Projekt prawa dot. blockchainowych obligacji w Niemczech | Wiadomości | CrypS.

Projekt prawa dot. blockchainowych obligacji w Niemczech

Marek Lesiuk
bundesregierung

Dwa niemieckie resorty rządowe, Finansów oraz Sprawiedliwości i Ochrony Konsumenta, opublikowały projekt ustawy nowelizującej kwestie obligacji oraz papierów wartościowych. Wprowadzałaby ona do obrotu prawnego obligacje elektroniczne, oparte na blockchainie.

Projekt nowego prawa (dosł. Ustawy o Wprowadzeniu Elektronicznych Papierów Wartościowych) został opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów 11 sierpnia, po czym nastąpi etap konsultacji publicznych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi w Niemczech przepisami, wszystkie papiery wartościowe muszą posiadać formę fizyczną w postaci dokumentu. Zmiana doprowadziłaby do uznania za ważną formę dokumentu poświadczony blockchainem plik elektroniczny.

Motywacją do zaproponowanych zmian, prócz kwestii sprawności praktycznej obsługi obrotu obligacjami, jest łatwość kontrolowania elektronicznych dokumentów, w odróżnieniu od trudnych do śledzenia fizycznych egzemplarzy dokumentacji papierowej.

Póki co nieznane są szczegóły techniczne propozycji, w szczególności nie wiadomo, czy niemieckie władze planują zbudować własny, specjalny blockchain, czy też wykorzystać jako wzorze jeden z istniejących.

Wiadomo za to, że tak jak w przypadku tradycyjnych papierów wartościowych, również emisja i handel tymi elektronicznymi (jak również obsługa zdecentralizowanych, elektronicznych portfeli) będzie podlegać nadzorowi BaFin-u, czyli Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego.

bundesregierung
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.