Nowe studium kryptozasobów z Cambridge | Wiadomości | CrypS.

Nowe studium kryptozasobów z Cambridge

Marek Lesiuk
Cambridge - Judge Business School

Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) opublikowało najnowszą edycję redagowanego przez siebie Globalnego Studium Porównawczego Kryptoaktywów (Global Cryptoasset Benchmarking Study). Studium owo koncentruje się na aspekcie prawnym obrotu kryptowalutowego, w szczególności radzenia sobie branży kryptograficznej z wyzwaniami regulacyjnymi.

Publikacja wydana przez Centrum CCAF, jednostkę wchodząca w skład Judge Business School Uniwersytetu w Cambridge, jest trzecią z kolei edycją cyklu. Jest ono wynikiem analizy zgromadzonych danych rynkowych, których źródłem było ponad 280 podmiotów operujących w segmencie cyber-zasobów, pochodzących z ok. 50 krajów świata.

Rzeczy ważne…

Jak stwierdzono w ogólnych wnioskach Studium, za godne docenienia (oczywiście – z punktu widzenia ekspertów; indywidualni klienci mogliby mieć odmienne zdanie) należy uznać postępy przedsięwziętych przez branżę kroków w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz zwalczania finansowania terroryzmu. Liczba aktorów rynkowych podporządkowujących się wymogom AML/CFT wzrosnąć miała w porównaniu do ubiegłego roku o 67%.

Mniej entuzjastycznie publikacja ocenia jasność i przejrzystość praktyki biznesowej podmiotów branżowych. W szczególności, zdaniem autorów, problemem jest niedostateczny poziom działań audytorskich czy stosunkowo rozpowszechnione zjawisko braku ubezpieczania działalności – tym ostatnim dysponować ma ok. 54% podmiotów (nie wliczając „samoubezpieczenia się”, deklarowanego przez niektóre z ankietowanych firm).

Eksperci sporządzający publikację dostrzegli przy tym potencjalny związek pomiędzy zjawiskiem doprecyzowania przepisów i procedur oraz stopnia ich harmonizacji pomiędzy jurysdykcjami, a procentem podmiotów rynkowych stosujących się do wyrażanych regulacjami żądań organów nadzorczych (choć niewątpliwie specyfika trudnej do kontrolowania branży sugeruje, iż tych nie stosujących się raczej trudno będzie zupełnie wyeliminować).

…i te trochę mniej

Studium odnotowało prócz tego liczne ciekawostki, których poziom istotności może się bardzo różnić w zależności od perspektywy – jak np. taka, iż udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w toku wydobycia kryptowaluty w protokole proof-of-work (39%), bądź też że w Europie i Ameryce płn. udział klientów instytucjonalnych wynosi 30% liczby wszystkich zainteresowanych usługami w obszarze kryptozasobów, w Ameryce płd. jest to 10%, zaś na obszarze Azji i Pacyfiku – 16%. A także – że liczba dostawców usług powierniczych, którzy przeprowadzili u siebie niezależny audyt, spadła o 24% w ciągu dwóch lat.

Przedstawiciele CCAF, komentując publikację, wyrazili byli opinię, iż rozwój rynku kryptowalutowego uwarunkowany jest pełnym podporządkowaniem się karbom regulacyjnym nakładanym przez organy państwowe i międzynarodowe. Nie sposób uniknąć stwierdzenia, iż jest to stwierdzenie cokolwiek kontrowersyjne, biorąc pod uwagę fakt, iż dotychczasowy rozwój kryptowalut miał miejsce w sytuacji braku regulacji, pomimo ich istnienia lub wprost wbrew nim.

Pełna treść studium dostępna jest na stronie Judge Business School.

Cambridge - Judge Business School
reklama
reklama

Dodaj komentarz

Ostrzeżenie o ryzyku Kryptowaluty oraz produkty lewarowe to bardzo ryzykowne istrumenty finansowe, mogące spowodować szybką utratę kapitału.

Materiały opublikowane na tej stronie mają jedynie cel informacyjny i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej (rekomendacji) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie są również doradztwem prawnym ani finansowym. Opracowania zamieszczone w serwisie Cryps.pl stanowią wyłącznie wyraz poglądów redakcji i użytkowników serwisu i nie powinny być interpretowane w inny sposób.

Niektóre artykuły opatrzone są odnośnikami do innych stron. Służy to uzupełnieniu przedstawionych informacji.
Niektóre jednak linki mają charakter afiliacyjny: prowadzą do oficjalnych stron producentów, na których można kupić opisywany produkt. Jeśli użytkownik dokona transakcji po kliknięciu w link, nasz serwis pobiera z tego tytułu prowizję. Nie wpływa to na finalną cenę produktu, a w niektórych przypadkach ją obniża. Portal CrypS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, które znajdują się na podlinkowanych stronach.