Pracownia Nowych Technologii znika z rynku | Wiadomości | CrypS.

Pracownia Nowych Technologii znika z rynku

Mariusz Przepiórka
pracownia nowych technologii kończy działalność Mining

Kryptowalutowa kopalnia działająca pod nazwą Pracownia Nowych Technologii (PNT) kończy działalność. Informację w tej sprawie opublikowała na swojej stronie internetowej.

PNT rozpoczęła działalność w lutym 2017 roku, a jej celem był rozwój rynku wydobywania kryptowalut. Firma chciała osiągnąć to poprzez tworzenie kopalni kryptowalut. PNT realizowała trzy projekty, do których inwestorzy mogli dołączać jako wspólnicy spółek celowych. Jedną z twarzy przedsięwzięcia był Szczepan Bentyn.

Problemy pojawiły się wraz ze spadkiem kursów kryptowalut. W efekcie w roku 2019 jedna ze spółek została postawiona w stan restrukturyzacji. Oprócz spadku wartości kryptowalut wpływ na to miały również działania niektórych wspólników, którzy próbowali zaspokoić swoje pożyczki z kapitału należącego do wszystkich inwestorów.

Nieudane próby ratunku

Władze PNT przygotowały plan ratunkowy dla spółki, ale długotrwałe i kosztowne procedury, konieczność uzupełniania dokumentacji oraz wyznaczanie odległych terminów spotkań przez sąd, przyczyniły się do podjęcia decyzji o zamknięciu procesu restrukturyzacji. Ponadto firma broni się przed zarzutami niewłaściwego rozporządzenia mieniem.

W ostatnich latach PNT próbowała ratować się za pomocą tańszych źródeł energii i umieszczała swe koparki m.in. w Iranie. Ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19 przyspieszyły jednak decyzję o zakończeniu działalności.

pracownia nowych technologii kończy działalność
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.