Rada Europy wzywa do walki z praniem kryptowalut | Wiadomości | CrypS.

Rada Europy wzywa do walki z praniem kryptowalut

Mariusz Przepiórka
unia europejska tworzy nowy organ ds. kryptowalut

W opublikowanym w środę raporcie komitet Moneyval Rady Europy wezwał państwa europejskie do zintensyfikowania walki z praniem pieniędzy, które jest związane z kryptowalutami.


Moneyval, który monitoruje zgodność mniejszych państw europejskich z normami dotyczącymi prania pieniędzy, ostrzegł przed wyzwaniami związanymi ze zdecentralizowanymi finansami, tokenami prywatności i tym, co według Moneyval było manipulacją rynkową dotyczącą głównych aktywów kryptowalutowych.

– Powszechnie wiadomo, że osoby zajmujące się praniem pieniędzy nadużywają kryptowalut od momentu ich powstania, czyli od dekady – napisała w przedmowie do raportu Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, przewodnicząca Moneyval. – Metody stają się coraz bardziej wyrafinowane i są realizowane na coraz większą skalę oraz przechodzą z handlu narkotykami do takich obszarów, jak oszustwa, korupcja i uchylanie się od płacenia podatków.

Moneyval łączy siły z FATF

Komitet ekspercki przyłączył się do instytucji wyznaczających standardy, takich jak Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), wzywając do bardziej rygorystycznego podejścia do aktywów wirtualnych. Jurysdykcje, takie jak Unia Europejska, są już w trakcie wdrażania kontrowersyjnych zasad FATF, mających na celu identyfikację użytkowników kryptowalut i umożliwienie śledzenia środków, co zdaniem niektórych przedstawicieli branży może zaszkodzić prywatności i innowacyjności.

Raport stwierdza, że szybko rozwijająca się technologia, która często rozprzestrzenia się w wielu jurysdykcjach, stanowi wyzwanie dla organów regulacyjnych i wzywa do wzmocnienia regulacji i nadzoru oraz lepszej koordynacji między agencjami krajowymi. W badaniu, które ma zostać przeprowadzone w tym roku, przeanalizowane zostaną tendencje w zakresie prania kryptowalut.

Według Elżbiety Franków-Jaśkiewicz, istnieje podejrzenie, że niektóre z mniejszych kryptowalut są tworzone specjalnie z myślą o praniu pieniędzy. Ponadto w przypadku większych aktywów wirtualnych obserwuje się intensywne manipulacje rynkowe, które są głównym przestępstwem kryminalnym związanym z praniem pieniędzy.

Moneyval nadzoruje zazwyczaj mniejsze terytoria europejskie, które nie są nadzorowane przez paryską FATF, w tym centra technologii finansowych, takie jak Malta, Gibraltar i Estonia.

unia europejska tworzy nowy organ ds. kryptowalutreklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.