczny jest niedostępny lub nie można ujawnić szczegółów dotyczących zasobu cyfrowego, tożsamości cyfrowej lub innego interesu lub prawa.

Wyoming przyjaźnie nastawione do kryptowalut

Ustawa stwierdza też, że nowe prawo nie zabrania zmuszania do „wytwarzania, sprzedaży, przeniesienia, przekazania lub ujawnienia aktywów cyfrowych, tożsamości cyfrowej lub innych interesów lub praw”, do których klucz prywatny mógłby zapewnić dostęp. Nie zabrania również zmuszania do „ujawnienia informacji na temat zasobu cyfrowego, tożsamości cyfrowej lub innego interesu lub prawa”.

Przepisy dotyczące kluczy prywatnych wchodzą w zakres rozdziału 29 – Aktywa cyfrowe, który jest częścią Tytułu 34 – Własność, przeniesienia i transakcje zabezpieczające.

Wyoming od dawna jest uznawany za jeden z najbardziej przyjaznych kryptowalutom stanów w USA. Był to pierwszy stan w USA, który w lipcu 2021 uznał zdecentralizowaną autonomiczną organizację (DAO) za spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC), a wcześniej rozważał także rozpoczęcie emisji stanowego stablecoina. Wydaje się jednak, że od czasu ogłoszenia pomysłu plan ten utknął w miejscu.

wyoming zakaże zmuszania do podania klucza prywatnegoreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.